De Rutte-doctrine is een mentaliteit

Lieve kiezer,

door die afschuwelijke toeslagen affaire komen de nadelen van de Rutte-doctrine boven water. Gelukkig maar, komt er toch nog iets goeds voort uit deze vreselijke misstand.

Volgens de Rutte-doctrine moeten ambtenaren altijd zwijgen. Hoe krijgt een premier dat voor elkaar? Deze cultuur komt voort uit de Oekaze-Kok uit 1998. Toen is vastgelegd dat dat rijksambtenaren geen externe contacten mogen hebben. Dit wordt in de wandelgangen ook wel contact-armoede genoemd.

De nadelen daarvan prijken nu in krantenkoppen en het kabinet is gevallen.

Lieve kiezer, dit bedoelt Vrij en Sociaal Nederland www.vrijensociaalnederland.nl met het systeem is corrupt. Het is gewoon vastgelegd in regels dat ambtenaren moeten zwijgen. Natuurlijk moeten ambtenaren niet zelf politiek bedrijven, een ministerie is geen lobby machine. Ambtenaren moeten zo goed en zo kwaad als dat gaat alleen feitelijke informatie verschaffen. Informatie is altijd gekleurd, alles is politiek op zo’n ministerie. Het kan de minister goed uitkomen of slecht uitkomen als bepaalde feiten opborrelen uit de ambtelijke gelederen. En volgens de Oekaze-Kok moet álle informatie via de minister.

Tja, als je dan als ambtenaar ziet dat er essentiële informatie ontbreekt, ben je meteen een klokkenluider als je het zegt, en je baan staat op de tocht. Russische toestanden.

VSN, Vrij en Sociaal Nederland, www.vrijensociaalnederland.nlziet oplossingen. Laat de Oekaze-Kok los. Al te politieke ambtenaren kunnen we altijd nog verwijderen uit het ambt, maar laat gewone ambtenaren hun werk doen en de Kamers informeren als dat nodig is. Je kunt niet integer werken als ambtenaar, als dat basisvertrouwen er niet is.

Dus lieve ambtenaren, je kunt gewoon lid worden van deze ondernemerspartij!

Vrij en Sociaal Nederland www.vrijensociaalnederland.nl is ook in hart en nieren een democratische partij. We willen het systeem niet omver werpen. Dat radicale geluid is niet democratisch. We willen wel de Kamers aanvullen met directe democratie, met community’s of practice, van vaklui die hun werk niet meer kunnen doen door de regelgeving. En dan samen bureaucratie oplossen. Die community’s gaan we alvast runnen bínnen de partij. Word gewoon lid.
Iedereen is tegen bureaucreatie, maar hoe los je het op? Door vakkennis van de gebruikers van die regels, en door vertrouwen. En door keuzes! Niet alles kun je plat leggen.
Vrij en Sociaal Nederland, dat zijn wij, en wij gaan uit van vertrouwen. Tenslotte vult 98% van de mensen zijn belastingformulier eerlijk in. Zo, die zit. Wij willen een dienende overheid, die klaarstaat voor de burger.

Je Irene van der Marel, op de kieslijst van VSN, Vrij en Sociaal Nederland.

Bron: /https://kennisopenbaarbestuur.nl/het-geheugen-van-bzk/de-ambtenaar/tijdlijn-de-ambtenaar-1/1992-1999/1998-oekaze-kok/

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to De Rutte-doctrine is een mentaliteit

  1. Pingback: De Rutte-doctrine is een mentaliteit - Vrij Sociaal Nederland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s