Verkiezingsprogramma Evenwicht, de gele partij.

Lieve kiezer,

Hierbij een eerste opzetje voor het verkiezingsprogramma van Evenwicht, de gele partij.

Actueel:
Coronacrisis: álle maatregelen afschaffen, terug naar het normale normaal. Acceptatie van het risico.
Stikstofcrisis: weer gewoon vergunningen verlenen. Acceptatie van stikstofuitscheiding. Natuurbescherming anders inrichten, op basis van zogenaamde “procesnatuur”. Dit uitonderhandelen in Brussel, uitruilen met coronafonds. Opstarten van Natura 3000. Geen soortenbeheer, maar natuur laten ontwikkelen, gegeven de omgevingsfactoren.
Klimaatcrisis: klimaatverandering accepteren. Klimaatadaptie optimaliseren, door middel van regenereren van bodems, organische stof opbouwen en Europa-breed mestsolidariteit toestaan. Dus mestdossier koppelen aan klimaatdossier. Voedselzekerheid veiligstellen, in veranderend klimaat. Solidair zijn met huidige wereldbevolking van bijna 9 miljard zielen.
Zorgkosten: grenzen aan de zorg. Een extra “kwaly” (levensjaar met kwaliteit) mag niet meer dan 80.000 euro kosten. In het jaar dat iemand overlijdt mogen de zorgkosten dus ook niet meer zijn dan 80.000 euro (nu gemiddeld 120.000 in jaar van overlijden). Inzetten op jeugdzorg. Inzetten op preventie, met name voeding. Het voedingscentrum afschaffen, de voedingswetenschap is verdeeld, beter geen advies dan een (waarschijnlijk) slecht advies. Het programma van “Keer diabetes om” is een zeer interessant voedingsadvies voor iederéén.
Landbouw: bedrijfsvrijheid voor de ondernemer. Bodem en mest koesteren. Technologie gebruiken waar nodig, in ieder geval niet ontkennen dat de landbouw technologisch ontwikkelt.
MKB: Bedrijfsvrijheid voor de ondernemer. Koester ondernemers, zij zijn de basis van de maatschappij.
Syriëcrisis: de enige oplossing in dit conflict is een politieke oplossing. De oppositie in Syrië is niet georganiseerd op een manier zoals wij dat kennen in een democratie. Organiseer dit met de vluchtelingen die in Europa zitten. Locatie maakt niet uit, we zijn online dagelijks verbonden. Organiseer Syriërs in democratische partijen met leden, langs maatschappelijke tegenstellingen zoals groep-individu, links-rechts, markt-overheid. Dan kun je duurzame vrede ontwikkelen in het Midden Oosten.

Om niet al te one-issue over te komen heeft Evenwicht op de 13 dossiers die normaal voorkomen in verkiezingsprogramma’s ook standpunten ontwikkeld aan de hand van haar 7 uitgangspunten. Zie hiervoor het manifest op https://www.evenwichtdegelepartij.nl/manifest-2/

Lieve kiezer, nu nog een ALV met mensen die dit ook willen. Dan kunnen we dit voorstel amenderen en vaststellen. Zelf ben ik zojuist lid geworden van Vrij en Sociaal Nederland, https://vrijensociaal.nl/ omdat die al een ALV hebben, en omdat het wel lijkt te passen bij Evenwicht, de gele partij. Eens horen op hun wekelijkse zoom hoe zij denken over stikstof, klimaat en landbouw. Ze hebben nogal een focus op privacy, maar met one-issue kun je geen politiek voeren. Dus misschien is het verkiezingsprogramma van Evenwicht een leuke aanvulling.

Algemene Ledenvergaderingen zijn een eeuwenoude bezigheid, in het westen en het Midden Oosten.

Je Irene van der Marel, zijlijnpoliticus die een ALV wil.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Het middel is veel erger dan de kwaal

Lieve kiezer,

De corona-maatregelen zijn erger dan de kwaal. Corona is een normaal virus dat altijd al bestond en dat altijd zal blijven bestaan. We leven ermee en gaan ermee dood. Het nieuwe normaal is volslagen abnormaal. We moeten terug naar het normale normaal.

Want het virus valt wel beschouwd allemaal wel mee. Er is niet veel aan de hand. Corona is een lullig griepje, en er gaan mensen aan dood. Tja, zo is het leven. Het middel, de corona-maatregelen, richten veel meer schade aan. Bedrijven, inkomens, gezelligheid en studies lijden te veel onder de maatregelen. En er vallen ook extra doden door de maatregelen.

De cijfers bestrijd ik niet, maar wel de conclusies die eruit getrokken worden, over wat we moeten doen tegen het virus. Ik ben blij dat het OMT verdeeldheid laat zien, want uiteindelijk moeten de Tweede Kamer zelf oordelen, en jij, lieve kiezer, moet dus ook zelf oordelen.

De mondkapjesdiscussie is een mooi voorbeeld van hoe wetenschap verdeeld kan zijn. Het OMT is verdeeld. Ja, logisch, lieve kiezer. Je kunt in een lab een mondkapje testen, en dan zien hoeveel procent virus het afvangt per afstand waarop je het erop hoest, maar dat zegt niks over de praktijk van alle dag. De wetenschap kán geen duidelijkheid geven. Het is een feit dat er geen duidelijkheid is. Ga daar dan ook niet als een kleuter om zeuren, lieve kiezer. Er is geen wetenschappelijke duidelijkheid, punt. De Tweede Kamer moet dus zelf oordelen of het ongemak van een mondkapje voor de hele bevolking opweegt tegen het eventuele risico van het vervroegd overlijden van enkelen.

Die keuze lijkt makkelijk: we moeten koste wat het kost ieder mensenleven redden. Maar is dat zo? Kost het niet een beetje te veel? Aan levensvreugde en welzijn en welvaart van de mensen die overleven? Wat mij betreft wel. Het kost echt té veel mooie studies, bedrijven, banen en gezelligheid.

In Nederland overlijden gemiddeld elke dag 391 mensen. Dat is normaal, lieve kiezer. Laten het er eens 100 meer zijn op een dag, dat is dan zo, lieve kiezer. Daar zitten we nog lang niet aan.

De angst voor de dood is totaal uit de hand gelopen. We moeten grenzen gaan stellen aan de zorg. Een extra levensjaar zou niet meer moeten kosten dan 80.000 euro, grofweg twee modale jaarsalarissen. Laten we dat voor elkaar opbrengen. Als je zieker bent dan dat, tja, dan ga je. Je leven is dan voorbij, het kan best mooi geweest zijn, maar het duurt niet eeuwig. We geven nu 1,6 miljoen uit per extra levensjaar, lieve kiezer. De pensioenen moeten daardoor omlaag, mensen raken hun inkomen kwijt, salarissen bevriezen voor jaren en zelfstandigen en ondernemers zijn hun vermogen aan het verdampen. En jongeren zijn het meeste de klos, hoe begin je een studie zonder college? De jeugdwerkeloosheid is al 10%. Lieve kiezer, het kost gewoon te veel. Het kost nu al te veel, maar in de toekomst blijft dit nog jaren enorm veel geld kosten. We kunnen de rekening niet doorschuiven naar de jeugd. Zoals we nu smijten met miljarden, is abnormaal. Dat gaat in de toekomst zeker nog veel levens kosten.

En wachten op een vaccin is helemaal dom. Met stoom en kokend water een vaccin ontwikkelen is niet van deze tijd. Normaal duurt het jaren, juist vanwege het risico dat aan een vaccin zit. Het is niet niks, je speelt natuurlijk met vuur. Er is een bak regelgeving voor vaccinontwikkelaars, juist om mensen te beschermen tegen al te enthousiaste farmaceuten. En nu kan het allemaal opeens heel snel. Dat is tegen de regels die de wetenschap met al haar risicoanalyses zelf opgesteld heeft. Dus neem even de tijd voor een goed vaccin. Laat de Russen zichzelf maar platspuiten met hun Russische vaccin, en laten wij even afwachten. Als het vaccin er over vijf jaar is, dan mogen we in onze handjes knijpen. En laten we ook de ethiek opbrengen om het niet uit te proberen in Afrika. Daar is de honger al toegeslagen door alle corona-maatregelen; daar kosten de maatregelen zeker meer levens dan het virus zelf. In mijn lijf geen spuit in ieder geval. En zeg niet dat ik dan een complot-denker ben, want ik ben de laatste op aarde die gelooft in een complot. Ik heb wel de ervaring met het IBR-vaccin bij koeien. Hele veestapels gingen plat van dat vaccin, want er zat een fout in. De farmaceut (Bayer) gaf niet thuis, en de overheid ook niet! Er zijn jarenlang verschillende rechtszaken gevoerd, en uiteindelijk zijn die gewonnen. Maar niet door een sterke overheid, de overheid bleef erg laks in deze zaak. Het bedrijfsleven heeft met vereende krachten eigen onderzoek betaald. In de IBR discussie was het in de praktijk wel duidelijk hoe het zat, maar krijg het dan maar eens bewezen. Een inverse geval ten opzichte van de mondkapjes.

Lieve kiezer, zo gaat dan in groen-technische discussies. De werkelijkheid is heel complex, en er zijn heel veel factoren. Voeding, het weer, omgevingsfactoren en toeval. In de levende wereld weet je soms niet hoeveel 1 plus 1 is. Het kan alle kanten op. Je enige zekerheid is gelukkig de dood. Accepteer dat.

Laten we stoppen met alle corona-maatregelen. De doden vallen echt niet bij bosjes, en laten we gewoon normaal normaal doorleven. Als we echt íets willen doen, laten we dan de onderkant van de samenleving geen gratis mondkapjes uitdelen, maar gratis goede voeding. Dus vers, vet en gefermenteerd. Zie mijn blog hier over. https://lievekiezer.wordpress.com/2014/03/16/politiek-dieetadvies/ En het voedingscentrum met die vreselijke margarine afschaffen. Gelukkig kom ik hoe dan ook altijd bij mijn stokpaardjes uit. Mondkapjes zijn onzin, maar margarine, en mager eten, met te veel koolhydraten en suiker, dat is echt bewezen dodelijk. Laten we eens een meerjarige studie inzetten wat dodelijker is: het voedingsadvies van de overheid, met margarine, of corona. Ik durf een stuk kaas te zetten op margarine.

Dus lieve kiezer, ga lekker naar de supermarkt, koop een pak roomboter en stem Evenwicht, De Gele Partij. Dit laatste moet nog wel even voor 21 december geregeld worden, dat is de laatste dag waarop Evenwicht zich kan aanmelden bij de kiesraad voor de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2020. Ik heb mensen nodig waar ik op kan bouwen, al zijn het er maar vijf. Evenwicht heeft nu negen leden, maar die zijn niet actief. We hebben wel veel fans, maar die zijn ook niet actief. Als we mee willen doen met de Tweede Kamerverkiezingen, dan moet er een ALV gehouden worden, waar we een verkiezingsprogramma vaststellen. Dus mensen die WEL tegen de corona maatregelen zijn, maar NIET mee willen doen met de verhulde migranten haat van Baudet en Wilders (dat zijn de enige partijen die tegen de corona-maatregelen zijn), die kunnen opstaan met Evenwicht.

Dus, wordt gewoon ff lid, dan leggen we contact. www.evenwichtdegelepartij.nl Het kost je hooguit één avondje vergaderen in een ALV (Algemene Leden Vergadering). Het politieke geluid tegen corona-maatregelen moet echt beter.

Je Irene van der Marel, voorzitter van Evenwicht en notoir tegenstander van corona-maatregelen, én van populisten en complotten.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Vrijheid voor professionals!

Lieve kiezer,

Boeren, verpleegkundigen, dokters, onderwijzers, bouwvakkers, horeca-ondernemers en last but not least de kermisexploitanten. Ze kunnen niet meer leven met de regels. Corona-regels of stikstofregels of de gewone Haagse bureaucratie: de maat is vol.

Lieve kiezer, vannacht waren het de boeren; vanmorgen waren het de kermisexploitanten; de zorg en het onderwijs voert bijna permanent actie. Deze laatsten doen dit dermate beleefd, dat het helaas niet opvalt. Wat dat betreft zouden ze iets kunnen leren van de boeren.

Maar we kunnen natuurlijk ook samenwerken! Wat is de gemene deler? De professional. Mensen met een echt beroep, een vak. Mensen met vakkennis, die iets kúnnen! Kom daar maar eens om, vandaag de dag. Kun je koeien melken, een spuit zetten, billen verschonen, een draaimolen laten draaien, les geven, een biertje tappen of een muurtje metselen? Kom dan naar Den Haag. Laten we even een datum prikken. Laten we dit met liefde en geduld ook even overleggen met Willem Engel, hij is echt een community manager van de bovenste plank, die de gemoederen in goede banen kan leiden, zodat het niet uit de hand loopt. Dan verlies je namelijk je gelijk, en dat moet nu net niet gebeuren. Gelijk hebben en gelijk krijgen in Den Haag, dat zijn twee dingen. En de professionals in dit land zouden wat meer aan het roer moeten komen in Den Haag. Expertise, dat is nodig, zonder dat we de democratie daarbij uit het oog verliezen. De werkvloer moet kaders kunnen stellen.

Het is tijd voor een gezamenlijke actie. Mijn koeien gaan niet op dieet. Patiënten van de dokter en verpleegkundige, leerlingen van de onderwijzer, bewoners van gebouwde panden, en pleziermakers van de horeca-ondernemers en kermisexploitanten: als professional heb je een verantwoordelijkheid voor deze mensen en dieren. We moeten gaan staan voor ons vak, en zeg NEE tegen onzinnige regelgeving. De bureaucratie loopt uit de hand. Wie een regel maakt voor een professional, moet uitgaan van vertrouwen. Vertrouwen is hét antwoord. Laat ons professionals los, en wij lossen het op.

De juf, de meester, de verpleegkundige en de dokter gaan volgende keer mee in de trekker en de hijskraan en de kermiswagen. De horeca maakt het feestje daar wel af. Op naar Den Haag! Mail via www.evenwichtdegelepartij.nl

Je Irene van der Marel, professional en boos over regels.

Boze boeren met trekkers bij ingang van Binnenhof

Mooi filmpje met helder verhaal van professionele boer. Echt een professional! Je hoort hem over zijn kalveren en drachtige koeien, die kunnen niet op dit eiwit dieet. Heel Nederland snapt opeens dat stikstof in eiwit zit! Mooi voorbeeld van een professional die staat voor zijn vak en voor zijn dieren: https://www.facebook.com/hartvannederland/videos/600147980875019

 

Posted in Boerenprotest, Demonstreren, Natura 2000, Natuur, Ondernemerschap, Voermaatregel, Zorg | Leave a comment

“Het bloemenmeisje” staat in de krant!

Lieve kiezer,

we kennen allemaal wel een gekkie die gelooft in een complottheorie. Meestal zielig, innemend en irritant tegelijk. We kennen ook allemaal van die doorgewinterde wetenschappelijke types die niks geloven en alles beter weten. Ik ben altijd blij dat ik daar niet mee getrouwd ben.
De meeste mensen zijn niets van dit alles, ze zijn gewoon. Gewoon zijn is best moeilijk, maar we hebben nu een voorbeeld: het bloemenmeisje! Lieve kiezer, wat een fenomeen! Ze staat vandaag in  Trouw en ze wil liever bloemenvrouw genoemd worden. Helemaal terecht natuurlijk, van sexisme zijn de meeste GEWONE vrouwen anno 2020 ook niet meer gediend. Ze is een liberale D66 stemmer, wow, de partij zonder enig religieus gedoe, complot of bijgeloof.

Lieve kiezer, ik was al om, de lockdown is geen goed idee. Ik ben blij dat ik nu gehoord wordt. Dat er een stem is die mij vertegenwoordigd, en de krant schrijft er een normaal artikel over. Het bloemenmeisje is gewoon helemaal tegen de lockdown. Ze gaf de journalist van Trouw ook gewoon een hand, en dat staat in de krant, lieve kiezer. Dat is toch niet te geloven!! De krant heeft iets “verkeerds” opgeschreven! De persvrijheid is weer terug!
Het bloemenmeisje maakt zich oprecht zorgen over de democratie en de rechtstaat en de vrijheid. Daar heeft ze helemaal gelijk in, lieve kiezer.

De bloemenvrouw is echt een keerpunt. Het gaat de goede kant op, lieve kiezer, mijn dag kan niet meer stuk.

De bloemenvrouw

Je Irene, zijlijnpoliticus en fan van de bloemenvrouw. Voorzitter van Evenwicht, De Gele partij, een nieuw politiek initiatief dat de lockdown niet meer ziet zitten.

Ik hoop dat die bloemen een aanwijzing zijn (oei, oei, complot?, nee grapje!) dat ze iets heeft met boeren en dat helemaal klaar is met de ambtenaren van D66 en lekker lid wordt van Evenwicht, De Gele Partij. www.evenwichtdegelepartij.nl

Posted in Compassie, democratie, Demonstreren, Het bloemenmeisje, Vrouwenemancipatie | Leave a comment

Leve het risico.

Lieve kiezer,

het loopt uit de hand, nu is zelfs de politie boos. Tja, die kunnen ook hun ei  niet meer leggen zo. De anderhalve meter werkt natuurlijk niet.  Met zulke vreemdsoortige regelgeving waar niemand meer in gelooft, krijg je een politiestaat. Maar gelukkig is dit land nog zo vrij dat de politie dan mag piepen. Ik hoop dat onze technocraten van het RIVM het zachtjes in het oor fluisteren van Rutte: “Stop er maar mee; je hoeft niet meer naar ons te luisteren; het gevaar is geweken; wij wilden alleen koste wat het kost iedereen kunnen behandelen in IC’s, maar je kunt dit risico ook anders bekijken.”

En dan gaat de hele boel weer gewoon LOS. Nooit meer anderhalve meter. Een risico is normaal. Zonder risico kun je niet leven. Het is altijd zo geweest en het zal altijd zo zijn dat als je dichtbij iemand in de buurt komt, of je raakt iemand aan, dan loop je een klein risico. Je kunt dan ziek worden. Van dieren kun je ook ziek worden trouwens. Tja, als je dan niet wilt, dan eindig je dus eenzaam en alleen zonder rokende economie voor je welvaart in een opgesloten kamertje. De mensheid sterft nog uit als we elkaar niet meer durven aanraken. Het is gewoon te gek. Terecht dat de politie piept dat de politiek niet meer achter hen staat. Bij dit soort regelgeving is dat ook gewoon niet te doen. Er is geen draagvlak voor. De politiek moet draaien naar normaal beleid, zodat we weer normaal in vrijheid kunnen leven.
Als je een risico 100% wilt uitsluiten, dan loop je weer nieuwe risico’s. Reken maar dat er wereldwijd meer mensen dood gaan van de lockdown dan van de coronagriep.

Het is tijd voor een nieuwe tijd, waarin we vertrouwen geven aan ontmoeting en aanraking. De dood of de gladiolen: risico hoort bij het leven.

20190415_203112

Barende koe die ook liever geen anderhalve meter samenleving wil en het risico heeft genomen van een zwangerschap, waar ze ook zeker een kleine kans heeft om het leven te laten. Maar… dit liep goed af, en toen was er een mooi kalfje geboren!

Ik wilde die dag demonstreren, maar mijn demonstratie was verboden. Dat kan toch niet, lieve kiezer. Ik ben thuis gebleven, maar ik vond het echt helemaal niet eerlijk, al helemaal niet hoe de demonstratie geframed werd door Remkes.

Evenwicht, De Gele Partij, wil zo snel totaal van de lockdown af, en dan NOOIT meer een lockdown. Leve de vrijheid, leve het risico.

Je Irene van der Marel, zijlijn-politicus en voorzitter van Evenwicht, De Gele Partij.

 

Posted in democratie, Demonstreren, Dood, Landbouw, Risico | Leave a comment

Memento mori en stop de lockdown

Lieve kiezer,

Kredietverzekeraar Coface voorspelt 8000 faillissementen in het najaar. En dat is nog maar het begin, zegt Kees de Kort (BNR nieuwsradio). Het aantal werkelozen gaat verdubbelen. Oude mensen vereenzamen. Zieke mensen mogen we niet meer bezoeken. Kinderen mogen weer naar school, maar dat is meestal maar vier uurtjes in de week, verdeeld over twee dagen. Ze raken structuur kwijt en eindigen met een beeldscherm in bed. Studenten vereenzamen en kunnen hun kamerhuur niet meer betalen, omdat hun horecabaantje is verdwenen. Gezonde mensen komen kilo’s aan en sporten veel minder. De armste mensen hebben de meeste last. De voedselbanken verwachten verdubbeling van hun klandizie. Internationaal lijden mensen die met de dag moeten leven zelfs honger en strompelen zonder openbaar vervoer naar hun geboortedorp. Het haalt de kranten amper. En als mensen dan daadwerkelijk overlijden, dan mogen we niet eens normaal afscheid nemen.

En waarom ook alweer? Omdat we de curve moeten platten. IC bedden moeten koste wat het kost beschikbaar zijn.

Het RIVM schatte in april dat we 23.000 IC opnames hebben voorkómen. Als daar geen plek voor was geweest, waren al die mensen dus overleden. Maar 25% van de mensen op een IC overlijdt alsnog. Dus we schatten dat we 17.250 levens hebben gered. We zijn nu twee maanden verder, dus laten we zeggen dat we 50.000 levens hebben gered. Het cijfer kent vele onzekerheden, het zouden ook 25.000 mensen of 75.000 mensen kunnen zijn, of nog een heel ander cijfer. Want Zweden is het voorbeeld, en daar is alles weer heel anders. Dus het RIVM cijfer zou ook zeker achterhaald kunnen zijn.

Elke dag overlijden in Nederland 381 mensen. Jaarlijks dus 150.000. In een coronajaar zonder lockdown zouden we dus geschat 200.000 mensen hebben kunnen verliezen.

We hebben 92 miljard publiek geld uitgegeven aan de lockdown, om te voorkomen dat deze mensen ziek zouden worden, zonder IC bed beschikbaar. Om van privaat geld nog maar te zwijgen, maar laten we dit ook schatten op 92 miljard. Ik bedoel dan al die ondernemers die nu hun vermogen in hun bedrijf moeten stoppen en hun pensioen zien verdampen. Daar komen nog alle werkelozen van de toekomst bij. Een zeven op de tien Nederlanders leeft nu al op kosten van de staat. Ik durf die kosten voor de toekomst nog niet te schatten. Ook Europese kosten schat ik niet. Die miljarden laat ik even zitten.

Dan hebben we nu dus 184 miljard : 50.000 is 3,7 miljoen uitgegeven per gered leven. Omdat deze mensen allemaal kwetsbaar en oud zijn, red je ongeveer 5 levensjaren per gered leven (in Zweden was de gemiddelde leeftijd absurd hoog: 86). Dus de mensen die gered zijn door de lockdown, omdat er anders geen IC bed beschikbaar was geweest, leven ongeveer 5 jaar langer. Dus dat is 3,7 miljoen : 5 is ruim 7 ton per gered levensjaar.

De zorgkosten van het IC zelf en revalidatie zijn hierbij niet meegerekend. Een IC bed kost 2500 euro per dag x 3 weken is een halve ton. De revalidatie ook, dus laten we zeggen 8 ton per gered levensjaar.

Lieve kiezer, er is maar één conclusie mogelijk: het middel is erger dan de kwaal. In doktersprotocollen rekenen we met 80.000 euro per extra levensjaar. Dit is TIEN keer zo veel!! En de toekomstige werkeloosheid heb ik daar nog niet eens bij gerekend! De lockdown is voor blijvers dermate kostbaar en zet de levenskwaliteit dermate terug, dat een nieuwe afweging niet zou misstaan.

Als je een risico 100% wilt uitsluiten, dan ontstaan pas echt grote risico’s. De lockdown gaat meer levens eisen dan corona. Zonder risico leven is een mission impossible. De schoonheid van het leven zit toch juist ín het risico? De protocolfetisjisten organiseren een dictatuur waarin je alleen nog maar kunt wachten op de dood. Zo is het leven niet bedoeld. Het leven is vrijheid. Vrijheid is leven.

Natuurlijk, dood gaan is erg. Maar het is ook weer niet zo erg. Dood gaan we allemaal een keer. Dat is gelukkig de enige zekerheid die we hebben. En zonder uitzondering ook. IEDEREEN gaat een keer dood.
Dit virus lijkt wel te discrimineren, in America zijn juist zwarte mensen de klos. Maar dit virus is beter dan mensen, het discrimineert niet op huidskleur. Het zijn de arme mensen die de hardste klappen krijgen. Dat arme mensen vaak niet blank zijn, komt door menselijke discriminatie door de hele geschiedenis heen tot op de dag van vandaag. Laten we er in godsnaam wat aan doen. Laten we een voorbeeld nemen aan het corona virus en nooit meer onderscheid maken op huidskleur.

Lieve kiezer, het lijkt wel alsof de angst voor de dood ons in zijn greep heeft. We zijn opeens allemaal bang geworden om ziek te worden en dood te gaan. Maar laten we dit relativeren. Je kunt niet voluit leven zonder de dood voluit te accepteren. Als je koste wat het kost wilt blijven leven, dan rol je hangend aan de jas van de dokter je graf in. Dat is een vreselijke dood. Zorg dat je op tijd zorg gaat weigeren. Zorg dat je lekker sterft in je eigen bed, met je dierbaren waar je op tijd afscheid van hebt genomen. Doodgaan doe je ook maar één keer, helemaal zelf en in het moment ben je ook helemaal alleen. Er zijn vele miljarden mensen je voor gegaan, dus waarom zou je bang zijn? Je wordt opgenomen in de keten van de tijd, en dat is de uitgang. Het kan toch niet anders dan een mooi moment zijn?

Tegenwoordig geloven weinig mensen nog in een hemel, maar wat je ook gelooft, karma of wormenvoer, zorg dat je niet bang bent. Zorg dat je de realiteit af en toe zo goed op je laat inwerken, dat je angst kunt laten smelten. Je eindigt in niks en deze schitterende wereld draait dan gewoon door. Geniet daar gewoon van.

Ik hoop dat dokters het gesprek over de dood beter durven aangaan met de patiënt. Dat zou ook al helpen.

Lieve kiezer, stop de lockdown. Wees realistisch over het leven en de dood.
Zondag ga ik lekker demonstreren tegen de lockdown, en op 17 maart 2021 kun je stemmen op www.evenwichtdegelepartij.nl , als er tenminste genoeg leden zijn die de kosten hiervoor willen ophoesten. De hele Tweede Kamer is voor de coronawet, behalve de verhulde racisten van de PVV en Forum. Dus er moet een nieuw politiek initiatief komen, die beter durft te reageren op de technocraten van het RIVM. Het wetenschappelijk gelijk van het RIVM is een dispuut met vele achterliggende waarden. Een van die RIVM-waarden is: koste wat het kost iedereen behandelen. Lieve kiezer, dat is een onzinnig uitgangspunt. Loop daar als politicus niet angstig achteraan.

Zondag hoop ik in ieder geval Willem Engel van www.viruswaanzin.nl, die de demonstratie heeft georganiseerd, te ontmoeten.

Je Irene, zijlijnpoliticus, voorzitter van Evenwicht, die leven en dood evenveel schoonheid toedicht.

 

Posted in #stopdelockdown, democratie, Demonstreren, Discriminatie, Dood, Eerlijkheid, kredietcrisis, PVV | Leave a comment

Het debat kantelt

Lieve kiezer,

Vandaag las ik drie opinies waar ik blij van werd. Het is heel lang geleden dat ik in een gewone krant een interessante opinies las. Gewoon een opinie, waarvan je denkt: ja, zo zit het. Ik voel mij opeens een stuk minder eenzaam en alleen, lieve kiezer.

Ten eerste was er in Trouw (die krant die je vroeger als boer gerust kon lezen) een moeder die omschreef hoe 15 jaar opvoeding haar door de vingers glipte, nu haar puberzoon in de coronatijd eenzaam in zijn bed met een beeldscherm lag te verpieteren. Geen school meer, geen sport, geen structuur. En voor zijn moeder zelf kwam hij zijn bed niet meer uit. Heel herkenbaar. Kinderen opvoeden zonder school is gewoon desastreus. Het is echt slecht, kinderen leiden echt schade. Blij dat dit geluid nu in een krant staat.

Ten tweede staat Boerderij en Food+Agri business vol met Hordijk-opinies: de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid is niet goed. De politiek overvraagt de wetenschap. Helemaal waar! En wat een wetenschapsfilosofische diepgang! Ik werd gewoon super blij!

Lieve kiezer, en als klap op de vuurpijl ontdekte ik dat er een demonstratie komt tegen de corona-lockdown. Je verwacht op de website vage theorieën over vliegtuigstrepen en kleitabletten of een recept hoe je 5G palen in de fik kan steken. Maar niks van dit alles. Hele normale mensen, een biofarmaceutisch wetenschapper en een jurist, hebben een demonstratie georganiseerd.  www.viruswaanzin.nl De wetenschapper geeft tegenwoordig wel dansles, maar dat mag de pret niet drukken, iedereen gooit wel eens het roer om in zijn leven. Als je dat maar niet te vaak moet doen..

Facebook Event Cover - STNN

Ik ga zondag lekker demonstreren en de halve familie gaat mee. Mijn echtgenoot past op de kleinkinderen en de rest gaat even lekker los. Ik heb al in geen jaren gedemonstreerd. Ik hoop dat we er ook dansles bij krijgen, en dat er een leuk liedje word gemaakt.

Evenwicht, de gele partij,  is blij met deze ontwikkelingen!! Vrijheid is een groot goed, lieve kiezer. Als ons demonstratierecht wordt afgepakt, ga dan in ieder geval voor de laatste keer genieten van een gezellige demonstratie. Het schijnt dat je in de nieuwe wet tegen corona ook mag klikken. Dus anderen mag verraden, lieve kiezer. Brrr. Evenwicht is tegen verraden!

Je Irene, demonstratief Evenwicht zijlijnpoliticus met nieuwe moed door gelijkgestemde opinies in de krant.

Aerius ongeschikt

 

Posted in democratie, Demonstreren, Evenwicht, Landbouw, Natuur, PAS | Leave a comment

Schaap of wolf?

Lieve kiezer,

“Wolf zaait dood en verderf.” Zomaar een kop uit het Agrarisch dagblad (sinds vandaag Food + Agri Business; ik moet er nog even aan wennen). De wolf is niet voor de poes. Een foto van een aanhangwagen vol dode schapen siert dit trieste artikel.
Persoonlijk ben ik lid van de Facebookgroep “Nowolves”, waar ook de afgrijselijkste foto’s binnenkomen.
Nu ken je mijn haat-liefde verhouding voor natuurbeheerders. Zij omarmen de wolf. Ik begrijp dat niet, lieve kiezer. Met de meest naïeve verhalen onderbouwen zij hun mening. Als je voor de wolf bent, dan ben je tegen het schaap. Je kunt niet allebei willen.

Ik las laatst een management boek van Gijs Weenink met de gedurfde titel: “Durf te kiezen”. Helemaal waar, lieve kiezer. Kiezen is best moeilijk. De meeste mensen kiezen niet echt, ze gaan in het grijze gebied een beetje van twee walletjes eten en kletsen tegengestelde standpunten feilloos aan elkaar.

In de discussie over de wolf is er geen grijs gebied. Het is net als met een discussie over zwanger zijn: je kunt niet een beetje zwanger zijn. Je bent zwanger, of je bent niet zwanger. Er is een wolf, of er is geen wolf. Als er een wolf is, dan gaan schapen dood. Je kunt niet stellen dat schapen dan niet dood gaan, die gaan dan echt dood. Dan is het afgelopen met de lekkere schapenkaasjes uit Nederland, dat lekkere lamsvlees, en dat mooie Texelse wollen vest. En wie moet onze dijken onderhouden? We verdrinken nog zonder ons geliefde schaap. Je moet de symbiose tussen de mens en haar schaap niet onderschatten. En de schapenboeren verdwijnen dan. Lieve kiezer, schapenboeren houden echt van hun schapen, zoals koeienboeren houden van hun koeien. Het is anders dan de liefde voor kinderen, die doe je niet zomaar naar de slacht, maar geloof mij, het is toch echt liefde. Dat burgers dat niet meer begrijpen komt omdat ze menselijke gevoelens projecteren op dieren. Boeren doen dat  niet, liefde voor dieren is anders dan liefde voor medemensen. Maar schapenboeren houden met hart en ziel van schapen. Wat de wolf doet, is echt onverteerbaar, lieve kiezer. Zo, die zit.

wol in keuken

Lieve kiezer, Evenwicht durft te kiezen. Evenwicht is TEGEN de wolf, en VOOR het schaap. Weg met die woeste wolf, laat dat beest ergens anders op aarde zijn kostje bij elkaar scharrelen. Wij hebben al lieve schapen en leuke schapenboeren, en dat willen we graag zo houden.

Je Irene van der Marel, zijlijnpoliticus en voorzitter van Evenwicht.

Wolven artikel Agr dagblad

Posted in Evenwicht, Landbouw, Natuur, Wolf | Leave a comment

De dictatuur via Remkes

Lieve kiezer,

Remkes heeft weer gesproken. Ongelooflijk, lieve kiezer, we hebben nog maar nauwelijks een lichtzinnige corona-lockdown achter de kiezen, en nu komt er een stikstof-lockdown achteraan. Er is weer een WETENSCHAPPELIJK onderzoeksrapport uit van de commissie Remkes. Nou dan weet je het wel. Het moet minder, minder minder. Remkes mag dat zomaar zeggen, en het vervelende is, net als bij de lockdown-crisis door corona, de hele Tweede Kamer loopt er achteraan. Om van de pers nog maar even te zwijgen. Wat nu, lieve kiezer?

Ik blijf het herhalen: wetenschap is een dispuut. Wetenschap is nooit waardevrij. Het gelijk van Remkes heeft ook een achterkant. Dus er is nog een gelijk. Het rapport van de commissie Remkes kun je 180 graden draaien, als je andere modellen neemt, met andere parameters en andere uitgangspunten, die je voedt met andere data.

Remkes heeft maar 50% van de waarheid in pacht, en niemand heeft ooit de hele waarheid in pacht, lieve kiezer. Gelukkig maar, daarom is democratie ook zo’n geweldig universeel toepasbaar besluitvormingssysteem. Alle waarheden komen op tafel, EN deze waarheden worden beoordeeld vanuit VERSCHILLENDE waardesystemen en DAN beslist de meerderheid. We leven niet in een technocratie, lieve kiezer. Als een technocraat iets ophoest, dan kunnen we ook onze schouders ophalen en wel beter weten. Zelf heb ik een Natura 3000 gebied aangelegd in mijn achtertuin, totale wildernis, zonder ingreep, zich puur vormend naar de gegeven omstandigheden. Dat is pas echte natuur. Ik kan er enorm van genieten, en de koeien ook.  De natuur is namelijk in zijn diepst veranderlijk. Even voor de fijnproevers onder ons: is die voorgaande zin nu een feit of een waarde??? Ik lees het graag in de reacties.

De Tweede Kamer lijkt een beetje vergeten te zijn dat ze zelf kunnen kiezen voor een lockdown. Het hóeft niet. Wat Van Dissel of Remkes ook roepen, je kunt rapporten gewoon naast je neer leggen. Als zelfs rechters erin doordraven, kun je rechterlijke uitspraken ook gewoon naast je neer leggen. Zie Urgenda. De rechter moet niet op de stoel van de volksvertegenwoordiger gaan zitten.

Lieve kiezer, wetenschap moeten we niet tot geloof verheffen. Feiten zijn niet altijd wat ze lijken.

Het is tijd voor relativerende politiek, die de achterkant van het gelijk ook een kans geeft. Het is tijd voor Evenwicht, de gele partij. www.evenwichtdegelepartij.nl

We zoeken gelijkgestemden, liefst een beetje bèta mensen, die de (groene) technische wetenschap in een kader kunnen plaatsen en de waarden erachter openlijk toegeven. Kritische mensen die zelf blijven nadenken met een beetje boerenverstand. En zichzelf en hun eigen expertise een beetje kunnen relativeren. De democratie is leidend, niet de eenzijdige wetenschap van gekleurde technocraten.

Lieve kiezer, als je niet in de apathie van een lichtzinnige lockdown wilt blijven hangen, of het nu stikstof is, of corona, dan moet je wel in de benen komen. Anders pakken de technocraten op een technocratische manier je normale leven af. Je kiest er uiteindelijk zelf voor, in een democratie zijn we allemaal verantwoordelijk voor wat we besluiten.

Je Irene, zijlijnpoliticus en voorzitter van Evenwicht, de gele partij.

verbaasd hert

Verbaasd hert in achterhaald Natura 2000 gebied, dat van stikstof geen last heeft en aan dit gebied graag de nieuwe juridische status van Natura 3000 gebied zou willen geven.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Elite-populisme laat racisme bloeien

Lieve kiezer,

Wat hebben de corona-crisis en de stikstofcrisis gemeen? Het is technocratisch bestuur dat gesteund wordt door elite-populisme. De politiek gelooft “de wetenschap”, in dit geval het RIVM, en verliest haar diversiteit. Politieke partijen verliezen hun kleur. Als een eenheidsworst slikt de politiek technisch voorgeschreven oplossingen.

Maar hallo, lieve kiezer, “de wetenschap” is altijd een dispuut. Een dispuut is een discussie. Er bestaat nooit één wetenschappelijke waarheid. Wetenschap is zelfs nooit waardevrij, ook niet de technische wetenschap. Juist niet de technische wetenschap, en al helemaal niet de groene wetenschap over het leven, zoals bij stikstof en corona het geval is. Er zijn dan zoveel variabele parameters, die je in veel verschillende modellen kunt stoppen, met zoveel verschillende uitgangspunten, om nog maar te zwijgen van de verschillende data die je kunt gebruiken om je model te voeden. Er is dan geen waarheid, lieve kiezer.

Wat ik fijn vind aan de corona-crisis is dat hij de aard van de stikstofcrisis bloot legt. We leven nu in een politiestaat, lieve kiezer. We mogen elkaar niet meer aanraken, omdat wetenschappers van het RIVM dat aangeven. Je zou op wetenschappelijke gronden ook kunnen aantonen dat het beter is om elkaar wel aan te raken, met andere data, andere parameters, andere uitgangspunten en andere modellen. Kafka draait zich om in zijn graf. Het is te absurd voor woorden. Technocratie, waarin één wetenschappelijke waarheid het voor het zeggen heeft, is totalitair. We leven in een alsof-wereld, waardoor we de realiteit kwijt raken. We weten niet meer wat goed is, en wat niet. Dat is extreem kwalijk en gevaarlijk, lieve kiezer.

In de corona-crisis wordt dat letterlijk voelbaar, maar in de stikstof-crisis ging dat precies hetzelfde.

Effecten van deze crises zijn dat rijke mensen er minder last van hebben dan arme mensen. Dus de elite neemt de crises serieus, ziet ze als ernstig en houdt de wetenschappelijke onderbouwing aan voor waar. De elite zou juist moeten inzien dat eenzijdige wetenschap de democratie NOOIT mag overnemen. En de elite zou weer eens ouderwets moeten opkomen voor de zwakke in de samenleving. Achter eenzijdige wetenschap aanlopen, en dan de armoede die ontstaat wegwuiven, ziet Evenwicht als puur elite-populisme.

Eigenlijk is de klimaat-crisis ook zo’n geval. De wetenschap constateert dat het klimaat verandert, waarschijnlijk is dat ook wel zo, maar  het politieke antwoord is eenzijdig daar technisch daar achteraan hollen: we moeten CO2 uit de lucht halen. Lieve kiezer, het is een illusie dat ons dat gaat lukken, we kunnen beter omzien naar elkaar. Het is puur elite-populisme.

Dit elite-populisme duurt al veel te lang. De witte populisten komen er uit voort. En nu zijn de mensen met een donkere huidskleur ook nog ontploft. Natuurlijk. Zo wit en elitair als ik ben, zowel de witte populisten als de mensen met een donkere huidskleur hebben helemaal gelijk. En ze hebben altijd al 100% gelijk gehad. De elite-populisten, die zitten er goed naast. Het is tijd voor ouderwetse socialistische politiek, waarbij arme mensen weer betere rechten krijgen. Socialistische politiek die de economische vooruitgang ziet als groot goed, en die de welvaart die daaruit voortkomt voor iedereen beschikbaar wil maken en houden. Maar wel een gelijk speelveld bewaakt voor bedrijven. We gaan de markt niet afschaffen, maar gebruiken om welvaart te scheppen. Ben je hier voor? Wordt dan alsjeblieft lid van Evenwicht, dan ga ik aan het werk.

Lieve kiezer, nooit meer een corona-lockdown. Nooit meer een stikstof-lockdown. Nooit meer een klimaat-lockdown. Welvaart voor iedereen, in een modernistische wereld. Laten we de wetenschap gebruiken om elkaar te helpen, en haar nooit aan te zien als waarheid. De waarheid bestaat echt niet, lieve kiezer. We moeten zelf nadenken en naar elkaar omkijken.

Lieve kiezer, wordt alsjeblieft lid van Evenwicht, dan ga ik een ledenvergadering organiseren. Ik wil gewoon mensen zien die dit steunen, dan kunnen we ermee verder.

Je Irene van der Marel, zijlijn-politicus. Voorzitter van Evenwicht, de gele partij. 20190426_133514

Posted in Uncategorized | Leave a comment