Dictatuur van de wetenschap

Lieve kiezer,

Er is veel gebeurt. Ik had maar 156 stemmen gehaald, maar we deden natuurlijk maar in 6 districten mee. Toch wil ik deze kiezers bij deze hartelijk bedanken.

VNS, Vrij en Sociaal Nederland, www.vrijensociaalnederland.nl gaat door. Op naar de volgende verkiezingen. Rutte wordt zelf de splijtzwam in de formatie. Ik hoop dat hij met zoveel kleerscheuren inziet, dat hij geen goede vertegenwoordiger meer is van ons allemaal.

Ondertussen laat VNS, Vrij en Sociaal Nederland, van zich horen. VSN heeft zojuist een petitie aangeboden voor een open samenleving (even voor de helderheid, dus tegen een test- en vaccinatiesamenleving). We hadden meer dan 150.000 handtekeningen. Er was welgeteld 1 Kamerlid digtaal aanwezig om deze aan te nemen. Ik hoop dat de pers het oppikt.

We hebben op 5 mei gespeeched op de dam. Zeven hele goede sprekers. Allemaal mannen natuurlijk, maar gelukkig heb ik dat rechtgezet, puur door ook even mijn mond los te trekken. Zie het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=IM5Q7w9K6cA , ik zit na een uur, op 1.08.20 minuten.
Door de hele corona-crisis zou je de stikstof-crisis bijna vergeten. Maar zo werkt het niet met crises. Je móet ze oplossen, je kunt de ene crisis (stikstof) niet bestrijden door een volgende te beginnen (corona). De kaders van de stikstofwet moeten ruimer, met deze kaders valt niet te leven. Ook al lijken deze kaders wetenschappelijk, daar zijn wel een paar wetenschappelijke vragen bij te stellen. We kunnen de vergunningverlening niet plat leggen, op basis van 1 model. Dat lijdt tot dictatuur van de wetenschap.

Naar mijn idee is dat, die dictatuur van de wetenschap, de gemene deler in de crises van vandaag de dag. De wetenschap komt met een model; vanuit één discipline wordt er een doemscenario neergelegd, de democratische vertegenwoordiging gaat om (het is tenslotte wetenschap) en de economie gaat plat. Tja, je kunt blijkbaar niets inbrengen tegen de wetenschap.

Maar wetenschap is nooit waardenvrij. Modelwetenschap al helemaal niet. Het idee dat de mensheid zelf aan de slag moet om de mensheid of de natuur te redden of klimaatrampen te voorkomen is natuurlijk een uitgangspunt waar je het over kan hebben. De wereld vergaat zomaar niet. Virussen, natuur, klimaat, ze veranderen continue. We zullen ons moeten aanpassen. Vergeet niet dat de mensheid bestaat uit meer dan 7,5 miljard zielen. Dat is natuurlijk een enorm succes. Iets te goed misschien wel, maar moedertje natuur slaat af en toe hard terug. Laten we niet zo arrogant zijn om te denken dat we dat kunnen voorkomen.
Áls je iets wilt doen of oplossen, sta dan niet op tegen de fysieke werkelijkheid (natuur, klimaat, virussen), maar sta op tegen de sociale werkelijkheid. Armoede en oorlog zijn man-made; dáár kún je iets aan doen. De PvdA is deze missie vergeten, dus VSN kan mooi in dit gat springen.

Doemdenken over fysieke problemen gaat ons niet helpen. De landbouw, per definitie ook een man-made issue, op de grens tussen de fysieke en de sociale werkelijkheid, krijgt in de drieledige crises (klimaat, stikstof, virussen) de schuld. Ik zie dat als onzinnig.
Het enige wat je nog íets kunt verbeteren aan de landbouw is bodembeheer. Daarvoor moet de mestwetgeving op de schop. VSN, Vrij en Sociaal Nederland, www.vrijensociaalnederland.nl noemt dat mestsolidariteit. Geeft de boeren weer het recht om hun land te bemesten. Je zult zien dat ze dan veel minder kunstmest gaan gebruiken. Het is niet logisch dat je boven de 170 kilo dierlijke mest opeens verder moet met kunstmest. Met mestsolidariteit kun je ook gedegradeerde plekken op aarde oplappen.

Lieve kiezer, zo kom ik altijd weer op mijn eigen stokpaardjes uit.
Beter dat ik nog even doorga over die modellen.
Pieter Omtzicht heeft dit ook besproken in zijn boek. Hij gaat in op het koopkrachtmodel. Dat is wel een model over puur een sociale werkelijkheid, dus je kunt het valideren. Maar ook met dit model loopt het hopeloos vast. Bizar om te lezen hoe beleid zich richt op dit model, en de regelgeving hopeloos ingewikkeld maakt, en ook mensen echt in de problemen helpt, doordat hun inkomen gewoon niet meer redelijk is. De armoedekloof neemt toe. Pieter legt het allemaal heel begrijpelijk uit: stoppen met dat koopkrachtmodel!

Zelf heb ik mijn eerste (en laatste) wetenschappelijke rapport geschreven over een model toen ik afstudeerde. Het was een stikstofmodel. Het is al weer 26 jaar geleden, maar mijn extra hoofdstuk over “modellen en de werkelijkheid”, goedgekeurd door mijn wetenschappelijke toezichtscommissie, is nogsteeds glashelder: er zijn een oneindig aantal modellen te ontwerpen, met een oneindig aantal verschillende uitkomsten.

Ik maak even een foto van deze pagina’s, ik heb ze natuurlijk niet digitaal. Mijn “floppie” uit 1994 kan ik niet meer uitlezen.


Lieve kiezer, ik ben blij dat je ff naar mij geluisterd hebt.

Je Irene van der Marel, die nu al nadenkt over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en over volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

De rechter en de democratie

Lieve kiezer,

het moet niet gekker worden.

Het democratische debat wordt steeds meer gevoerd bij “het hekje”, in de rechtszaal. Nu weer de avondklok. De Tweede Kamer had veel beter naar zichzelf moeten kijken bij de avondklok-wet.

En de essentiële vraag moeten stellen: is het een risico, of is het een issue? Bij een risico is er een kans dat het gebeurt, bij een issue is het al aan het gebeuren.

Als het een risico is, heb je kans dat je in de risico-regel reflex zit als politicus. Er is een risico, en hup, je regelt een wetje en hup, het risico is kleiner. Maar LET OP, als je een risico wilt minimaliseren, dan ONTSTAAT er altijd een ANDER risico. En dat creëer je dan zelf. Die avondklok is leuk tegen corona (risico), maar er springen bij bosjes jonge mensen van flats (risico door avondklok), en ik ken er zelfs al eentje. Ik moet daarvan huilen.

Tja, het leven ís risico. Als boer kan ik hier heel veel voorbeelden van geven, ik werk dagelijks met het leven. En ik moet dan soms ook kiezen tussen leven en dood. Niet makkelijk, maar waar gehakt wordt vallen spaanders.

Een voorbeeld is de MKZ, de Mond en Klauwzeer. Dit is een enge koeienziekte. Als er MKZ heerst, worden besmette koeien geruimd, en drie kilometer eromheen ook. Dat is de veterinaire gezondheidsdienst. Je zult er maar mee te maken hebben. Vroeger lieten ze MKZ gewoon uitzieken bij koeien, maar die keuze mag niet meer tegenwoordig. Je MOET ruimen. Tja, risico-regel reflex. Het is gewoon overgereguleerd. Ik moet er nog altijd van huilen.

Ik ben blij dat de GGZ nog niet op het idee is gekomen om alle Covid 19 patienten te ruimen, en iedereen in drie kilometer eromheen ook. Maar verder gaan de maatregelen tegen Covid wel echt heel ver. Veel te ver. De risico-regelreflex in volle glorie.

Lieve kiezer, wat je dan krijgt is slordige wetten, die een risico regeluren. Maar je kunt een risico niet goed wettelijk omschrijven, het is een risico, geen issue. Dus je krijgt dan rare wetenschappelijke onderbouwingen, die altijd ter discussie staan (want je kunt niet meten aan een risico), en waar onzekere wetten mee gemaakt worden, met geschatte grenzen. De geschatte grenzen worden wel hard, en dan heb je harde grenzen, waar opeens iedereen zich aan moet houden, maar die niet heel reëel hoeven te zijn. En dan krijg je polarisatie.

Zie de avondklok en Willem Engel. Slechte wet, veel discussie, geschatte onderbouwing o.b.v. corona risico, makkelijk onderuit te halen. Je kunt in een risico-regel reflex democratie als burger naar de rechter om je gelijk te halen. De willekeur regeert dan. Tja, zo gaat dat in een risico-regel reflex democratie.

Lieve kiezer, ik hoop dat jij op een partij gaat stemmen die hier heel kritisch op is, en die alleen nog sociale wetten wil maken, over echte ISSUES. Corona is een risico dat Vrij en Sociaal Nederland www.vrijensociaalnederland.nl accepteert. Een beetje aanpassen ok, maar niet alles platleggen. Zelfde met Stikstof en met Urgenda. Risico’s moet je durven te leven.

Op Twitter kwam ik bij Jos Teunissen dit verhaal tegen, en dat bevestigt helemaal mijn idee. Het stelt dat belangenorganisaties zich opstellen als algemene belangenbehartiger, maar het is eigenlijk een mening. Als de rechter daarin mee gaat (wetten zijn zo gemaakt dat dit kan, daar moet de wetgever dus wat aan doen), dan krijg je democratische debatten “bij het hekje”, voor de neus van de rechter. In plaats van een democratische stemming, krijg je een oordeel van de rechter. Brrr, dan zijn we ver van huis hoor. Lieve kiezer DOE ER WAT AAN! De Tweede Kamer, dat ben je zelf.

Je Irene van der Marel, Kandidaat Tweede Kamer #2 voor Vrij en Sociaal Nederland. En een echte democratische debater.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

De uitspraak van de kiesraad

Lieve kiezer,

Hierbij de uitspraak van de kiesraad over de vete tussen VSN en Lijst Zeven.

Het is duidelijk dat de kiesraad de wetgever aanspreekt op het digitaal scannen van ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen.

Bij VSN en Lijst Zeven is blijkbaar de kiezer die gebruikt maakt van zijn actieve kiesrecht, niet beschermd. Lijst Zeven kon de ondersteuningsverklaringen van VSN inleveren voor eigen gebruik, waardoor zij in 12 kiesdistricten meedoen, en VSN in 6. Twee districten zijn helemaal vervallen.
De administratie van VNS heeft zich bekeerd tot Lijst Zeven, maar dat hebben ze niet vooraf gecommuniceerd. De administratie hield bij hoog en bij laag vol dat ze neutraal waren, maar werkten uiteindelijk samen met Lijst Zeven.
Er zijn zelfs H9 formulieren, de instemmingsverklaringen van VSN, ingeleverd door lijst Zeven, waarbij drie kandidaten dachten dat ze voor VNS inleverden. Dus deze kandidaten staan volledig tegen hun wil op Lijst Zeven.

Lieve kiezer, de kiesraad zegt letterlijk dat dit je eigen probleem is. De kiesraad beschermt niet tegen een gewiekste administratie, die zich niet aan partijafspraken houdt. Naar mijn bescheiden mening had het ook veroordeeld kunnen worden als onrechtmatig. De ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen zijn duidelijk onder valse voorwendselen verkregen.

Lieve kiezer, dat dit mag in een democratische rechtstaat. De overheid stelt mij weer eens diep teleur.

In dit document vind je de uitspraak.

Je Irene van der Marel, teleurgesteld kandidaat voor VSN.
Wat je nu kunt doen is een kiezerspas aanvragen, zodat je in een ander district kunt stemmen.

De districten waar we meedoen zijn: Groningen, Utrecht, Amsterdam, Leeuwarden, Haarlem, Den Haag.
Stem Vrij en Sociaal Nederland. www.vrijensociaalnederland.nl

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

De menselijke maat

Lieve kiezer,

alle partijen hebben tegenwoordig “de menselijke maat” in het programma staan. Hooguit kan het CDA claimen dat ze er 20 jaar geleden mee begonnen zijn.

Blijkbaar wint de bureaucratie nog steeds. De menselijke maat wil iedereen, maar de nijging naar controle en extra regeltjes is blijkbaar groter. De menselijke maat win je terug, door los te laten, door uit te gaan van vertrouwen. Dat klinkt vaag natuurlijk, en dat is het ook.

Toch moet je iedere wet daaraan toetsen: is het menselijk? Komen mensen in de praktijk niet in de knel door deze regelgeving. Een politicus moet in contact staan met mensen die de regelgeving dagelijks over zich heen gestort krijgen. Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen, maar politici zelf weten vaak helemaal niet hoe regelgeving in de praktijk werkt. Als mensen echt vastlopen in regelgeving, moet die informatie omhoog komen in de Tweede Kamer.

We willen dit oplossen met community’s binnen de partij. Vrij en Sociaal Nederland is gestart in Slack, een community platform. We hebben hier 18 themagroepen opgestart, en daar kun je al je expertise in kwijt. Graag zelfs! Als ik in de Kamer zit, kan ik ook niet alles weten. Iedereen kan in onze Themagroepen, met zijn eigen expertise, van zijn eigen werkvloer zijn mening geven en praktijkvoorbeelden geven van vastgelopen regelgeving. Met community’s komen we verder, je bent community manager of niet.

In Trouw stond vorige week dinsdag een artikel over sociale advocaten. Die zoeken ook weer de menselijke maat. Sociale advocaten helpen mensen aan de onderkant van de samenleving. Daar waar de toeslagen echt terecht zouden moeten komen, maar waar in de praktijk iedereen in de rij staat voor de voedselbank.

https://www.trouw.nl/binnenland/de-sociale-advocatuur-is-uitgehold-de-behoefte-eraan-juist-gegroeid-de-menselijke-maat-niet-bij-de-ind~bd2b1f54/ https://www.trouw.nl/binnenland/de-sociale-advocatuur-is-uitgehold-de-behoefte-eraan-juist-gegroeid-de-menselijke-maat-niet-bij-de-ind~bd2b1f54/

Wat Vrij en Sociaal Nederland www.vrijensociaalnederland.nl nu graag wil is een community met deze sociale advocaten. En dat zij heel concreet uitleggen welke regels geschrapt over vervangen moeten worden. Dus dat we mét hen gaan co-creëren. We hebben al 18 community’s binnen VSN, met leden met allerlei expertise en deze doen we er dan ook nog bij. Valt onder sociale zaken. Dus welkom welkom sociale advocaten, we gaan met jullie werken en naar jullie luisteren. Lobby is nog nooit zo effectief geweest.

Lieve kiezer, doe er wat aan. Stem 17 maart VSN, Vrij en Sociaal Nederland. www.vrijensociaalnederland.nlJe Irene van der Marel, hier met de slechtste campagne foto ever. Kandidaat Tweede Kamer #2 voor VSN www.vrijensociaalnederland.nl mét corona. De proof of the pudding is in the eating.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Filosofen on top: de vraag achter de vraag.

Lieve kiezer,

Heb jij dat ook wel eens, dat je helemaal gelukkig wordt van een ingezonden brief in de krant? Vandaag had ik dat van de brief van Bas Nabers in Trouw. Hij is filosoof, en die hebben we nu precies nodig.

Want bij corona is het ff nodig om de vraag achter de vraag te stellen. Dus iets in de geest van: “Waar zijn wij @#$^& nou helemaal mee bezig???”, maar dan kalmer en meer overwogen.

Een overwogen vraag stellen, lieve kiezer, dat is knap, als je dat kan. Bas Nabers kan dat.

Bas Nabers legt uit dat de politiek als één front van technocraten achter het RIVM aan loopt, zonder het RIVM te noemen. In mooie abstracties zegt hij dat hij politieke overwegingen mist, en politiek debat, over de voors en tegens van de corona-maatregelen. Inderdaad, inderdaad, dat is zo. En dan nieuwe politieke geluid, waarbij wel gekeken wordt naar de nadelen van corona-maatregelen, onbreekt nu in de politiek. Alleen Van Haga zegt wat, maar die is van een foute partij, FvD, en dat is een gepasseerd station. Ik dacht 70 jaar geleden, dat we dat al gepasseerd zijn.. Dat nieuwe, redelijke, kalme en overwogen nieuwe politieke geluid, dat is VSN, Vrij en Sociaal Nederland, www.vrij-en-sociaal.nl En je kunt er zomaar op stemmen, op 17 maart 2021. Laten we op 18 maart het politieke debat breder gaan voeren, en ook kijken naar inderdaad, inderdaad, de genoemde doelgroepen: jongeren, ondernemers, mishandelde kinderen, eenzame singles, ontregelde gezinnen, zieken zonder reguliere zorg. Lieve kiezer, wil je hier alsjeblieft over nadenken?

De vraag achter de vraag is inderdaad, inderdaad: wat is kwetsbaar, wat is solidair? Kan het kabinet dat uitleggen, lieve kiezer? Of komt er straks net als bij de toeslagenaffaire weer een slap aftreden van een heel kabinet, om zodoende weer gewoon door te gaan na de verkiezingen? Met de bril van straks kunnen we straks weer mooie vragen stellen in de enquête, maar we hebben die bril NU nodig. Lieve kiezer, als jij die bril ook hebt, stem dan VSN, Vrij en Sociaal Nederland. www.vrij-en-sociaal.nl

Lieve kiezer, deze beste Bas Nabers zou zo erelid kunnen worden van Vrij en Sociaal Nederland, www.-vrij-en-sociaal.nl Hij is van harte welkom.

Iedereen is van harte welkom, want VSN, Vrij en Sociaal Nederland, dat is “Beter voor iedereen!”

Je Irene van der Marel, Trouw lezer met dubbele gevoelens, en hopelijk vindt deze krant het niet erg dat ik hier content deel. Nummer 2 op lijst33, VSN, tijdens de Tweede Kamer verkiezingen (we voeren nog strijd met Willem Engel over welke districten we mee mogen doen, de kiesraad beslist maandag). Onze nummer 1 heet ook BAS, Bas Filippini.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Eén mens staat op twee kieslijsten?

Nou, nou, nou, lieve kiezer, wat er nu toch gebeurt is, je gelooft het niet.
Vrij en Sociaal Nederland had Willem Engel op de lijst gezet. Niet handig natuurlijk, maar wel met afspraken over waar hij zich aan te houden had. Helaas was er echt geen land te bezeilen met deze man, dus al vrij snel moet het bestuur hem aanspreken op zijn uitspraken. Het bestuur raakte hier hopeloos verdeeld over, en dit eindigde ermee dat de ene bestuurder de andere uitschreef bij de Kamer van Koophandel. Dat schijnt daar aan de orde van de dag te zijn, voor mij was het even wennen, maar goed, een bestuurscrisis over Willem Engel werd zo opgelost. Er loopt nog een aangifte, uitspraak 17 februari.
Ondertussen moesten we 1 februari kandidaten aanleveren bij de kiesraad, en Bas kon op basis van de Kamer van Koophandel papieren als gemachtigde optreden. Anna had echter de administratie in handen en leverde ook de lijst met kandidaten in. Dit onder het mom van een blanco lijst. De administratie bleef bij hoog en bij laag volhouden dat zij neutraal waren, dus veel kandidaten hadden hun H9 (instemmingsverklaring) gewoon naar de mailbox van de administratie gemaild. In verband met corona mocht dat dit jaar met een scan of foto, dus er kon gewoon gemaild worden naar de neutrale administratie. Mijn fijngevoeligheid en intuïtie weerhielden mij ervan, maar het kan ook gewoon vergeetachtigheid zijn geweest. In ieder geval greep ik de laatste mogelijkheid aan: H9 gewoon aan Bas geven met natte handtekening.
De administratie heeft uiteindelijk samengewerkt met Anna, nadat mailboxen tot twee keer toe over en weer gehackt waren door de vele ICT’er die lid zijn van onze partij. Als het niet zo erg was, had ik het best grappig gevonden. ICT’ers kom je normaal nooit zo tegen in de politiek, maar bij VSN hadden ze de macht in handen, dus er begon een soort van ICT oorlog in onze partij. Vroeger gingen mensen met een meningsverschil gewoon met elkaar in debat, maar dat was niet meer relevant met al die scans in bepaalde mailboxen. Tja, de technologie staat voor niets, maar zo moet het niet natuurlijk.


Ook de ondersteuningsverklaringen waren natuurlijk gemaild, dus daar werd ook om gestreden door ICT.
Afijn, voorlopig resultaat van dit alles:
VSN (Bas Filippini) doet mee in 6 kiesdistricten, Lijst Zeven in 12.
Ik sta op de lijst van VSN, op nummer 2.
Felix, Theo en Christian staan op beide lijsten! Dus in 6 kiesdistricten bij ons, en in 12 bij Anna. Wat een toestand. Felix en Theo heb ik gesproken en die waren helemaal van de kaart. Woensdag (hersteldag) hebben ze de hele dag bij de kiesraad gezeten, en gisteren veel gebeld, en een hele duidelijke brief ingeleverd, waarin staat dat ze ABSOLUUT niet op Lijst Zeven willen.

Nu is dat toch gebeurt. Ingeleverd is ingeleverd. Tja, zo werkt dat bij de kiesraad.
Misschien kan de kiesraad hier toch iets aan doen, en gewoon kijken naar de intentie en politieke mening van de kandidaat. In de agrarische sector gold altijd vergund is vergund, maar dat is ook niet meer zo, zie PAS-melders. Dus laten we dan die jurisprudentie gebruiken en nu even stellen: ingeleverd is niet ingeleverd.

Tja, ik weet het ook niet meer, lieve kiezer. Politieke avonturen.
Ik hoop dat de kiesraad er achter komt dat dit ook echt niet kan.

Omdat onze website ook nog in handen is van Lijst Zeven, hebben we nu (tijdelijk?)
www.vrij-en-sociaal.nl gemaakt.
Maar je kunt natuurlijk ook altijd even op de blog van Lieve Kiezer kijken, daar leg ik het allemaal even uit.
Ik hoop dat onze campagne nog wat wordt met deze vreselijke toestand. District Arnhem is in handen van Zeven, dus ik kan helaas niet op mezelf stemmen, wel op meneer Engel. Brr.
Je schijnt ook kiespassen te kunnen aanvragen, en dan op een landelijke lijst stemmen, moet nog even uitzoeken hoe dat werkt.

En we zoeken nog een goede bestuurder by the way.

Je Irene van der Marel, even beduusd van de kiesraad beslissingen. Ook al snap ik dat zij ons ook niet makkelijk vinden.
Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Systeemresultaat

Lieve kiezer,

Ik ben nog steeds helemaal verliefd op Vrij en Sociaal Nederland www.vrijensociaal.nl, ondanks de lichte crisis die is ontstaan in onze partij. Daar wil ik het nu niet over hebben; we gaan zaterdag waarschijnlijk lekker mediteren met de club, als de zoomwerkgroep dat ook leuk vind, en maandag is dan de ontknoping. Dan blijkt wie de kiesraad accepteert als gemachtigde om de lijst in te leveren. De werkgroep ondersteuningsverklaringen heeft beloofd de ondersteuningsverklaringen aan de gemachtigde te geven, wie het ook is.
Dus, 1 februari weten we het, en tot die tijd wil ik het even hebben over de inhoud.

Wij van Vrij en Sociaal Nederland www.vrijensociaal.nl vinden dat de overheid er nu niet is voor de burger. Het woord systeemcorruptie is zelfs gevallen. Daar bedoelen we mee dat je niet echt een corrupte ambtenaar kunt aanwijzen, het zijn vaak hele lieve mensen, maar dat het hele systeem bij elkaar leidt tot een resultaat dat je niet wilt. Systeemcorruptie is een krachtterm voor bureaucratie. De regels leiden tot een resultaat, een systeemresultaat, dat niemand wil. En de ambtenaar zegt dat de regels nu eenmaal zo zijn, en het zit allemaal zo strak en modern gecontroleerd in elkaar, dat als je als ambtenaar even de menselijke maat voorrang geeft, dan ben je als ambtenaar meteen verdacht. Tja, het systeemresultaat is een resultaat waar iedereen al metéén spijt van heeft.

Laten we het systeem eens op de bank leggen, diep in de psychoanalyse. Wij zijn tenslotte een partij van therapeuten en bewustzijn.

Wat zit er allemaal in het systeem: wetenschap, democratie en media. De wetenschap wordt geachte feiten te leveren, maar eigenlijk kan de wetenschap dat niet. De wetenschap is altijd een dispuut (discussie) over een hypothese (stelling) die met metingen tijdelijk (vanuit bepaalde uitgangpunten) waar lijkt te zijn. De waarheid bestaat natuurlijk niet, maar bij benadering maken we stellingen over de werkelijkheid. Maar stel, de media, meestal alfa geschoolde Hbo’ers die leren zonder spelfouten te schrijven, geloven in de stellingen van een bepaalde wetenschappelijke school. Dan lijkt het waar. Het staat in alle kranten. Bèta discussies, zoals klimaat, stikstof en corona, zijn over het algemeen zonder enige nuance vanuit één wetenschappelijk gezichtsveld als WAARHEID gedrukt.

Het kan natuurlijk zijn dat toevallig de stellingen die in de krant komen, ook echt waar zijn. Dan (en sowieso) moet de politiek kiezen wat ze ermee willen. De politiek geeft een waardeoordeel. Dat kan de wetenschap niet. De wetenschap weet niet wat goed en fout is, en al helemaal niet wat Liefde is. De liefde is nog nooit wetenschappelijk verklaard. Daar komen we op het vlak van de mystiek.
De politieke partijen zijn natuurlijk allemaal bewust gekleurd, en die kunnen oordelen. Ze oordelen heel verschillend over goed en fout en aan het eind van de dag gaan we stemmen. DAT, lieve kiezer is democratie. Geweldig. Ik kan er tranen van in mijn ogen krijgen.

En WAT, wat lieve kiezer, gaat nu ons systeemresultaat verbeteren? We moeten orde aanbrengen tussen wetenschap, democratie en media. Wat is hier het hoogste orgaan? Dat is de democratie. De wetenschap en de media verbleken qua kracht en zeggenschap bij het democratisch debat. De democratie kan echt kleur bekennen en besluiten en oordelen over goed en kwaad.

Lieve kiezer, democratie gaat boven alles. Wees altijd kritisch op wetenschap en media. Democratie, dat ben je zelf, dat maak je zelf. Wees kritisch op je eigen stem. En denk goed na aan welke kant je staat van de vrijheid. De vrijheid is een voorwaarde voor democratie.

Dit alles is heel mooi verwoord door het Pastafarisme. Het geloof in het Vliegende Spaghetti Monster. Uiteindelijk kun je niet geloven in de wetenschap, dan loop je misschien het kwaad achterna. Goed en kwaad moet je zelf doen, zelf oordelen. Vanuit een idee van wat goed en kwaad is. Je komt dan op het vlak van religie. Welk geloof dan? Tja, als je niks gelooft, geloof dan in het Vliegende Spaghetti Monster, en stel de democratie ALTIJD boven de wetenschap.

Lieve kiezer, ik heb mij bekeerd tot het Pastafarisme.

Ik hoop dat je me niet voor gek verklaard. Ik ben zeker geen wappie. Als mensen in een democratisch debat voor gek worden verklaard, dan is het tijd voor het Vliegende Spaghetti Monster.

Je Irene van der Marel, op de lijst van VSN, maandag 1 februari weten we welke plek.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 1 Comment

De Rutte-doctrine is een mentaliteit

Lieve kiezer,

door die afschuwelijke toeslagen affaire komen de nadelen van de Rutte-doctrine boven water. Gelukkig maar, komt er toch nog iets goeds voort uit deze vreselijke misstand.

Volgens de Rutte-doctrine moeten ambtenaren altijd zwijgen. Hoe krijgt een premier dat voor elkaar? Deze cultuur komt voort uit de Oekaze-Kok uit 1998. Toen is vastgelegd dat dat rijksambtenaren geen externe contacten mogen hebben. Dit wordt in de wandelgangen ook wel contact-armoede genoemd.

De nadelen daarvan prijken nu in krantenkoppen en het kabinet is gevallen.

Lieve kiezer, dit bedoelt Vrij en Sociaal Nederland www.vrijensociaalnederland.nl met het systeem is corrupt. Het is gewoon vastgelegd in regels dat ambtenaren moeten zwijgen. Natuurlijk moeten ambtenaren niet zelf politiek bedrijven, een ministerie is geen lobby machine. Ambtenaren moeten zo goed en zo kwaad als dat gaat alleen feitelijke informatie verschaffen. Informatie is altijd gekleurd, alles is politiek op zo’n ministerie. Het kan de minister goed uitkomen of slecht uitkomen als bepaalde feiten opborrelen uit de ambtelijke gelederen. En volgens de Oekaze-Kok moet álle informatie via de minister.

Tja, als je dan als ambtenaar ziet dat er essentiële informatie ontbreekt, ben je meteen een klokkenluider als je het zegt, en je baan staat op de tocht. Russische toestanden.

VSN, Vrij en Sociaal Nederland, www.vrijensociaalnederland.nlziet oplossingen. Laat de Oekaze-Kok los. Al te politieke ambtenaren kunnen we altijd nog verwijderen uit het ambt, maar laat gewone ambtenaren hun werk doen en de Kamers informeren als dat nodig is. Je kunt niet integer werken als ambtenaar, als dat basisvertrouwen er niet is.

Dus lieve ambtenaren, je kunt gewoon lid worden van deze ondernemerspartij!

Vrij en Sociaal Nederland www.vrijensociaalnederland.nl is ook in hart en nieren een democratische partij. We willen het systeem niet omver werpen. Dat radicale geluid is niet democratisch. We willen wel de Kamers aanvullen met directe democratie, met community’s of practice, van vaklui die hun werk niet meer kunnen doen door de regelgeving. En dan samen bureaucratie oplossen. Die community’s gaan we alvast runnen bínnen de partij. Word gewoon lid.
Iedereen is tegen bureaucreatie, maar hoe los je het op? Door vakkennis van de gebruikers van die regels, en door vertrouwen. En door keuzes! Niet alles kun je plat leggen.
Vrij en Sociaal Nederland, dat zijn wij, en wij gaan uit van vertrouwen. Tenslotte vult 98% van de mensen zijn belastingformulier eerlijk in. Zo, die zit. Wij willen een dienende overheid, die klaarstaat voor de burger.

Je Irene van der Marel, op de kieslijst van VSN, Vrij en Sociaal Nederland.

Bron: /https://kennisopenbaarbestuur.nl/het-geheugen-van-bzk/de-ambtenaar/tijdlijn-de-ambtenaar-1/1992-1999/1998-oekaze-kok/

Posted in Uncategorized | Tagged , | 1 Comment

Wil jij naar het IC?

Lieve kiezer,

Ik kreeg onderstaand bericht via Facebook, als reactie op mijn politieke blog.

Ik wil graag inhoudelijk reageren, met de Themawijzer (verkiezingsprogramma, zie www.vrijensociaal.nl in de hand.  Ik ga een tekst schrijven. Daarna maken we er een poll van, ok? Daarna deel ik het op sociale media.

Hoi Irene, ik nodig je graag uit om mee te maken wat corona betekent in de zorg. Wanneer je dan nog het standpunt hebt dat de maatregelen te ver gaan, wil je dan een verklaring tekenen dat je geen aanspraak maakt op een plek op de IC? Of sowieso op een dokter. Want het wordt kiezen of delen helaas.

Sorry hoor dat ik je dit zo voorleg maar het is zo gevaarlijk waar we nu middenin zitten. En veel mensen laten zich sterk beïnvloeden door wetenschappers zoals jij dus je hebt een zware verantwoordelijkheid. Nou dat moest ik even kwijt! Groeten, Jan en Margo (niet te verwarren met Henk en Ingrid), namen gefigneerd.

Lieve Jan en Margo,

Jullie zorgen zijn terecht, maar de zorgen van VSN ook.

Jullie vraag over IC is een discussie die we moeten voeren. Gelukkig heb ik al jaren een wilsverklaring, daar staat in dat ik niet zomaar op een IC gelegd wil worden. Liever niet. Dit is aan de dokter, met mijn wilsverklaring in zijn hand.

Ik zie het IC als een plek tussen hemel en aarde waar je meestal niet zonder kleerscheuren weer uit komt, als je al weer levend eruit komt.

Wat mij ideaal lijkt aan het eind van mijn leven, is dat ik in alle rust, en met veel liefde, drie weken de tijd heb om afscheid te nemen van al mijn dierbaren. Dus liever niet met de harde klap van een ongeluk, dat heb ik meegemaakt met mijn broertje. Denk niet dat ik te licht denk over de dood, net als iedereen, ken ik de dood van dichtbij in anderen, maar nooit in het leven dat ik zelf nog leef. Doodgaan is een verdrietige zaak. Klinkt als een open deur, maar toch is het belangrijk om te beseffen dat het leven niet eeuwig duurt, en de angst ervoor te doorleven.

De maatregelen die we nu nemen zijn vele malen erger dan de kwaal. De kwaliteit van leven van álle mensen is nu heel laag. Zelfs de begrafenissen van onze overledenen zijn niet menswaardig.

Er zijn dokters die voor een extra qualy (extra levensjaar met kwaliteit van leven) uitgaan van 80.000 euro. Dit is niet democratisch vastgesteld. Ik hoop dat we dit wel gaan doen. Met de wisdom of de crowd van dokters erbij. Met de corona-maatregelen gaan we heel erg ver over dit bedrag heen. Die schuld moeten anderen aflossen.

Het zou wel eens de winst van deze corona-crisis kunnen zijn, dat we inzien dat we niet eindeloos zorg kunnen leveren. En dat we ook niet eindeloos geld kunnen bijdrukken.

We moeten altijd realistisch blijven, en realistische volksvertegenwoordigers kiezen. Dat is de weg naar buiten, uit deze afschuwelijke man-made crisis.

Wat ik zelf grotendeels in eigen hand heb is mijn eigen gezondheid. Ik probeer gezond te eten, niet volgens de richtlijnen van het polariserende voedingscentrum, te bewegen en te ontspannen. Jammer dat sportscholen nu dicht zijn en slijterijen open. De jeugd schijnt massaal blowend op een bank te zijn beland, zonder school, zonder werk en zonder beweging. Het middel is vele malen erger dan de kwaal.

Lieve Jan en Margo, ik hoop dat jullie mijn antwoord overdenken en reageren. Polarisatie wil niemand.
Met vrije en sociale groeten, Irene van der Marel, kandidaat van VSN.

En dit is mijn wilsverklaring:
Lunteren,

Hierbij verklaar ik aan mijn echtgenoot, (stief)kinderen, ouders, overige familie en naasten en behandeld artsen het volgende:
lk wens niet zo langdurig mogelijk in leven gehouden te worden.
lk wil niet dat in acute situaties 112 wordt gebeld. Eerst zal de huisarts of huisartsenpost mijn toestand moeten kunnen beoordelen, daarbij rekening houdend met mijn wens mijn leven niet koste wat het kost in stand te willen houden.
lk wil niet worden gereanimeerd, als de kans op restschade groot is.
lk wil geen levensverlengende behandelingen als die ten koste gaan van mijn kwaliteit van leven.
lk wil niet worden beademd, als de kans op restschade groot is.
lk weiger op kunstmatige wijze te worden gevoed middels een maagsonde of katheter via de buik.
lk mag altijd mijn actieve wens om mijn leven zelf te beëindigen door middel van het stoppen met eten en drinken ter sprake brengen en uitvoeren.
Als mijn wettelijk vertegenwoordiger benoem ik mijn echtgenoot J. Mocht hij door een gezamenlijk lot niet aanspreekbaar zijn, dan word ik vertegenwoordigd door het meerderjarige kind dat het eerste jarig is (A, E, P, E, D, E of J). Om praktische redenen van dichtbij wonen, kan dit in overleg doorgeschoven worden naar de volgende die jarig is.
lk wil geen medicinale voeding van Nutricia of andere voeding die daarop lijkt.
lk wil dat alleen morfine wordt toegediend als duidelijk is dat er sprake is van pijn, dit in overleg met mijn wettelijk vertegenwoordiger.
lk wens rust en stilte in de kamer waarin ik overlijd. Geen onnodige medische gesprekken of gekeuvel. Alleen noodzakelijke medische aanwijzingen, of herinneringen, of woorden van afscheid, genegenheid of zingeving met respect voor het leven en de dood.
lk voel geen angst voor de dood, maar mocht de paniek op het moment van sterven toch toeslaan, dan hoop ik dat mijn artsen en dierbaren mij helpen tot rust te komen, mij de realiteit laten inzien, zodat ik niet met medicatie en valse hoop als een Emile Ratelband, Tjaka tjaka, hangend aan de jas van de dokter, in mijn graf beland.
In zijn algemeenheid beschouw ik de dood als een heilig moment van overgang naar iets anders, en wil ik mijn dood natuurlijk laten verlopen en in liefde en met diepe rust afscheid kunnen nemen van mijn dierbaren.

ZIE ONDERIN: reactie van JAN EN MARGO!!!

M:Benoem dat
– op punt van volksgezondheid er meer schade wordt berokkend met de huidige gang van zaken dan je mogelijk voorkomt.
– Britse variant besmettelijker is, maar minder dodelijk, ofwel sneller immuniteit!

K:Ik heb een document waarin precies staat welke medicijnen je moet gebruiken bij corona en in 3 a 7 dagen ben je ervan af van dr elans
Dus laat je niet bang maken.

H:Niemand ontkent het bestaan en de rondgang van het Corona-virus. Wat ik wel zorgwekkend vind is dat er niet ingezet wordt op het voorkomen van ziekenhuisopnames. Met HCQ icm zink of Ivermectine in de eerstelijnszorg kun je opnames voorkomen en daarmee ook de zorg ontlasten. Dáár moet dus massaal op ingezet worden. De vaccins zijn nog lang niet uitontwikkeld en zullen (vooralsnog) niet de oplossing zijn. Maar de eerstelijnszorg is compleet buitenspel gezet. Door niet-werkende maatregelen (heeft iemand al eens een rapport gelezen waarin aangetoond werd dat mondkapjes werken?) richt je meer schade aan dan dat je voorkomt. Het kan zoveel anders en beter.
Referenties naar onderzoeken die bovenstaande ondersteunen kan ik je geven.

R:Jouw bericht is heel mooi echt super, daarmee raak je de kern, je spreekt hiermee vanuit jezelf en je eigen waarde. En je laat beide mensen in hun waarde. Dit is wat mij betreft een heel mooi bericht.

A:Schrijven uit je hart levert altijd goede resultaten op. En volgens mij kwam dit uit je hart.

A:Ik krijg kippenvel van je wilsverklaring.

Ik heb ook de dood van heel dichtbij meegemaakt (echtgenoot die is overleden) maar ik zou niet direct zo’n verklaring voor mezelf opstellen. Het zet me wel weer even te denken over zijn overlijden en mijn (hopelijk in verre toekomst) overlijden.

Ik snap je punt, ik vind het heel erg mooi omschreven. En ja, niemand wil op de IC terecht komen.

Zou er ruimte zijn voor een stuk waarin iets staat over de opbouw van gezondheid?

Nu wel de slijterij open, maar geen gezondheidswinkel of een sportschool. Afwezigheid van advies over gezonde levensstijl vanuit de overheid. Alleen blijf gezond en geen gebruiksaanwijzing erbij of een mogelijkheid om via deskundigen deze gebruiksaanwijzing te krijgen.

M:Mooi!!!

Tekstvoorstel aanvullend:

Wat ik zelf grotendeels in eigen hand heb is mijn eigen gezondheid. Ik probeer gezond te eten, niet volgens de richtlijnen van het vreselijke voedingscentrum, te bewegen en te ontspannen. Jammer dat sportscholen nu dicht zijn en slijterijen open. De jeugd schijnt massaal blowend op een bank te zijn beland, zonder school, zonder werk en zonder beweging. Het middel is vele malen erger dan de kwaal.

A:Prachtig!

A:Mooi!! Dicht bij jezelf.

M: Prachtige tekst Irene, met veel respect voor je eigen leven en het einde daarvan. Ik ga mij beraden om dit voor mijzelf op te stellen. Dankjewel voor het delen!

D: Ik ben dat ook aan het bedenken. Vind het prachtig. Wil het eigenlijk delen op sociale media. Vind ik vast bij jouw naam, Irene..

Hoi Irene,
Ben blij om te zien hoe zorgvuldig je mijn vraag hebt opgepakt. Ik denk dat we dezelfde visie hebben, ook in de zorg voor mensen met een beperking gaan we hier op deze manier mee om, kwaliteit van bestaan is óók kwaliteit van sterven. De meeste van onze cliënten kozen ook pre-Corona niet voor de IC omdat als je een kwetsbare gezondheid hebt, je meestal niet meer herstelt na een IC.
Echter, we verschillen wel van mening over de aanpak van de crisis: wanneer we onvoldoende maatregelen nemen dan is er ook geen ruimte om de zorgvuldige ondersteuning die jij beschrijft, te bieden. Dan is er niet de tijd om de juiste afwegingen te maken, ook voor je familie. Dat is echt een nachtmerrie scenario. Zie wat er nu in zuid Amerika gaande is.
Maar goed, ik denk dat we elkaar daar niet mee vinden. Het gaat mij dus echt niet alleen om dat medische perspectief en ik ben al helemaal niet van de qualys, daar vecht ik al 20 jaar tegen 😉 Maar juist in de keuzes die jij beschrijft heb je een liefdevolle arts nodig die ruimte heeft om met jou, met je man en kinderen, mee te denken. Of een verpleegster die jou wat comfort geeft met zuurstof. Linksom of rechtsom: ook dat wordt zonder maatregelen kiezen of delen, ik wil echt niet polariseren maar met de keuzes die jouw nieuwe partij maakt zie ik dat perspectief op liefdevolle zorg ook niet. Dus dan zou de poll moeten zijn “zie je af van ondersteuning als je levenseinde nabij is?” Ik heb dagelijks te maken met allerhande ethische dilemma’s maar ik huiver van het idee dat ik de verantwoordelijkheid moet nemen voor zorg waarin mensen deze ondersteuning niet krijgen. Dat is waarom ik jullie stellingname echt onverantwoord vind.
Warme groet, Jan en Margo.

Lieve kiezer, ik ben benieuwd naar de reacties. Met vrije en sociale groeten, je Irene van der Marel.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Nieuwe politieke inzichten

De column van Ephimenco viel mij een beetje tegen vanmorgen. Hij klaagt over het grote aantal partijen en eindigt met het voorstel voor een kiesdrempel. Een beetje kortzichtig voor de anders zo helder analyserende columnist.

Het zooitje ongeregeld wat nu de kiesdrempel probeert te halen, heeft namelijk een punt. Zittende partijen willen allemaal de klimaatcrisis, de stikstofcrisis en de coronacrisis oplossen met zeer onorthodoxe maatregelen. Je kunt dat ook minder onorthodox doen. Verder differentiëren ze zicht op rechts/links (sociaal/liberaal) of een Christelijke signatuur.

Maar die oude tegenstellingen zijn niet meer actueel. Hoe we welvaart verdelen en of we nog Bijbels moeten lezen, daar zijn we wel uit.

Maar hoe we omgaan met crises die met wetenschappelijke data-analyse worden onderbouwd, dáár zit de discussie.

Dus als je vindt dat het wetenschappelijk dispuut teveel het maatschappelijk leven stil legt, dan moet je daar tegen kunnen stemmen. Wetenschap of niet, we moeten zelf afwegen hoe we om willen gaan met de risico-inschattingen van de wetenschap.

De coronacrisis laat mooi zien hoe wetenschappelijke inzichten kunnen doorwerken in het maatschappelijk leven. Het zijn eigenlijk risico-inschattingen. Als je ieder risico wilt vermijden, dan zou het kunnen dat je een nieuw risico loopt, dat je nog niet hebt ontdekt. Die inschatting kán niet wetenschappelijk, die móet politiek. Anders leven we in een technocratie, daarin nemen deskundigen een beslissing nemen over de risico’s.

Dus in mijn verhelderende schema kun je zien dat nieuwe partijen juist dynamiek geven. Niet iedereen zit te wachten op een risico inschatting van de wetenschap. Laat het onheil maar komen, wie dan leeft, die dan zorgt, en misschien valt het mee. Zolang we de vrijheid maar in ere houden, kunnen we ieder probleem aan. Misschien lopen we onder water, misschien verandert de natuur, misschien krijgen we corona, maar ja, dat is dan zo. Misschien valt het mee! De ras-optimisten laten zich niet zomaar aan de kant zetten door doem-wetenschappers die een leuk risicootje in hun vakgebied weten op te blazen tot een maatschappelijke crisis.

Hoe wetenschappelijke risico-inschattingen nu het maatschappelijk leven ontwrichten, dat levert geen nieuwe risico’s op, het is al een issue! Het gebeurt al, en het is vreselijk. Laten we er alsjeblieft mee stoppen.

Wie ook maar een beetje groen wetenschappelijk geschoold is, weet dat je met groene modellen, of het nu een klimaatmodel, een emissie-model of een virusmodel is, alle kanten op kunt. Zowel in de ruimte als in de tijd is het nooit homogeen en enorm complex, met vele variabelen. Veel variabelen kun je wel theoretisch opnemen in de berekeningen, maar niet meten. Bijvoorbeeld organische stofafbraak in een bodem. Je moet het schatten. Een model is dus nooit werkelijkheid, en de risico-inschatting eruit, daar moet je helemaal voorzichtig mee zijn. De uitgangspunten en data-input zijn nooit waardenvrij. Les één in de wetenschapsfilosofie in de groene wetenschap o zo belangrijk.

Volgens bovenstaand schema kunnen VVD, CDA, D66 en SGP fuseren. Die hebben dan samen 69 zetels. En CU, PvdA, GL, SP, PvdD en Denk kunnen ook samen, met 48 zetels. Dit is samen 117 zetels. Hier is zeker een goeie coalitie uit samen te stellen. De overige zetels, 33 stuks, dat is oppositie. Maar in deze oppositie mist nog het profiel tégen corona-maatregelen en genuanceerd op migratie. Dat is er nog niet in de oppositie!

Dus lieve kiezer en Ephimenco, er is nog een leuke partij waar je op kunt stemmen, met een heel eigen profiel: VSN. Vrij en Sociaal Nederland. www.vrijensociaal.nl Ronduit tégen corona maatregelen, maar geen gezeur over moslims. Genuanceerd op immigratie, zeker niet heel links, maar ook niet heel rechts.
Ook geen doemdenken in klimaat en stikstof, maar positief denkend vanuit regenererende landbouw en natuur. Adaptie is het principe. Het is dan tien voor half één, het kan niet altijd vijf voor twaalf blijven.
Verder midden in de tegenstelling rechts-links. Echt voor de MKB ondernemer. Initiatief en ondernemerschap zijn leidend. En oja, je komt in mijn partij wel af en toe een therapeut of coach tegen die een goed verhaal heeft over bewustzijn, dus geen Christelijk profiel. Ik hoorde mezelf al een keer zeggen: “Hallo, we zijn een politieke partij, geen therapiecentrum.” Dat viel goed. We moeten nog veel leren, we zijn net nieuw, dat moet je ons vergeven, maar we zijn super enthousiast en we hebben al bijna 3000 leden! Het gaat hard.

Je Irene van der Marel, enthousiast nieuw lid van VSN, die mogelijk op de lijst komt. Dit weten we 4 januari. Nu nog even de peilingen halen, Maurice de Hond zou best op ons kunnen stemmen, maar hij peilt niet zichzelf helaas. De poster hangt hier al op de deur!
Wordt lid! www.vrijensociaal.nl

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment