De Rutte-doctrine is een mentaliteit

Lieve kiezer,

door die afschuwelijke toeslagen affaire komen de nadelen van de Rutte-doctrine boven water. Gelukkig maar, komt er toch nog iets goeds voort uit deze vreselijke misstand.

Volgens de Rutte-doctrine moeten ambtenaren altijd zwijgen. Hoe krijgt een premier dat voor elkaar? Deze cultuur komt voort uit de Oekaze-Kok uit 1998. Toen is vastgelegd dat dat rijksambtenaren geen externe contacten mogen hebben. Dit wordt in de wandelgangen ook wel contact-armoede genoemd.

De nadelen daarvan prijken nu in krantenkoppen en het kabinet is gevallen.

Lieve kiezer, dit bedoelt Vrij en Sociaal Nederland www.vrijensociaal.nl met het systeem is corrupt. Het is gewoon vastgelegd in regels dat ambtenaren moeten zwijgen. Natuurlijk moeten ambtenaren niet zelf politiek bedrijven, een ministerie is geen lobby machine. Ambtenaren moeten zo goed en zo kwaad als dat gaat alleen feitelijke informatie verschaffen. Informatie is altijd gekleurd, alles is politiek op zo’n ministerie. Het kan de minister goed uitkomen of slecht uitkomen als bepaalde feiten opborrelen uit de ambtelijke gelederen. En volgens de Oekaze-Kok moet álle informatie via de minister.

Tja, als je dan als ambtenaar ziet dat er essentiële informatie ontbreekt, ben je meteen een klokkenluider als je het zegt, en je baan staat op de tocht. Russische toestanden.

VSN, Vrij en Sociaal Nederland, www.vrijensociaal.nl ziet oplossingen. Laat de Oekaze-Kok los. Al te politieke ambtenaren kunnen we altijd nog verwijderen uit het ambt, maar laat gewone ambtenaren hun werk doen en de Kamers informeren als dat nodig is. Je kunt niet integer werken als ambtenaar, als dat basisvertrouwen er niet is.

Dus lieve ambtenaren, je kunt gewoon lid worden van deze ondernemerspartij!

Vrij en Sociaal Nederland is ook in hart en nieren een democratische partij. We willen het systeem niet omver werpen. Dat radicale geluid is niet democratisch. We willen wel de Kamers aanvullen met directe democratie, met community’s of practice, van vaklui die hun werk niet meer kunnen doen door de regelgeving. En dan samen bureaucratie oplossen. Die community’s gaan we alvast runnen bínnen de partij. Word gewoon lid.
Iedereen is tegen bureaucreatie, maar hoe los je het op? Door vakkennis van de gebruikers van die regels, en door vertrouwen. En door keuzes! Niet alles kun je plat leggen.
Vrij en Sociaal Nederland, dat zijn wij, en wij gaan uit van vertrouwen. Tenslotte vult 98% van de mensen zijn belastingformulier eerlijk in. Zo, die zit. Wij willen een dienende overheid, die klaarstaat voor de burger.

Je Irene van der Marel, op de kieslijst van VSN, Vrij en Sociaal Nederland.

Bron: /https://kennisopenbaarbestuur.nl/het-geheugen-van-bzk/de-ambtenaar/tijdlijn-de-ambtenaar-1/1992-1999/1998-oekaze-kok/

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Wil jij naar het IC?

Lieve kiezer,

Ik kreeg onderstaand bericht via Facebook, als reactie op mijn politieke blog.

Ik wil graag inhoudelijk reageren, met de Themawijzer (verkiezingsprogramma, zie www.vrijensociaal.nl in de hand.  Ik ga een tekst schrijven. Daarna maken we er een poll van, ok? Daarna deel ik het op sociale media.

Hoi Irene, ik nodig je graag uit om mee te maken wat corona betekent in de zorg. Wanneer je dan nog het standpunt hebt dat de maatregelen te ver gaan, wil je dan een verklaring tekenen dat je geen aanspraak maakt op een plek op de IC? Of sowieso op een dokter. Want het wordt kiezen of delen helaas.

Sorry hoor dat ik je dit zo voorleg maar het is zo gevaarlijk waar we nu middenin zitten. En veel mensen laten zich sterk beïnvloeden door wetenschappers zoals jij dus je hebt een zware verantwoordelijkheid. Nou dat moest ik even kwijt! Groeten, Jan en Margo (niet te verwarren met Henk en Ingrid), namen gefigneerd.

Lieve Jan en Margo,

Jullie zorgen zijn terecht, maar de zorgen van VSN ook.

Jullie vraag over IC is een discussie die we moeten voeren. Gelukkig heb ik al jaren een wilsverklaring, daar staat in dat ik niet zomaar op een IC gelegd wil worden. Liever niet. Dit is aan de dokter, met mijn wilsverklaring in zijn hand.

Ik zie het IC als een plek tussen hemel en aarde waar je meestal niet zonder kleerscheuren weer uit komt, als je al weer levend eruit komt.

Wat mij ideaal lijkt aan het eind van mijn leven, is dat ik in alle rust, en met veel liefde, drie weken de tijd heb om afscheid te nemen van al mijn dierbaren. Dus liever niet met de harde klap van een ongeluk, dat heb ik meegemaakt met mijn broertje. Denk niet dat ik te licht denk over de dood, net als iedereen, ken ik de dood van dichtbij in anderen, maar nooit in het leven dat ik zelf nog leef. Doodgaan is een verdrietige zaak. Klinkt als een open deur, maar toch is het belangrijk om te beseffen dat het leven niet eeuwig duurt, en de angst ervoor te doorleven.

De maatregelen die we nu nemen zijn vele malen erger dan de kwaal. De kwaliteit van leven van álle mensen is nu heel laag. Zelfs de begrafenissen van onze overledenen zijn niet menswaardig.

Er zijn dokters die voor een extra qualy (extra levensjaar met kwaliteit van leven) uitgaan van 80.000 euro. Dit is niet democratisch vastgesteld. Ik hoop dat we dit wel gaan doen. Met de wisdom of de crowd van dokters erbij. Met de corona-maatregelen gaan we heel erg ver over dit bedrag heen. Die schuld moeten anderen aflossen.

Het zou wel eens de winst van deze corona-crisis kunnen zijn, dat we inzien dat we niet eindeloos zorg kunnen leveren. En dat we ook niet eindeloos geld kunnen bijdrukken.

We moeten altijd realistisch blijven, en realistische volksvertegenwoordigers kiezen. Dat is de weg naar buiten, uit deze afschuwelijke man-made crisis.

Wat ik zelf grotendeels in eigen hand heb is mijn eigen gezondheid. Ik probeer gezond te eten, niet volgens de richtlijnen van het polariserende voedingscentrum, te bewegen en te ontspannen. Jammer dat sportscholen nu dicht zijn en slijterijen open. De jeugd schijnt massaal blowend op een bank te zijn beland, zonder school, zonder werk en zonder beweging. Het middel is vele malen erger dan de kwaal.

Lieve Jan en Margo, ik hoop dat jullie mijn antwoord overdenken en reageren. Polarisatie wil niemand.
Met vrije en sociale groeten, Irene van der Marel, kandidaat van VSN.

En dit is mijn wilsverklaring:
Lunteren,

Hierbij verklaar ik aan mijn echtgenoot, (stief)kinderen, ouders, overige familie en naasten en behandeld artsen het volgende:
lk wens niet zo langdurig mogelijk in leven gehouden te worden.
lk wil niet dat in acute situaties 112 wordt gebeld. Eerst zal de huisarts of huisartsenpost mijn toestand moeten kunnen beoordelen, daarbij rekening houdend met mijn wens mijn leven niet koste wat het kost in stand te willen houden.
lk wil niet worden gereanimeerd, als de kans op restschade groot is.
lk wil geen levensverlengende behandelingen als die ten koste gaan van mijn kwaliteit van leven.
lk wil niet worden beademd, als de kans op restschade groot is.
lk weiger op kunstmatige wijze te worden gevoed middels een maagsonde of katheter via de buik.
lk mag altijd mijn actieve wens om mijn leven zelf te beëindigen door middel van het stoppen met eten en drinken ter sprake brengen en uitvoeren.
Als mijn wettelijk vertegenwoordiger benoem ik mijn echtgenoot J. Mocht hij door een gezamenlijk lot niet aanspreekbaar zijn, dan word ik vertegenwoordigd door het meerderjarige kind dat het eerste jarig is (A, E, P, E, D, E of J). Om praktische redenen van dichtbij wonen, kan dit in overleg doorgeschoven worden naar de volgende die jarig is.
lk wil geen medicinale voeding van Nutricia of andere voeding die daarop lijkt.
lk wil dat alleen morfine wordt toegediend als duidelijk is dat er sprake is van pijn, dit in overleg met mijn wettelijk vertegenwoordiger.
lk wens rust en stilte in de kamer waarin ik overlijd. Geen onnodige medische gesprekken of gekeuvel. Alleen noodzakelijke medische aanwijzingen, of herinneringen, of woorden van afscheid, genegenheid of zingeving met respect voor het leven en de dood.
lk voel geen angst voor de dood, maar mocht de paniek op het moment van sterven toch toeslaan, dan hoop ik dat mijn artsen en dierbaren mij helpen tot rust te komen, mij de realiteit laten inzien, zodat ik niet met medicatie en valse hoop als een Emile Ratelband, Tjaka tjaka, hangend aan de jas van de dokter, in mijn graf beland.
In zijn algemeenheid beschouw ik de dood als een heilig moment van overgang naar iets anders, en wil ik mijn dood natuurlijk laten verlopen en in liefde en met diepe rust afscheid kunnen nemen van mijn dierbaren.

ZIE ONDERIN: reactie van JAN EN MARGO!!!

M:Benoem dat
– op punt van volksgezondheid er meer schade wordt berokkend met de huidige gang van zaken dan je mogelijk voorkomt.
– Britse variant besmettelijker is, maar minder dodelijk, ofwel sneller immuniteit!

K:Ik heb een document waarin precies staat welke medicijnen je moet gebruiken bij corona en in 3 a 7 dagen ben je ervan af van dr elans
Dus laat je niet bang maken.

H:Niemand ontkent het bestaan en de rondgang van het Corona-virus. Wat ik wel zorgwekkend vind is dat er niet ingezet wordt op het voorkomen van ziekenhuisopnames. Met HCQ icm zink of Ivermectine in de eerstelijnszorg kun je opnames voorkomen en daarmee ook de zorg ontlasten. Dáár moet dus massaal op ingezet worden. De vaccins zijn nog lang niet uitontwikkeld en zullen (vooralsnog) niet de oplossing zijn. Maar de eerstelijnszorg is compleet buitenspel gezet. Door niet-werkende maatregelen (heeft iemand al eens een rapport gelezen waarin aangetoond werd dat mondkapjes werken?) richt je meer schade aan dan dat je voorkomt. Het kan zoveel anders en beter.
Referenties naar onderzoeken die bovenstaande ondersteunen kan ik je geven.

R:Jouw bericht is heel mooi echt super, daarmee raak je de kern, je spreekt hiermee vanuit jezelf en je eigen waarde. En je laat beide mensen in hun waarde. Dit is wat mij betreft een heel mooi bericht.

A:Schrijven uit je hart levert altijd goede resultaten op. En volgens mij kwam dit uit je hart.

A:Ik krijg kippenvel van je wilsverklaring.

Ik heb ook de dood van heel dichtbij meegemaakt (echtgenoot die is overleden) maar ik zou niet direct zo’n verklaring voor mezelf opstellen. Het zet me wel weer even te denken over zijn overlijden en mijn (hopelijk in verre toekomst) overlijden.

Ik snap je punt, ik vind het heel erg mooi omschreven. En ja, niemand wil op de IC terecht komen.

Zou er ruimte zijn voor een stuk waarin iets staat over de opbouw van gezondheid?

Nu wel de slijterij open, maar geen gezondheidswinkel of een sportschool. Afwezigheid van advies over gezonde levensstijl vanuit de overheid. Alleen blijf gezond en geen gebruiksaanwijzing erbij of een mogelijkheid om via deskundigen deze gebruiksaanwijzing te krijgen.

M:Mooi!!!

Tekstvoorstel aanvullend:

Wat ik zelf grotendeels in eigen hand heb is mijn eigen gezondheid. Ik probeer gezond te eten, niet volgens de richtlijnen van het vreselijke voedingscentrum, te bewegen en te ontspannen. Jammer dat sportscholen nu dicht zijn en slijterijen open. De jeugd schijnt massaal blowend op een bank te zijn beland, zonder school, zonder werk en zonder beweging. Het middel is vele malen erger dan de kwaal.

A:Prachtig!

A:Mooi!! Dicht bij jezelf.

M: Prachtige tekst Irene, met veel respect voor je eigen leven en het einde daarvan. Ik ga mij beraden om dit voor mijzelf op te stellen. Dankjewel voor het delen!

D: Ik ben dat ook aan het bedenken. Vind het prachtig. Wil het eigenlijk delen op sociale media. Vind ik vast bij jouw naam, Irene..

Hoi Irene,
Ben blij om te zien hoe zorgvuldig je mijn vraag hebt opgepakt. Ik denk dat we dezelfde visie hebben, ook in de zorg voor mensen met een beperking gaan we hier op deze manier mee om, kwaliteit van bestaan is óók kwaliteit van sterven. De meeste van onze cliënten kozen ook pre-Corona niet voor de IC omdat als je een kwetsbare gezondheid hebt, je meestal niet meer herstelt na een IC.
Echter, we verschillen wel van mening over de aanpak van de crisis: wanneer we onvoldoende maatregelen nemen dan is er ook geen ruimte om de zorgvuldige ondersteuning die jij beschrijft, te bieden. Dan is er niet de tijd om de juiste afwegingen te maken, ook voor je familie. Dat is echt een nachtmerrie scenario. Zie wat er nu in zuid Amerika gaande is.
Maar goed, ik denk dat we elkaar daar niet mee vinden. Het gaat mij dus echt niet alleen om dat medische perspectief en ik ben al helemaal niet van de qualys, daar vecht ik al 20 jaar tegen 😉 Maar juist in de keuzes die jij beschrijft heb je een liefdevolle arts nodig die ruimte heeft om met jou, met je man en kinderen, mee te denken. Of een verpleegster die jou wat comfort geeft met zuurstof. Linksom of rechtsom: ook dat wordt zonder maatregelen kiezen of delen, ik wil echt niet polariseren maar met de keuzes die jouw nieuwe partij maakt zie ik dat perspectief op liefdevolle zorg ook niet. Dus dan zou de poll moeten zijn “zie je af van ondersteuning als je levenseinde nabij is?” Ik heb dagelijks te maken met allerhande ethische dilemma’s maar ik huiver van het idee dat ik de verantwoordelijkheid moet nemen voor zorg waarin mensen deze ondersteuning niet krijgen. Dat is waarom ik jullie stellingname echt onverantwoord vind.
Warme groet, Jan en Margo.

Lieve kiezer, ik ben benieuwd naar de reacties. Met vrije en sociale groeten, je Irene van der Marel.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Nieuwe politieke inzichten

De column van Ephimenco viel mij een beetje tegen vanmorgen. Hij klaagt over het grote aantal partijen en eindigt met het voorstel voor een kiesdrempel. Een beetje kortzichtig voor de anders zo helder analyserende columnist.

Het zooitje ongeregeld wat nu de kiesdrempel probeert te halen, heeft namelijk een punt. Zittende partijen willen allemaal de klimaatcrisis, de stikstofcrisis en de coronacrisis oplossen met zeer onorthodoxe maatregelen. Je kunt dat ook minder onorthodox doen. Verder differentiëren ze zicht op rechts/links (sociaal/liberaal) of een Christelijke signatuur.

Maar die oude tegenstellingen zijn niet meer actueel. Hoe we welvaart verdelen en of we nog Bijbels moeten lezen, daar zijn we wel uit.

Maar hoe we omgaan met crises die met wetenschappelijke data-analyse worden onderbouwd, dáár zit de discussie.

Dus als je vindt dat het wetenschappelijk dispuut teveel het maatschappelijk leven stil legt, dan moet je daar tegen kunnen stemmen. Wetenschap of niet, we moeten zelf afwegen hoe we om willen gaan met de risico-inschattingen van de wetenschap.

De coronacrisis laat mooi zien hoe wetenschappelijke inzichten kunnen doorwerken in het maatschappelijk leven. Het zijn eigenlijk risico-inschattingen. Als je ieder risico wilt vermijden, dan zou het kunnen dat je een nieuw risico loopt, dat je nog niet hebt ontdekt. Die inschatting kán niet wetenschappelijk, die móet politiek. Anders leven we in een technocratie, daarin nemen deskundigen een beslissing nemen over de risico’s.

Dus in mijn verhelderende schema kun je zien dat nieuwe partijen juist dynamiek geven. Niet iedereen zit te wachten op een risico inschatting van de wetenschap. Laat het onheil maar komen, wie dan leeft, die dan zorgt, en misschien valt het mee. Zolang we de vrijheid maar in ere houden, kunnen we ieder probleem aan. Misschien lopen we onder water, misschien verandert de natuur, misschien krijgen we corona, maar ja, dat is dan zo. Misschien valt het mee! De ras-optimisten laten zich niet zomaar aan de kant zetten door doem-wetenschappers die een leuk risicootje in hun vakgebied weten op te blazen tot een maatschappelijke crisis.

Hoe wetenschappelijke risico-inschattingen nu het maatschappelijk leven ontwrichten, dat levert geen nieuwe risico’s op, het is al een issue! Het gebeurt al, en het is vreselijk. Laten we er alsjeblieft mee stoppen.

Wie ook maar een beetje groen wetenschappelijk geschoold is, weet dat je met groene modellen, of het nu een klimaatmodel, een emissie-model of een virusmodel is, alle kanten op kunt. Zowel in de ruimte als in de tijd is het nooit homogeen en enorm complex, met vele variabelen. Veel variabelen kun je wel theoretisch opnemen in de berekeningen, maar niet meten. Bijvoorbeeld organische stofafbraak in een bodem. Je moet het schatten. Een model is dus nooit werkelijkheid, en de risico-inschatting eruit, daar moet je helemaal voorzichtig mee zijn. De uitgangspunten en data-input zijn nooit waardenvrij. Les één in de wetenschapsfilosofie in de groene wetenschap o zo belangrijk.

Volgens bovenstaand schema kunnen VVD, CDA, D66 en SGP fuseren. Die hebben dan samen 69 zetels. En CU, PvdA, GL, SP, PvdD en Denk kunnen ook samen, met 48 zetels. Dit is samen 117 zetels. Hier is zeker een goeie coalitie uit samen te stellen. De overige zetels, 33 stuks, dat is oppositie. Maar in deze oppositie mist nog het profiel tégen corona-maatregelen en genuanceerd op migratie. Dat is er nog niet in de oppositie!

Dus lieve kiezer en Ephimenco, er is nog een leuke partij waar je op kunt stemmen, met een heel eigen profiel: VSN. Vrij en Sociaal Nederland. www.vrijensociaal.nl Ronduit tégen corona maatregelen, maar geen gezeur over moslims. Genuanceerd op immigratie, zeker niet heel links, maar ook niet heel rechts.
Ook geen doemdenken in klimaat en stikstof, maar positief denkend vanuit regenererende landbouw en natuur. Adaptie is het principe. Het is dan tien voor half één, het kan niet altijd vijf voor twaalf blijven.
Verder midden in de tegenstelling rechts-links. Echt voor de MKB ondernemer. Initiatief en ondernemerschap zijn leidend. En oja, je komt in mijn partij wel af en toe een therapeut of coach tegen die een goed verhaal heeft over bewustzijn, dus geen Christelijk profiel. Ik hoorde mezelf al een keer zeggen: “Hallo, we zijn een politieke partij, geen therapiecentrum.” Dat viel goed. We moeten nog veel leren, we zijn net nieuw, dat moet je ons vergeven, maar we zijn super enthousiast en we hebben al bijna 3000 leden! Het gaat hard.

Je Irene van der Marel, enthousiast nieuw lid van VSN, die mogelijk op de lijst komt. Dit weten we 4 januari. Nu nog even de peilingen halen, Maurice de Hond zou best op ons kunnen stemmen, maar hij peilt niet zichzelf helaas. De poster hangt hier al op de deur!
Wordt lid! www.vrijensociaal.nl

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Demonstreren tegen de Stikstofwaarheid.

Lieve Kiezer,

ik heb vandaag gedemonstreerd. In Arnhem, off all places. Gedeputeerde Drenth, van mijn ex, het CDA, had op alles wel woorden, maar geen antwoord.

Het ging over de stikstofcrisis, lieve kiezer. De boeren moeten voor vaccins spelen tegen deze crisis. Het lijkt wel alsof de overheid de stikstofwaarheid in pacht heeft.

Dat is natuurlijk niet zo, lieve kiezer. Als we binnen de huidige kaders blijven denken, dan komen we nooit meer uit de stikstofcrisis. Het zit gewoon echt muurvast. Je mag dan nooit meer stikstof uitstoten. Dus óf we offeren de boeren, óf we verlenen nooit meer een vergunning. Beide zijn ontoelaatbaar. De Natura 2000 wet is onhoudbaar. De gebieden zijn ook niet democratisch vastgesteld, maar ambtelijk. Dat is ook echt onhoudbaar.
En waarom zouden we de dit ook alweer willen? Omdat er anders stikstof op de natuur valt. En dan verandert de natuur. Maar de natuur is nog nooit niet verandert. De natuur is wild en veranderlijk, dynamisch zelfs. De natuur kún je niet conserveren, al zou je het willen.

En wat mij nu een beetje hoop gaf, lieve kiezer, is dat tijdens deze demonstratie meerdere mensen, inclusief meneer Drenth, zeiden dat de natuur dynamisch is. Daar zat dus een gaatje om uit de huidige kaders te stappen. Het zijn namelijk gekozen kaders, het is helemaal geen vast omrandde waarheid. Dé waarheid, lieve kiezer, die bestaat niet. Je kunt nog beweren dat 1+1 altijd 2 is, maar dat is numeriek. Het is vaststellen van een hoeveelheid. Het is hetzelfde als iets aanwijzen, maar dan twee keer.
Maar beweren aan de hand van een model (Aerius) dat de natuur verloren gaat als we 0,5 mol N per hectare laten neerdalen, daar zitten echt zoveel waarde-oordelen en uitgangspunten in, dat is nooit een waarheid. Het is hooguit een leuke toegepast wetenschappelijk poging van de groene toegepaste wetenschap om een hypothese de lucht in te gooien. De waarheid is altijd relatief. En in dit geval uitgewerkt in een ambtelijke keuze om bepaalde soorten op bepaalde plekken in Nederland in stand te houden onder bepaalde mogelijk relevante voorwaarden, waaronder stikstof. Om de hele economie plat te leggen op basis van deze doorgeschoten data interpretatie, dat gaat gewoon te ver. Data-interpretatie is eigenlijk niet eens toegepaste wetenschap, het is een technologie. Zie het dan als technologiekritiek. Dit geldt ook voor de corona-crisis. Het is doorgeschoten doemdenken, op basis van gekozen onrealistisch conservatisme en op basis van een scenario uit data. Het is slechte technologie en zéker geen waarheid. Het is de angst voor verandering. Wel heel menselijk, maar doorgeschoten.

Dus kortom, we kunnen ook andere kaders kiezen: Natura 3000. Dat gaat uit van dynamische natuur die continue verandert. Een beetje stikstof moet dan kunnen. Je ontwikkelt een bos en zet de focus meer op biomassaliteit. Bij mijn nieuwe liefde VSN, www.vrijensociaal.nl werd dit hartelijk ontvangen in het duurzaamheidsgroepje. We moeten namelijk positief blijven, en niet denken vanuit doem, schuld en schaamte. Daar is de jeugd een beetje klaar mee. Je kunt regenereren, dat is hét kenmerk van de natuur. We kunnen positief aan de slag. Plant eens een boom en melk eens een koe! Super leuk, en om van te genieten in het mooie leven.

Lieve kiezer, zover was Meneer Drenth nog lang niet, maar VSN wel. Vrij en Sociaal Nederland, het komt eraan op 17 maart 2021. Je kunt dan meteen ook de mondkapjes wegstemmen.

Je Irene van der Marel, demonstrerend boer en enthousiast lid van VSN. Doe mee!!

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Gesubsidieerd geleuter

Lieve kiezer,

Onze partijleider Bas Filippini was op een podcast van Radio 1, bij ene Kee. Wat een slechte journalisten. Gekleurd en zonder diepgang. Tante Kee (het was een man trouwens, met lang haar, ik heb even gekeken naar de webcam) was alleen maar slecht aan het framen. Als je het mij vraagt, had hij onze Thema-Wijzer, met ons prille verkiezingsprogramma in wording niet eens gelezen. Dan zou je niet met zo’n vreemd verhaal komen. Ik hoop dat hij het zelf verzonnen had, dan had Bas hem kunnen vragen waar hij het vandaan haalt. Helaas is Bas daar te beleefd voor. Ongemakkelijk werd het wel meteen. Jammer, we hadden graag even vanuit een normaal welkom verteld waar we voor staan.
Onze Bas werd geframed als de opvolger van Pim Fortuin. Wat een vreemde vergelijking. Alsof hij ook vermoord moet worden. Misschien een indirecte oproep tot geweld, de opa van deze lange haren zat vroeger vast bij de Rote Armee Fraction. En dan verdenken ze VSN van complotten, maar het is gewoon een heel goed gevonden variant van terug-framen, puur van mijn kant.
De partij is al maanden oud, we hebben al meer dan 1500 leden en eindelijk komt er een uitnodiging van normale media. En dan wordt je op deze manier ontvangen.

Bas kon nog wel iets uitbrengen over onze beginselen en privacy en dat de corona-maatregelen een erger middel zijn dan de kwaal, maar heel duidelijk kwam het niet over. Er was nog een journalist met ongekamde haren. Alle journalisten met ongekamde haren schaar ik altijd onder de PvdA. Als we toch aan het framen zijn, dan kan ik dat beter. Samen met de lange haren (Groen Links?) werd Bas gewoon gesubsidieerd afgezeken. Dat noemt zich dan Radio 1, onze omroep voor de hoger opgeleiden, waar het wetenschappelijk dispuut zou moeten bloeien, samen met allerhande intellectuele journalistieke uitspattingen van enig niveau.

I am sorry, maar ik ben klaar met Radio 1. Alleen Jurgen van de Berg vind ik nog leuk. Ik hoop dat hij weer eens belt, lieve kiezer. Ik heb hem al eens aan de lijn gehad, dat ging toen nog over kaas, maar ik praat hem als enthousiast lid van de crowd van VSN graag bij natuurlijk. Ik heb hem meteen ook even bekeken op de webcam: een baard met hele dikke brillenglazen. Ik ben enorm fan, en toegegeven, ik had toch eerlijk gezegd een ander beeld bij deze warme en vriendelijke stem, waar meestal hele verstandige vragen mee uitgesproken worden. Ik probeer mensen niet op hun uiterlijk te beoordelen, dus ik ga mijn leven beteren.

Verder werd het idee van Natura 3000 gebieden heel enthousiast ontvangen in mijn duurzaamheidsgroepje bij VSN. Met een beetje mazzel staat het in het partijprogramma. Dan is VSN een soort D66, met relatief veel mensen die aan yoga of op Tai Chi doen. Er is nog een subgroepje dat aan Karate of Chinees vechten doet, die willen liever niet op Baudet stemmen, maar komen wel een beetje uit die hoek. Daar had de “lange haren” zijn vooroordeel over Pim Fortuin vandaan denk ik. En een ander heel belangrijk verschil met D66 is dat wij TEGEN de corona-maatregelen zijn, en met een beetje mazzel ook TEGEN de stikstofcrisis. Dus VOOR boeren. En VOOR bouwvakkers. We zijn D66 voor boeren. Ik kom ook altijd weer op mijn eigen stokpaardjes uit. Ik geloof dat ik het zo wel aardig geframed heb. We hebben helaas geen vrouw als partijleider, maar dat interview op Radio 1…. ik had het wel geweten: even goed de vieze oren wassen van de lange haren en ongekamde haren aldaar.

Ik had hier graag een link gepost, maar ik kan het interview niet meer vinden. Dat heb ik altijd op de site van Radio 1, hele slechte zoekfunctie. Dit is wel het programma:
https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-week-van-kee

Je Irene van der Marel, enthousiast lid van VSN, Vrij en Sociaal Nederland. www.vrijenscosiaal.nl
Stem 17 maart 2021. En wordt ook ff lid, hoe meer leden, hoe eerder we oren kunnen wassen van gesubsidieerde framers en leuteraars.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Aansluiting maakt gelukkig

Lieve kiezer,

Mijn bezoek aan de ledenbijeenkomst van Vrij en Sociaal Nederland was een opkikker van de bovenste plank. Wat een thuiskomst! Ik was als provinciaaltje in de grote stad Rijswijk, en het lukte mij ternauwernood om mijn auto in één parkeervak te krijgen. Wat mij betreft mag de 1,5 meter maatregel gaan gelden voor parkeervakken. Die 1,5 meter kunnen we goed gebruiken bij inparkeren. Zo zie je maar, creatieve compromissen bedenken, ben ik nog steeds niet verleerd. En enige compromisbereidheid heb je wel nodig als je je aansluit bij een politieke partij. In deze tijden van polarisatie, waarbij Radio 1 vanochtend niet eens meer op een normale manier de uitslag verslaat van de Amerikaanse verkiezingen (hoeveel kiesmannen voor Biden, hoeveel voor Trump en… hoeveel moeten er nog verdeeld worden??), maar alleen oeverloos blijft zeuren over de brutale overwinningsclaim van Trump, is het mij gelukt aansluiting te vinden. Wat een overwinning op mezelf.

Want, lieve kiezer, hét antwoord op polarisatie is toch enige zelfrelativering. Als je dat niet meer kan, dan kom je eeuwig in strijd en weerstand terecht. De Amerikaanse verkiezingen waren altijd een sportieve wedstrijd met respect voor de tegenstander en de regels, en de onafhankelijke scheidsrechter. Respect, lieve kiezer, voor je tegenstander, dat is belangrijk. Ik ben nog steeds van mening dat juist respect het gene is dat de Moslims ons komen brengen. Niet álles mag bespot worden, als dat de tegenstander te veel kwetst. Een tegenstander verdient respect, zonder dat geen goede wedstrijd. Je moet je eigen gelijk kunnen relativeren, en altijd en altijd jezelf kunnen blijven inleven in de overkant. Zonder overkant is er ook geen zelfkant. Dus snap dat je niet kan bestaan zonder de ander, haal daar respect uit. Respect, is hét antwoord op polarisatie.

Maar misschien dwaal ik af, ligt er aan of je het verband ziet, wat ik ook wilde zeggen is dat ik coördinator ben geworden van de themagroep Milieu en Duurzaamheid van Vrij en Sociaal Nederland. Blij mee. Heel blij mee. We hebben samen met ons groepje een brainstorm gehouden, die ging meteen over vegetarisme en veganisme en als melkveehouder heb ik dat debat vakkundig gedepolariseerd. Er was gelukkig een soort paleo-eter die mij steunde. Veganisten zijn fantastische mensen, die zelf mogen weten wat ze eten. Verder lukte het ons niet zo goed om bij het onderwerp te blijven, dus we hebben een mooi stuk geschreven over landbouw, voedsel, gezondheid en natuur, met 11 concrete standpunten. Voor andere sectoren, zoals de luchtvaart, moet natuurlijk ook nog een stuk komen over duurzaamheid en milieu, je kunt het voortzetten van de aarde niet overlaten aan de landbouwsector alleen.

Maar goed, ik zal niet te veel verklappen, als penvoerder kon ik natuurlijk wel een duidelijk stempel drukken op te tekst, en ik moet afwachten wat de ALV gaat amenderen. In het algemeen is het een super leuke groep mensen, een bonte mix van mediteerders, (er zaten zelfs 3, DRIE! Vipasanna mediterders alleen al in mijn groepje, wat een thuiskomst), yoga types, paardemensen, vage lifecoaches, shamanen, antivaxers, uitvinders en hoogbegaafden, MAAR met een duidelijke hang naar realisme en ondernemerschap. Dus die grappige zweem naar vrijheid en gewoon geld verdienen door te produceren waar vraag naar is, dat gaf mij een goed gevoel. Dat mis je bij links, dat wordt te elitair, groen, politiek correct en ook gewoon te snobistisch om respect te hebben voor normaal werken. Dus de ondernemer, die liep daar ook rond, de eigenwijsheid zelf, die met succes gewoon doet wat gedaan moet worden, en met liefde omkijkt naar zijn werknemers. Daar herkende ik mijzelf óók in. Ik moet nog wel een tweede boer tegenkomen, maar als ons vers geformuleerde stikstofstandpunt erdoor komt in de ALV, dan duurt dat niet lang meer! Hallo Jan Kees, we gaan straks samenwerken, zonder dat achterlijke immigratiestandpunt van FvD.

Als klapper op de vuurpijl ben ik ook toegetreden aan de themagroep Defensie. Mijn idee om trainingen over democratie (Democreatie) te geven aan vluchtelingen, die daarmee aan de slag kunnen, werd goed ontvangen door het mede-groepslid. Bij gebrek aan penvoerders heb ik meteen maar een mooi stuk geschreven en dat gedeeld in de groep. Ik ben benieuwd naar de reacties. Morhaf, mijn overkant bij Evenwicht, moet ik nog even overhalen om ook lid te worden.

Afijn, lieve kiezer, ik hoop dat deze blog past in het mediabeleid van Vrij en Sociaal Nederland, want er wordt echt een hele goede campagne machine opgezet, en met aandacht om kikkers in een kruiwagen te houden. Zelfs bij het CDA werd deze blog goed op waarde geschat, dus bij VSN moet het zeker lukken om lekker vrij en blij te blijven bloggen. Ik ben benieuwd wat voor fractiediscipline we gaan krijgen binnen VSN fracties, waarbij ik natuurlijk altijd bereid ben tot zelfrelativering en respect, depolarisatie is mijn levensmotto. Ik ga mij in ieder geval aanmelden voor de lijst!

Mijn blogpapieren, stapel artikelen waar ik nodig eens over moet bloggen….

Je Irene van der Marel, momenteel met een vaag uitzicht op een kantoorkast in Groningen, mijn werk begint ook weer een beetje te vlotten, en altijd bereid tot zelfrelativering.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Verkiezingsprogramma Evenwicht, de gele partij.

Lieve kiezer,

Hierbij een eerste opzetje voor het verkiezingsprogramma van Evenwicht, de gele partij.

Actueel:
Coronacrisis: álle maatregelen afschaffen, terug naar het normale normaal. Acceptatie van het risico.
Stikstofcrisis: weer gewoon vergunningen verlenen. Acceptatie van stikstofuitscheiding. Natuurbescherming anders inrichten, op basis van zogenaamde “procesnatuur”. Dit uitonderhandelen in Brussel, uitruilen met coronafonds. Opstarten van Natura 3000. Geen soortenbeheer, maar natuur laten ontwikkelen, gegeven de omgevingsfactoren.
Klimaatcrisis: klimaatverandering accepteren. Klimaatadaptie optimaliseren, door middel van regenereren van bodems, organische stof opbouwen en Europa-breed mestsolidariteit toestaan. Dus mestdossier koppelen aan klimaatdossier. Voedselzekerheid veiligstellen, in veranderend klimaat. Solidair zijn met huidige wereldbevolking van bijna 9 miljard zielen.
Zorgkosten: grenzen aan de zorg. Een extra “kwaly” (levensjaar met kwaliteit) mag niet meer dan 80.000 euro kosten. In het jaar dat iemand overlijdt mogen de zorgkosten dus ook niet meer zijn dan 80.000 euro (nu gemiddeld 120.000 in jaar van overlijden). Inzetten op jeugdzorg. Inzetten op preventie, met name voeding. Het voedingscentrum afschaffen, de voedingswetenschap is verdeeld, beter geen advies dan een (waarschijnlijk) slecht advies. Het programma van “Keer diabetes om” is een zeer interessant voedingsadvies voor iederéén.
Landbouw: bedrijfsvrijheid voor de ondernemer. Bodem en mest koesteren. Technologie gebruiken waar nodig, in ieder geval niet ontkennen dat de landbouw technologisch ontwikkelt.
MKB: Bedrijfsvrijheid voor de ondernemer. Koester ondernemers, zij zijn de basis van de maatschappij.
Syriëcrisis: de enige oplossing in dit conflict is een politieke oplossing. De oppositie in Syrië is niet georganiseerd op een manier zoals wij dat kennen in een democratie. Organiseer dit met de vluchtelingen die in Europa zitten. Locatie maakt niet uit, we zijn online dagelijks verbonden. Organiseer Syriërs in democratische partijen met leden, langs maatschappelijke tegenstellingen zoals groep-individu, links-rechts, markt-overheid. Dan kun je duurzame vrede ontwikkelen in het Midden Oosten.

Om niet al te one-issue over te komen heeft Evenwicht op de 13 dossiers die normaal voorkomen in verkiezingsprogramma’s ook standpunten ontwikkeld aan de hand van haar 7 uitgangspunten. Zie hiervoor het manifest op https://www.evenwichtdegelepartij.nl/manifest-2/

Lieve kiezer, nu nog een ALV met mensen die dit ook willen. Dan kunnen we dit voorstel amenderen en vaststellen. Zelf ben ik zojuist lid geworden van Vrij en Sociaal Nederland, https://vrijensociaal.nl/ omdat die al een ALV hebben, en omdat het wel lijkt te passen bij Evenwicht, de gele partij. Eens horen op hun wekelijkse zoom hoe zij denken over stikstof, klimaat en landbouw. Ze hebben nogal een focus op privacy, maar met one-issue kun je geen politiek voeren. Dus misschien is het verkiezingsprogramma van Evenwicht een leuke aanvulling.

Algemene Ledenvergaderingen zijn een eeuwenoude bezigheid, in het westen en het Midden Oosten.

Je Irene van der Marel, zijlijnpoliticus die een ALV wil.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Het middel is veel erger dan de kwaal

Lieve kiezer,

De corona-maatregelen zijn erger dan de kwaal. Corona is een normaal virus dat altijd al bestond en dat altijd zal blijven bestaan. We leven ermee en gaan ermee dood. Het nieuwe normaal is volslagen abnormaal. We moeten terug naar het normale normaal.

Want het virus valt wel beschouwd allemaal wel mee. Er is niet veel aan de hand. Corona is een lullig griepje, en er gaan mensen aan dood. Tja, zo is het leven. Het middel, de corona-maatregelen, richten veel meer schade aan. Bedrijven, inkomens, gezelligheid en studies lijden te veel onder de maatregelen. En er vallen ook extra doden door de maatregelen.

De cijfers bestrijd ik niet, maar wel de conclusies die eruit getrokken worden, over wat we moeten doen tegen het virus. Ik ben blij dat het OMT verdeeldheid laat zien, want uiteindelijk moeten de Tweede Kamer zelf oordelen, en jij, lieve kiezer, moet dus ook zelf oordelen.

De mondkapjesdiscussie is een mooi voorbeeld van hoe wetenschap verdeeld kan zijn. Het OMT is verdeeld. Ja, logisch, lieve kiezer. Je kunt in een lab een mondkapje testen, en dan zien hoeveel procent virus het afvangt per afstand waarop je het erop hoest, maar dat zegt niks over de praktijk van alle dag. De wetenschap kán geen duidelijkheid geven. Het is een feit dat er geen duidelijkheid is. Ga daar dan ook niet als een kleuter om zeuren, lieve kiezer. Er is geen wetenschappelijke duidelijkheid, punt. De Tweede Kamer moet dus zelf oordelen of het ongemak van een mondkapje voor de hele bevolking opweegt tegen het eventuele risico van het vervroegd overlijden van enkelen.

Die keuze lijkt makkelijk: we moeten koste wat het kost ieder mensenleven redden. Maar is dat zo? Kost het niet een beetje te veel? Aan levensvreugde en welzijn en welvaart van de mensen die overleven? Wat mij betreft wel. Het kost echt té veel mooie studies, bedrijven, banen en gezelligheid.

In Nederland overlijden gemiddeld elke dag 391 mensen. Dat is normaal, lieve kiezer. Laten het er eens 100 meer zijn op een dag, dat is dan zo, lieve kiezer. Daar zitten we nog lang niet aan.

De angst voor de dood is totaal uit de hand gelopen. We moeten grenzen gaan stellen aan de zorg. Een extra levensjaar zou niet meer moeten kosten dan 80.000 euro, grofweg twee modale jaarsalarissen. Laten we dat voor elkaar opbrengen. Als je zieker bent dan dat, tja, dan ga je. Je leven is dan voorbij, het kan best mooi geweest zijn, maar het duurt niet eeuwig. We geven nu 1,6 miljoen uit per extra levensjaar, lieve kiezer. De pensioenen moeten daardoor omlaag, mensen raken hun inkomen kwijt, salarissen bevriezen voor jaren en zelfstandigen en ondernemers zijn hun vermogen aan het verdampen. En jongeren zijn het meeste de klos, hoe begin je een studie zonder college? De jeugdwerkeloosheid is al 10%. Lieve kiezer, het kost gewoon te veel. Het kost nu al te veel, maar in de toekomst blijft dit nog jaren enorm veel geld kosten. We kunnen de rekening niet doorschuiven naar de jeugd. Zoals we nu smijten met miljarden, is abnormaal. Dat gaat in de toekomst zeker nog veel levens kosten.

En wachten op een vaccin is helemaal dom. Met stoom en kokend water een vaccin ontwikkelen is niet van deze tijd. Normaal duurt het jaren, juist vanwege het risico dat aan een vaccin zit. Het is niet niks, je speelt natuurlijk met vuur. Er is een bak regelgeving voor vaccinontwikkelaars, juist om mensen te beschermen tegen al te enthousiaste farmaceuten. En nu kan het allemaal opeens heel snel. Dat is tegen de regels die de wetenschap met al haar risicoanalyses zelf opgesteld heeft. Dus neem even de tijd voor een goed vaccin. Laat de Russen zichzelf maar platspuiten met hun Russische vaccin, en laten wij even afwachten. Als het vaccin er over vijf jaar is, dan mogen we in onze handjes knijpen. En laten we ook de ethiek opbrengen om het niet uit te proberen in Afrika. Daar is de honger al toegeslagen door alle corona-maatregelen; daar kosten de maatregelen zeker meer levens dan het virus zelf. In mijn lijf geen spuit in ieder geval. En zeg niet dat ik dan een complot-denker ben, want ik ben de laatste op aarde die gelooft in een complot. Ik heb wel de ervaring met het IBR-vaccin bij koeien. Hele veestapels gingen plat van dat vaccin, want er zat een fout in. De farmaceut (Bayer) gaf niet thuis, en de overheid ook niet! Er zijn jarenlang verschillende rechtszaken gevoerd, en uiteindelijk zijn die gewonnen. Maar niet door een sterke overheid, de overheid bleef erg laks in deze zaak. Het bedrijfsleven heeft met vereende krachten eigen onderzoek betaald. In de IBR discussie was het in de praktijk wel duidelijk hoe het zat, maar krijg het dan maar eens bewezen. Een inverse geval ten opzichte van de mondkapjes.

Lieve kiezer, zo gaat dan in groen-technische discussies. De werkelijkheid is heel complex, en er zijn heel veel factoren. Voeding, het weer, omgevingsfactoren en toeval. In de levende wereld weet je soms niet hoeveel 1 plus 1 is. Het kan alle kanten op. Je enige zekerheid is gelukkig de dood. Accepteer dat.

Laten we stoppen met alle corona-maatregelen. De doden vallen echt niet bij bosjes, en laten we gewoon normaal normaal doorleven. Als we echt íets willen doen, laten we dan de onderkant van de samenleving geen gratis mondkapjes uitdelen, maar gratis goede voeding. Dus vers, vet en gefermenteerd. Zie mijn blog hier over. https://lievekiezer.wordpress.com/2014/03/16/politiek-dieetadvies/ En het voedingscentrum met die vreselijke margarine afschaffen. Gelukkig kom ik hoe dan ook altijd bij mijn stokpaardjes uit. Mondkapjes zijn onzin, maar margarine, en mager eten, met te veel koolhydraten en suiker, dat is echt bewezen dodelijk. Laten we eens een meerjarige studie inzetten wat dodelijker is: het voedingsadvies van de overheid, met margarine, of corona. Ik durf een stuk kaas te zetten op margarine.

Dus lieve kiezer, ga lekker naar de supermarkt, koop een pak roomboter en stem Evenwicht, De Gele Partij. Dit laatste moet nog wel even voor 21 december geregeld worden, dat is de laatste dag waarop Evenwicht zich kan aanmelden bij de kiesraad voor de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2020. Ik heb mensen nodig waar ik op kan bouwen, al zijn het er maar vijf. Evenwicht heeft nu negen leden, maar die zijn niet actief. We hebben wel veel fans, maar die zijn ook niet actief. Als we mee willen doen met de Tweede Kamerverkiezingen, dan moet er een ALV gehouden worden, waar we een verkiezingsprogramma vaststellen. Dus mensen die WEL tegen de corona maatregelen zijn, maar NIET mee willen doen met de verhulde migranten haat van Baudet en Wilders (dat zijn de enige partijen die tegen de corona-maatregelen zijn), die kunnen opstaan met Evenwicht.

Dus, wordt gewoon ff lid, dan leggen we contact. www.evenwichtdegelepartij.nl Het kost je hooguit één avondje vergaderen in een ALV (Algemene Leden Vergadering). Het politieke geluid tegen corona-maatregelen moet echt beter.

Je Irene van der Marel, voorzitter van Evenwicht en notoir tegenstander van corona-maatregelen, én van populisten en complotten.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Vrijheid voor professionals!

Lieve kiezer,

Boeren, verpleegkundigen, dokters, onderwijzers, bouwvakkers, horeca-ondernemers en last but not least de kermisexploitanten. Ze kunnen niet meer leven met de regels. Corona-regels of stikstofregels of de gewone Haagse bureaucratie: de maat is vol.

Lieve kiezer, vannacht waren het de boeren; vanmorgen waren het de kermisexploitanten; de zorg en het onderwijs voert bijna permanent actie. Deze laatsten doen dit dermate beleefd, dat het helaas niet opvalt. Wat dat betreft zouden ze iets kunnen leren van de boeren.

Maar we kunnen natuurlijk ook samenwerken! Wat is de gemene deler? De professional. Mensen met een echt beroep, een vak. Mensen met vakkennis, die iets kúnnen! Kom daar maar eens om, vandaag de dag. Kun je koeien melken, een spuit zetten, billen verschonen, een draaimolen laten draaien, les geven, een biertje tappen of een muurtje metselen? Kom dan naar Den Haag. Laten we even een datum prikken. Laten we dit met liefde en geduld ook even overleggen met Willem Engel, hij is echt een community manager van de bovenste plank, die de gemoederen in goede banen kan leiden, zodat het niet uit de hand loopt. Dan verlies je namelijk je gelijk, en dat moet nu net niet gebeuren. Gelijk hebben en gelijk krijgen in Den Haag, dat zijn twee dingen. En de professionals in dit land zouden wat meer aan het roer moeten komen in Den Haag. Expertise, dat is nodig, zonder dat we de democratie daarbij uit het oog verliezen. De werkvloer moet kaders kunnen stellen.

Het is tijd voor een gezamenlijke actie. Mijn koeien gaan niet op dieet. Patiënten van de dokter en verpleegkundige, leerlingen van de onderwijzer, bewoners van gebouwde panden, en pleziermakers van de horeca-ondernemers en kermisexploitanten: als professional heb je een verantwoordelijkheid voor deze mensen en dieren. We moeten gaan staan voor ons vak, en zeg NEE tegen onzinnige regelgeving. De bureaucratie loopt uit de hand. Wie een regel maakt voor een professional, moet uitgaan van vertrouwen. Vertrouwen is hét antwoord. Laat ons professionals los, en wij lossen het op.

De juf, de meester, de verpleegkundige en de dokter gaan volgende keer mee in de trekker en de hijskraan en de kermiswagen. De horeca maakt het feestje daar wel af. Op naar Den Haag! Mail via www.evenwichtdegelepartij.nl

Je Irene van der Marel, professional en boos over regels.

Boze boeren met trekkers bij ingang van Binnenhof

Mooi filmpje met helder verhaal van professionele boer. Echt een professional! Je hoort hem over zijn kalveren en drachtige koeien, die kunnen niet op dit eiwit dieet. Heel Nederland snapt opeens dat stikstof in eiwit zit! Mooi voorbeeld van een professional die staat voor zijn vak en voor zijn dieren: https://www.facebook.com/hartvannederland/videos/600147980875019

 

Posted in Boerenprotest, Demonstreren, Natura 2000, Natuur, Ondernemerschap, Voermaatregel, Zorg | Leave a comment

“Het bloemenmeisje” staat in de krant!

Lieve kiezer,

we kennen allemaal wel een gekkie die gelooft in een complottheorie. Meestal zielig, innemend en irritant tegelijk. We kennen ook allemaal van die doorgewinterde wetenschappelijke types die niks geloven en alles beter weten. Ik ben altijd blij dat ik daar niet mee getrouwd ben.
De meeste mensen zijn niets van dit alles, ze zijn gewoon. Gewoon zijn is best moeilijk, maar we hebben nu een voorbeeld: het bloemenmeisje! Lieve kiezer, wat een fenomeen! Ze staat vandaag in  Trouw en ze wil liever bloemenvrouw genoemd worden. Helemaal terecht natuurlijk, van sexisme zijn de meeste GEWONE vrouwen anno 2020 ook niet meer gediend. Ze is een liberale D66 stemmer, wow, de partij zonder enig religieus gedoe, complot of bijgeloof.

Lieve kiezer, ik was al om, de lockdown is geen goed idee. Ik ben blij dat ik nu gehoord wordt. Dat er een stem is die mij vertegenwoordigd, en de krant schrijft er een normaal artikel over. Het bloemenmeisje is gewoon helemaal tegen de lockdown. Ze gaf de journalist van Trouw ook gewoon een hand, en dat staat in de krant, lieve kiezer. Dat is toch niet te geloven!! De krant heeft iets “verkeerds” opgeschreven! De persvrijheid is weer terug!
Het bloemenmeisje maakt zich oprecht zorgen over de democratie en de rechtstaat en de vrijheid. Daar heeft ze helemaal gelijk in, lieve kiezer.

De bloemenvrouw is echt een keerpunt. Het gaat de goede kant op, lieve kiezer, mijn dag kan niet meer stuk.

De bloemenvrouw

Je Irene, zijlijnpoliticus en fan van de bloemenvrouw. Voorzitter van Evenwicht, De Gele partij, een nieuw politiek initiatief dat de lockdown niet meer ziet zitten.

Ik hoop dat die bloemen een aanwijzing zijn (oei, oei, complot?, nee grapje!) dat ze iets heeft met boeren en dat helemaal klaar is met de ambtenaren van D66 en lekker lid wordt van Evenwicht, De Gele Partij. www.evenwichtdegelepartij.nl

Posted in Compassie, democratie, Demonstreren, Het bloemenmeisje, Vrouwenemancipatie | Leave a comment