Biodiversiteit is uit, biomassaliteit is in

Lieve kiezer,

Het is tijd dat het ecomodernisme (de aarde redden door economische ontwikkeling) zich eens gaat bemoeien met de discussie over biodiversiteit.
Vanmorgen stond gelukkig in de krant dat Staatsbosbeheer minder bomen wil kappen. Dit is niet alleen een draai met de kettingzaag, maar ook in het gedachtegoed, gelukkig. Bomen kappen om zo meer biodiversiteit te laten ontstaan, is voor een natuurorganisatie natuurlijk een duivels dilemma. Natuur (bomen) weg halen om zeldzaam mos te stimuleren, tja, ground zero voelde ook niet goed, en dit ook niet. Staatsmosbeheer zou een betere naam zijn dan. Alsof de boom zelf geen mooie natuur is.
Gelukkig is het inzicht gekomen dat biodiversiteit niet ten koste moet gaan van alles.

Nu fietste ik vanmorgen over de Veluwe, en ik schrok mij rot. Toch nog Staatsmosbeheer die rigoureus met de kettingzaag het bos om zeep had geholpen.

Het zag er werkelijk niet uit, de bulldozer was nog aan het laden en ik was geschokt.

Ook de bomen die nog de klos zijn, kon je herkennen aan het blessen met een spuitbus. Een spuitbus!! Op de bomen, bah.

Het is onbegrijpelijk dat een natuurorganisatie onder het mom van biodiversiteit zo tekeer gaat in het bos. Een bos is ook natuur, en ook al komen er misschien minder zeldzame mosjes voor, een bos op een dergelijke manier vernielen, onder het mom van biodiversiteit, is gewoon ongepast. Een bos is juist de meest complexe vorm van ecosysteem, en ook als staan de soorten je niet aan, je zou het moeten respecteren als hoogste vorm van natuur. Hier kan de term biomassaliteit misschien hulp bieden. Biomassaliteit wil zeggen dat je zoveel mogelijk groen wilt realiseren. Als de massa op orde is, dan wordt het ecosysteem vanzelf complexer, en ontstaat weer meer biodiversiteit.

Het idee dat een bos minder divers is dan een mosvlakte is dus feitelijk ook onjuist. De meest complexe ecosystemen brengen op de lange duur de meeste soorten voort. Maar in de 166 “Natura 2000” gebieden die Nederland rijk is, is juist gekozen voor bepaalde mos soorten. En andere niet-bos soorten. Dus weg met het bos. Staatsmosbeheer. Tja, en dan kom je meteen ook in de stikstofcrisis.

Al die leden die willen dat Staatsmosbeheer stopt met bomen kappen, kunnen beter lid worden van Evenwicht, de gele partij.

http://www.evenwichtdegelepartij/lid-worden/

Lieve kiezer, het wordt nu heel technisch, maar als je soorten wilt die weinig stikstof kunnen verdragen, zoals mos, dan moet je ook alle economische ontwikkeling stil leggen. Dus niemand mag meer stikstof uitscheiden in de buurt, dat wil zeggen kilometers afstand, van natuurgebieden. Dus ook niet mijn koeien. Maar ook niet de luchthaven, de A27 en al helemaal geen racecircuit in Zandvoort.  Voor de eeuwigheid mag er nooit meer een koe bij, geen vliegtuig, geen weg en geen raceauto. En ook woonwijken en industriegebieden mogen niet meer. Nederland is op slot gevallen.

Nu houdt Staatsmosbeheer zelf wel koeien en paarden op de heide. En die poepen natuurlijk de hele boel onder.

Daardoor breng je stikstof bij elkaar, en dan verdwijnt weer het mos. Je krijgt gras. De bodem wordt vruchtbaar van al die stikstof die de dieren uitpoepen.
Waar de paarden en koeien lopen, daar zie je dat ook. Het is een mooie weide geworden, met gras natuurlijk. Zo doet de natuur dat.

 

De “grote grazers” maken de bodem vruchtbaarder, en dan verdwijnt het mos en andere zeldzame soorten, en dan wordt het langzaam gras.

En ook de afgestapte fietsers van de Veluwse fiets vierdaagse moeten natuurlijk af en toe een plasje doen. Hup, daar gaat weer 0,05 mol stikstof een stuk natuur bevuilen.

Nu komt er ook jaarlijks zo’n 60 kilo stikstof per hectare uit de lucht vallen. Dat komt voornamelijk van het Ruhrgebied in Duitsland. Dat is een enorme geconcentreerde stedenconfiguratie, waar enorm veel stikstof uitgestoten wordt. Ook als we alle landbouw in Nederland “opruimen”, dan blijft die stikstof vallen op de Veluwe. Ook dat zie je.

Je ziet steeds meer gras op de hei. De dophei en struikhei, zijn wereldwijd gezien enigszins zeldzame soorten (die je ook bij een tuincentrum kunt kopen) die geen stikstof verdragen.

Je kunt natuurlijk de afgestapte fietsers en de paarden de schuld geven van al die stikstof, maar dat slaat eigenlijk nergens op. Het is de industrie en steden, en wat de Veluwe betreft, voornamelijk Duitse industrie en steden.

Je ziet het gras overduidelijk oprukken. Het komt ook door de droogte: gras kan daar beter op reageren dan hei, dus gras wint, dus meer gras. Zo is precies de natuur. De natuur is enorm flexibel, en gaat ook flexibel om met veranderingen. Dus meer stikstof en meer droogte? Het maakt de natuur niet uit, de slaat terug met soorten die daar tegen kunnen. Maar het gaat precies in tegen het conservatieve idee van soortenbeheer door Staatsmosbeheer. Onder het mom van biodiversiteit worden bepaalde soorten uitverkoren, en die moeten koste wat het koste blijven bestaan op die bepaalde plek die ecologen hebben aangemeld, het bepaalde Natura 2000 gebied. Zo is de echte natuur natuurlijk nooit bedoeld. En de echte natuur, dus de flexibele natuurlijke natuur, die bestaat niet meer in Nederland. Alles wordt beheerd met grote bulldozers en grazers. Ik zou er niet eens meer van opkijken als Staatsmosbeheer de Veluwe wil gaan beregenen.

Hier heeft een bulldozer net een poel uitgegraven, waarschijnlijk om een extra mosje te stimuleren. Het grove geschut staat in geen verhouding tot het zogenaamde resultaat in biodiversiteit en de echte natuur die verwoest wordt met dit menselijk ingrijpen.

Ook vrijwilligersgroepen hebben er een handje van. Het is natuurlijk dat er dennen opkomen op de hei. Maar ecologen vinden dat niet kunnen, dus moeten de dennen “geschoren” worden. Ze worden gewied dus als het ware, door vrijwilligers. Ook wij hebben al jaren een geschoren den als kerstboom, gekapt en gratis gebracht door lieve en fanatieke vrienden die denken dat ze daarmee de natuur helpen.

Als je goed kijkt, zie je de opkomende dennen, die dus nodig weer geschoren moeten worden. Lieve kiezer, het is onbegonnen werk. En zeer zeer nutteloos, als je het door de bril bekijkt van biomassaliteit. Een bos moet kunnen. Een bos is ook natuur, en een bos is mooi. En een bos zorgt op de lange duur voor de meeste biodiversiteit.

Laten we toch alsjeblieft ophouden met de enge variant van biodiversiteit te koesteren. Op naar Brussel en schrappen al die soorten. Gewoon de natuur haar wilde gang laten gaan, en de flexibele veranderlijkheid van de natuur koesteren. Als er bos ontstaat in al onze 166 natuurgebieden, dan is dat zo. Zo is de echte natuur. Het zou ook nog zeldzame soorten kunnen opleveren, maar daar is het zeker niet om te doen. De gewone soorten zijn ook bijzonder, én mooi.

Als we dan echt meer natuur willen, laten we dan de late ontginningsgronden wel uitkopen en zich laten ontwikkelen zoals het wil. Bijvoorbeeld dit weiland, midden in de natuur, stop daar toch met boeren.

Koop het op en laat het met rust. Er ontstaat dan mooie natuur, en die laat je lekker wild haar gang gaan. Mogelijk wordt het op de lange duur ook bos, een mooi complex ecosysteem, vol van soorten. De 100 miljoen die nu wordt uitgetrokken om het veenweidegebied leeg te kopen (onzalig plan, zeer vruchtbare grond), kan beter besteed worden aan de late ontginningsgronden op de Veluwe. Want die liggen al midden tussen de natuur en zijn heel onvruchtbaar. Als we dan de hele boel met rust laten, ook de hei (geen dennen meer scheren, en bos laten opkomen) en het bos er omheen, dan hebben we over 100 jaar weer een modern oerbos.

Lieve kiezer, ik zou het allemaal wel weten. Ik hoop ooit nog eens lekker op de plek te fietsen van de huidige hei, zonder bulldozers, kranen en stapels boomstammen. Gewone echte natuurlijke natuur. Je kunt ook beginnen in je eigen tuin. Neem een vierkante meter, en doe er NIKS aan. Kijk wat er gebeurt. Mooier kun je niet krijgen.

Je Irene van der Marel, voorzitter van Evenwicht, de gele partij en Ecomodernist die het hoofdstuk “biodiversiteit is uit, biomassaliteit is in” zo kan schrijven.

Nogmaals lieve kiezers die lid zijn van Staatsmosbeheer: liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald: word lid van Evenwicht, de gele partij.

https://www.evenwichtdegelepartij.nl

Posted in Biomassaliteit, Landbouw, Natuur, PAS | Leave a comment

Lid worden van Evenwicht

Lieve kiezer,

Je kunt lid worden van Evenwicht, via de website:

ttp://www.evenwichtdegelepartij.nl/lid-worden/

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komen er aan, dus haast je.

Verder heb ik een goed boek gelezen: “Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat” van Maarten Boudry. Geniaal zoals doemdenkers weg worden gezet als irreële zwelgers in hun eigen negatieve geloof en emoties. Realist Boudry pakt steeds even de feiten erbij, en het blijkt dat de wereld nog steeds vooruit boert. Het is gewoon om blij van te worden.

Het blijkt dat de standpunten van Evenwicht overeen komen met de zogenaamde Ecomodernisten. Kort samengevat: economische vooruitgang is de beste remedie tegen natuurrampen. Natuurrampen zijn van alle tijden. Klimaatveranderingen veroorzaken steeds meer natuurrampen, en dit wordt gewoon erkend. De zegeningen én rampen die het gevolg zijn van klimaatverandering, moet je tellen, en daarbij zoveel mogelijk mensenlevens sparen. Beste remedie: economische vooruitgang.

Wat mij daarbij raakte is dat je als snobistische westerling dus die ontwikkeling ook moet gunnen aan oosterlingen en zuiderlingen. “Zolang we geen energiebron uitvinden die even goedkoop en betrouwbaar is, en minder vervuilend, kunnen we ontwikkelingslanden geen fossiele brandstoffen ontzeggen”. Zo waar.

Boudry kopt daarbij zijn eigen oplossing niet in als oplossing, namelijk dat economische vooruitgang tot vergrijzing leidt, waardoor er minder fossiele brandstoffen gebruikt worden.

Verder had hij wat mij betreft ook een heel hoofdstuk kunnen weiden aan biodiversiteit. Dat is ook een doemdenkscenario, waarbij de oplossing steeds vergeten wordt, namelijk dat de natuur zich altijd aanpast aan de fysieke leefomgeving. Dus de natuur vergaat niet, alleen individuele soorten sterven uit. Ik hoop in de toekomst een positieve ecoloog te ontmoeten die net zo veel van brandnetels houdt als ik. Ik koester ze in mijn stukje echte natuur: het stuk aardoppervlak waar ik NIKS aan doe. Heel moeilijk om de grasmaaier, de bemester en de gedomesticeerde konijnen van mijn dochter er uit te houden, maar het lukt. Voilá: echte natuur.
Boudry wijdt er slechts een zin aan: “Als we kwetsbare soorten willen beschermen tegen klimaatopwarming, zoals de prachtige koraalriffen, dan is dat omdat we zelf morele waarde toekennen aan de biodiversiteit zoals ze nu bestaat.” Helemaal waar. Boudry woont dan ook in België, en niet in Nederland, het land van de stikstofcrisis waar iedere vorm van economische vooruitgang onmogelijk is geworden door natuurwetgeving (Natura 2000).

Verder stond in het FD dit weekend een prachtig verhaal over regeneratie van bodems. Dus woestijnen opknappen. Het meest geniale idee om de aarde beter te maken en vooruit te helpen. Zoals nu ieder kind in het westen weet wat het broeikaseffect is, zo weet straks iedereen wat organische stof is. Het is humus, dus compost van planten en mest. Veel bodems op aarde hebben daar te kort aan. Je kunt verdroogde en uitgemergelde stukken aarde daarmee opknappen, zelfs woestijnen, en de organisatie die zich daar mee bezig houdt, is een Nederlandse organisatie (trots, ook al ben ik geen nationalist): Commonland!

https://www.commonland.com/en

Laat organische stof nu net een van mijn lievelingsvakgebieden zijn, en ook mijn meest oorspronkelijke. De bodem, dat was mijn eerste liefde in Wageningen. En laat ik nu net weer een leuke baan gevonden hebben, waar ik dit ei mogelijk nog in kwijt kan ook.

Het effectieve altruïsme dat Boudry beschrijft, daar werd ik ook heel blij van. Er is wetenschappelijk uitgezocht welke organisaties het meest effectief zijn in vooruitgang boeken in ellendige situaties. De website http://www.givewell.org geeft de meeste effectieve organisaties. Ik denk dat regeneratie van bodems ons ook heel ver gaat brengen. Organische stof, organische stof, organische stof, onthou die term.
En Evenwichts project rood, geel, blauw, natuurlijk. Project rood, geel en blauw
Waarbij we Moslims hun oppositie laten organiseren in hun land van herkomst, in termen van links, midden en rechts. Zodat we oorlogen en dictaturen, de echte feitelijke rampen op deze mooie aarde, ook tot een einde kunnen brengen.

Lieve kiezer, eind goed, al goed.

Nu nog verkiezingen, zodat Evenwicht een zeteltje kan scoren. Voorlopig heb ik zelf weer een leuke baan, dus lijsttrekkers, meld je aan!!

Word gewoon vast lid. Ik zal Boudry ook even vragen of hij lid wil worden, dan kan Evenwicht België ook mooi van start, en gaan we alvast lekker Europees.

Door het Boudry boek ben ik er achter dat Evenwicht vooral realistisch is. De feiten niet uit het oog verliezen, dat is best moeilijk. Evenwicht doet dit heel goed, en houdt met name de groene feiten, en immigratiefeiten er goed bij.

Lieve groeten, lieve kiezer, je Irene van der Marel, zijlijnpoliticus bij Evenwicht, de gele partij.

http://www.evenwichtdegelepartij.nl

 

 

Posted in Biomassaliteit, democratie, Landbouw, Natura 2000, Natuur, PAS | Leave a comment

Bio-bashers

Lieve kiezer,

Nee, wat nu weer, lieve kiezer. RTL is het biologische keurmerk aan het zwart maken. Ongelooflijk, wat een prut verhaal. Wat een goed onderzoek, maar wat een opgeblazen zooitje gekleurd nieuws. Zo de feiten uit zijn proportie halen en in je eigen rechtse anti-bio straatje framen, dat is blijkbaar tegenwoordig het journalistieke vak.

Hallo, het biologisch keurmerk is volslagen betrouwbaar!! Er is werkelijk niets aan de hand. Bij iedere controle zijn er bijna altijd afwijkingen. Er zijn wel 1000 regeltjes waar we aan moeten voldoen. Als je bijvoorbeeld Skal schrijft als SKAL op je etiket, dan is dat al een afwijking. Als je om die reden uit het keurmerk wordt gegooid, dan gaat je bedrijf failliet, want dan moet je opeens voor gangbare prijzen verkopen. Je krijgt dan tijd om te herstellen, dit is opgenomen in de regelgeving. De Skal is een extreem goeie controleur, die streng en rechtvaardig controleert. De flexibele redelijkheid is wettelijk opgenomen in de regelgeving, omdat er anders geen biologische sector zou kunnen bestaan. En de echte fraudeurs, die worden altijd met veel deskundigheid en zonder enige vorm van pardon uit het keurmerk gesmeten. Dat de RTL dat niet bericht, zegt meer over hun gekleurde invalshoek, dan over het biologisch certificaat.

Waar zit dan dat risico op fraude? Inderdaad, inderdaad, in het buitenland. Niet bij de Nederlandse Skal en de Nederlandse biologische boeren. Laat RTL daar eens een goed verhaal over schrijven. Er is in Europa bijvoorbeeld een tekort aan biologisch graan, als veevoer, dus niet baktarwe, maar voertarwe. Dat komt dan uit China, in het Chinees gecertificeerd. Betrouwbaar? Soms wel, soms niet. Ze nemen dan soms “schone” partijen graan, waar geen residu in te vinden is, en plakken daar een certificaatje bio op. Tel uit je winst. Er is laatst een Europese certificeringsorganisatie opgerold, die meewerkte aan deze fraude. RTL daar eens een goed verhaal over schrijven, in de juiste proporties.

Natuurlijk moet de biologische sector permanent naar zichzelf kijken. Er zijn wel verbeterstappen te vinden. Zo is laatst op 25 gangbare en biologische bedrijven gekeken naar residuen van heel veel verschillende bestrijdingsmiddelen. Bio kwam er goed uit, maar zeker niet schoon. Kan dat beter? Waar komen al die residuen vandaan? Kunnen we niet iets doen aan het toegestane gebruik van gangbare dierlijke mest bij sommige biologische bedrijven? Hoe komen we aan genoeg betaalbare biologische dierlijke mest? Bestrijdingsmiddelen worden goed gekeurd door het Ctgb in Nederland en de Efsa in Europa. Zij kijken altijd naar één middel tegelijk. Wat doet een cocktail van residu in een mensenlichaam? Is de biologische sector van kritische boeren en consumenten niet bij uitstek de sector die dit geluid zou moeten laten horen? Hoe kan het beter? Zouden we RTL niet eens moeten bellen? Er is ook een schreeuwend tekort aan biologisch stro. Biologisch stro is nog wel te krijgen, maar niet voor iedereen, en tegen prijzen van brood in oorlogstijd. Er komt dan een ontheffing om gangbaar stro te gebruiken, want je kan niet zonder stro. Zo is de praktijk, weerbarstig. Daar kan natuurlijk ook residu in zitten, wat weer in de mest terecht komt, omdat stallen worden opgestrooid met stro. Bio kan altijd beter. Hallo RTL, willen jullie dit een keer ongekleurd berichten?

En last but not least moet de biologische sector ook eens kijken naar Clean Label. Je mag gewoon Clean Labelen in bio. Het staat mij enorm tegen. In de (gangbare en biologische) levensmiddelenindustrie is wettelijk afgedekt dat als je een synthetisch middel toevoegt aan bijvoorbeeld brood, en dat synthetische middel is gemaakt met tarwe als basisstof, dan hoeft dat niet op het etiket. Want er zit al tarwe in brood, dat staat al op het etiket. Synthetische bind- kleur- en smaakstoffen uit een basisingrediënt zou je moeten willen vermelden op het etiket. Laat bio die steen eens in de vijver gooien. Als je biologische tarwe gebruikt om synthetische middelen te maken, dan is het bio, en mag het op een biologisch etiket NIET vermeld worden. Snap je het nog, lieve kiezer. Ik haat Clean Label. Geef mij maar een Dirty Label, maar wel eerlijk. Hallo RLT, zal ik een keer uitleggen hoe dit zit? Dat bio mee is gegaan in de wereld van Clean Label, heeft mij, als een van de meest biologische boerinnen van Nederland, weer gemengd (biologisch en gangbaar in mijn eigen keuken) doen eten. Want een beetje residu is volgens mij minder schadelijk dan Clean Label. Zo, die zit.

Zo zie je maar, de biologische sector is bij uitstek een sector die kritisch is op zichzelf. In Duitsland is ook een rechtse omroep die de meest vreselijke beelden van de biologische sector de wereld in slingert. Sorry, maar laat je er niet in mee slepen. Ga eens kijken bij de open dag op een biologisch bedrijf.

20190415_203112

Biologisch gecertificeerde koe die een kalf baart dat biologisch gecertificeerd ter wereld komt. Dit kalf is dood geboren trouwens, dat gebeurt. De praktijk is weerbarstig.

Je Irene, zijlijn politicus, die weer eens aanslaat op het complexe groene dossier in de landbouwpopulistische pers, dit keer RTL.

 

Posted in Biologisch Skal, pers, RTL | Leave a comment

Cursus grondwet voor de demonstrant

Lieve kiezer,

een cursus grondwet voor de demonstrant. Deze waanzinnig interessante titel stond afgelopen vrijdag in Trouw.

Een voorman van de protestbeweging in Algerije, Mustafa Bouchachi, een mensenrechtenadvocaat, probeert demonstranten te leren hoe je een goeie democratische grondwet formuleert. “We willen dat jonge mensen de politiek in gaan en hun eigen partijen oprichten of bestaande partijen van binnenuit hervormen.”

Voilá, een Algerijn die bezig is met partijvorming. Mogelijk kan “project rood, geel en blauw” (partijvorming via lijn van socialisme-midden-liberalisme, Project rood, geel en blauw) behulpzaam zijn. Het fijne van deze tijd is dat Mustafa Bouchachi gewoon te vinden is op facebook. Echt, binnen drie seconden had ik hem, en ik stuurde hem enthousiast een message via messenger. De statuten van Evenwicht (www.evenwichtdegelepartij.nl) zijn natuurlijk beschikbaar.

Helaas is zijn Engels misschien net zo goed als mijn Frans. Ik heb nog geen reactie. Google translate zal ons moeten verbinden.

De loopbaancoach probeert mij aan de grond te zetten, hopelijk overleeft mijn enthousiasme voor “project rood, geel en blauw” het loopbaantraject. Voorlopig ben ik nog wel even bezig.

Als er een Algerijn is in Nederland, die vloeiend Arabisch spreekt, bekend is met onze grondwet (available for copy), dus politieke partijen en gemeenteraden en de Tweede Kamer een beetje snapt, en geïnteresseerd is in democratie voor zijn land van herkomst, dan hoor ik het graag.

Mustafa Bouchachi

Morhaf en ik hebben “Staatsinrichting voor Vrede” al geschreven in het Arabisch, natuurlijk beschikbaar, mochten ze daarin geïnteresseerd zijn. We leggen het spel tussen links-midden-rechts uit. Het maatschappelijke krachtenveld moet je vangen in politieke partijen, en dan samen werken in een democratisch orgaan (gemeenteraad, provinciale staten of Tweede Kamer). En partijen moeten natuurlijk verenigingen zijn. Mogelijk kan een Algerijnse Nederlander ons hier bij helpen.

Je Irene, die van de loopbaancoach te horen heeft gekregen iets aan de inhoudelijke versnippering op haar CV te doen, maar die nu alweer geïnteresseerd is geraakt in Algerije.

 

Posted in Algerije, Evenwicht, Gemeenteraad, Huis van Thorbecke | Leave a comment

Project rood, geel en blauw

Lieve kiezer,

De zondagmorgen blijft toch een ochtend van bezinning. Ik luister nooit meer naar preken, maar heb ook nog niet de nijging om nu mijn boodschappentas te pakken.

Lieve kiezer, wat moet ik? Evenwicht, de gele partij, www.evenwichtdegelepartij.nl is ook het project rood, geel en blauw: democratie uitleggen aan Syriërs. Hoe kunnen we er verder aan werken?

Toen we Evenwicht oprichtten, heb ik Morhaf alles geleerd over democratie. Hoe werkt het? We maakten een handleiding voor democratie, “Staatsinrichting voor Vrede”, in het Arabisch, en Morhaf begreep het gewoon. We deelden politieke partijen in, net als in het Europees parlement, in rood, geel en blauw. Socialisten, midden en liberalen. De Partij van de Dieren was nog even lastig voor Morhaf, maar ik schaarde die partij zonder pardon onder rood. De wereld is pas echt af, pas echt vredig, als Syrië een Partij voor de Dieren heeft. Maar zo ver zijn we nog niet, lieve kiezer. Hoe komen we daar? Hoe dan?

Het idee om democratie in te delen in termen van rood, geel en blauw, en dan uit te leggen aan mensen uit een dictatuur dat ze kleur moeten bekennen, dat werkt. Ik heb gezien dat het werkt, dat het een kwartje is dat kan vallen, in vruchtbare aarde. Ik hoor wel critici dat die tegenstelling links-rechts achterhaald is, maar ik blijf erbij dat je het kind niet moet weggooien met het badwater. De tegenstelling rood-blauw, sociaal-liberaal, links-rechts werkt echt verhelderend als je mensen wilt léren kiezen voor een politieke voorkeur.

Ik wil er wel verder aan werken, maar ik heb een plek nodig, en helpers.

Morhaf is nu elektricien, en hij is heel blij. Hij snapt dat gewone mensen, met gewone banen, gewoon in gemeenteraden kunnen zitten. En dat íedereen die mag kiezen, ook gekozen kan worden.  En als je het spel van de gemeenteraad goed kan spelen, dan kun je verder in de politiek, full time de Tweede Kamer is, en besturen, als democraat. Zo mooi, zo simpel. Gewoon meedoen.

Lieve kiezer, en ik? Ik weet niet wat ik moet. Gelukkig heb ik maandag voor het eerst van mijn leven een gesprek met een loopbaancoach. Dat bedoel ik met helpers. Ik wil graag scherp krijgen of, en zo ja hoe, dit idee vorm kan krijgen.

Op zondagavonden om 20.00 mediteer ik altijd een uurtje in het Witte kerkje in Lunteren. Gewoon een uur stilte, mediteren. Ik hoop dat het helpt.

Hierbij wat toevallige composities met rood, geel en blauw. Ter inspiratie, om even diep te gaan in de bezinning. Er kwam zelfs al een witte zwaan van vrede voorbij.

1 kastanje

2 grasbloemen

 

3 zon rood geel blauw

4 kratten

5 zwembad hok

6 appelboom7 zwaan

Je Irene, bezinnend op rood, geel en blauw.

 

 

Posted in Eerlijkheid, Evenwicht, Huis van Thorbecke, Ondernemerschap, Oprichters, Spijt, Syrië, Vastgeroeste kiezer, Zwevende kiezer | 1 Comment

Bestrijdingsmiddelen en ik

Lieve kiezer,

Bij bestrijdingsmiddelen lijkt het wel alsof mensen zich alleen nog maar afvragen hoe die via hun achtertuin in hun ontlasting zijn beland. En dan met name in de luier van hun baby. Ik durf de stelling wel aan dat de meeste bestrijdingsmiddelen waar mensen tegenwoordig aan blootgesteld worden, door henzelf met hun eigen handen in hun eigen mond worden gestopt. Misschien is dit een leuke hypothese voor onderzoek.

De huidige aversie tegen bestrijdingsmiddelen is zinvol, maar ik hoop dat de discussie niet verzandt in landbouwpopulisme. Meest zinvol in de discussie is om te kijken naar blootstelling van meerdere middelen tegelijk. Alle waarden van het RIVM onderzoek “Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden” bleven onder de normen. Deze normen zijn vastgesteld per middel, maar er wordt tot nu toe niet gekeken naar blootstelling aan een cocktail van vele middelen onder de norm tegelijk. In afwachting van dit onderzoek, zal de wereld zeker niet vergaan. Die stelling durf ik wel aan.

Dat bij bijna iedereen wel een DDT molecuul in zijn bloed te vinden is, of een derivaat daarvan, en dat we daar al vele jaren mee leven, dat is al langer bekend. Misschien schokkend dat er vele middelen in ons bloed ronddrijven, maar welcome to the world, dat is zo. Als we daar massaal dood aan waren gegaan, dan waren we nu niet met 7 miljard exemplaren geweest. Ik durf ook de stelling wel aan dat we zonder de hoog technologische landbouw niet met zoveel mensen waren geweest, maar dat laat zich nooit bewijzen. Dat de natuur er onder lijdt, en ook door verandert, dat is ook zo. Maar ik weiger te geloven dat de wereld vergaat, de mensheid zou dan zeker eerst vergaan.

Ik heb zeker 15 jaar lang strikt biologisch gegeten, met drie kinderen en één man, en het kostte mij 250 euro in de week. Dit nog zonder vlees, melk en kaas, want die hebben we zelf, omdat ik biologisch boerin ben. Dus de duurste producten zitten er nog niet eens bij.

Ik ben weer gemixt gaan eten, dus ook weer gangbare (niet biologische) producten, en nu leven we van ongeveer 150 euro in de week. We eten tegenwoordig wel zonder etiketten, dus als er een etiket op zit, dan koop ik het niet (dit komt door het moderne “Clean Label”, etiketten mogen schoon zijn, je hoeft er wettelijk niet meer alles op te schrijven wat je erin stopt als producent). Alleen verse en pure producten (groenten, fruit, kruiden, noten, boter, yoghurt, kruidenthee, koffie, gestremde melk soorten die we zelf niet maken (dus kaas), rauwe ham (geen vleeswaren, daar zit pas veel rotzooi in), pure tomatensaus en aardappelen en rijst. En brood van Joris, het lokale Jorisbrood, omdat dat goed gefermenteerd is (langzaam gerezen, de tijd zit er in, met desem). Dat was het wel. Met een kookboek van Jamie Oliver kun je verder alles maken. Voor mijn jongste dochter koop ik af en toe een pak koekjes, omdat ze erom zeurt, vraag me niet waarom. We koken altijd zelf. Een heel soms spaghetti, maar ik vertrouw het etiket zeker niet.

Wat ik maar wil zeggen, als Evenwichtig voedingsadvies: de meeste bestrijdingsmiddelen komen binnen via je mond, en waaien niet in je gezicht. Als je daar vanaf wilt, van bestrijdingsmiddelen met je eigen handen in je eigen mond stoppen, dan kan dat. Het is gewoon te koop, onder een fantastisch zeker gecertificeerd logo: biologisch. Wees de boeren eens dankbaar die dat hebben opgezet en al 5% van de markt hebben veroverd. En respecteer ook de gangbare boeren die produceren wat er verder door mensen voor 95% gevraagd wordt. Je moet voor biologische producten wel grof geld betalen, dus na een tijdje leer je dan de waarde van bestrijdingsmiddelen begrijpen. Verdiep je eens technisch in teelten, zodat je begrijpt waarom het veel en veel duurder is om biologisch te telen.

Maar kijk dan ook eens naar Clean Label, het schone etiket, waar niks meer op te lezen valt (ook onder het biologische logo is dit toegestaan). Daar hoor je nooit iemand over. En het is volgens mij veel en veel erger voor je gezondheid. De meeste dokters weten helaas ook niet wat Clean Label is. Als dokters zich gaan verdiepen in voeding, dan wordt de wereld pas echt beter.

 

20190427_103224

Uit het vakblad “Boerderij”. Boeren nemen de burgerpers niet meer serieus, landbouwpopulisme in de burgerpers is een groot probleem, zo brengen we de discussie niet verder, lieve kiezer.

Lieve kiezer, ik ben natuurlijk boerin, ik weet er veel van, en ik wil zeker niet zeggen dat journalisten dom zijn, maar soms denk ik dat stiekem wel eens. Dat komt door de burgerpers. Laten we alsjeblieft genuanceerd blijven schrijven over de landbouw en niet gaan spugen in de hand die ons voedt.

Je Irene, zij-lijn politicus die niet van bestrijdingsmiddelen houdt, maar ze wel eet.

www.evenwichtdegelepartij.nl

Deel je deze nuance, wordt dan lid van Evenwicht. Dat kun je dan gerust doen. Bij meer dan 20 leden in 2022, worden we in 2022 weer actief bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Posted in Antibiotica, Evenwicht, Landbouw, Natuur, Ondernemerschap, pers | Leave a comment

De penningmeester van Evenwicht

Lieve kiezer,

Wow, wat een penningmeester heeft Forum voor Democratie. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van Henk Otten gehoord, maar nu ken ik zijn hele CV uit mijn hoofd. Zelfs Trouw staat er vol mee. Zo’n penningmeester heeft een partij nodig. Dat is wel gebleken uit de verkiezingsresultaten. Waar FvD nu de grootste van Nederland is, daar heeft Evenwicht nog niet eens één gemeenteraadszetel gescoord. Als ik de pers mag geloven, komt dat allemaal door Henk Otten. En ik begrijp ook dat hij gewoon liberaal is, en geen racist.
Het is een echte MKB’er, boerenzoon ook nog. Waarom is hij in de borale toestanden van FvD beland?? Waarom is hij dan niet gewoon gevallen voor Evenwicht? Zijn kritiek op een slappe, zwakke overheid is ons uit het hart gegrepen. Een overheid met haar op de tanden, die het MKB-liberalisme ondersteunt, dat is een heel goed Evenwicht standpunt. Evenwicht is natuurlijk niet alleen liberaal, maar ook sociaal. Ik weet niet hoe sociaal Henk Otten is, maar de meeste MKB’ers zijn sociale ondernemers, met het hart op de goeie plek.

Die greep uit de kas, dat is natuurlijk wel een dingetje. Maar ik begrijp ook dat die kas in de begintijd juist gevuld werd door deze self made man. Politiek bedrijven uit eigen zak is best duur. Ik kan daar over mee praten. Voor Evenwicht waren de Provinciale Statenverkiezingen gewoon te duur. Mijn creditcard hoest niet zomaar 2200 euro op voor registratie, laat staan dat we een goeie campagne konden financieren.

Lieve kiezer, je kent mijn zwak voor Halbe Zijlstra van de VVD. Henk Otten kan wat mij betreft ook om mijn “zwak voor” lijst. De kas van Evenwicht is voorlopig toch al leeg, en een goeie mediastrateeg, dat kunnen wij wel gebruiken. Maar ja, voorzichtigheid geboden natuurlijk, mijn pragmatisme kan de partij zomaar opblazen. Ik denk er nog even over na….

20190426_133514

Mooi geel is niet lelijk.

Je Irene, zij-lijn politicus die Henk Otten op haar “zwak voor” lijst heeft geplaatst.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kaas in het FD

Lieve kiezer,

Sinds een maandje lees ik met veel plezier het FD-weekend. Kranten vind ik net zoiets als auto´s en mannen: als je er eenmaal eentje gewend bent, dan wil je geen andere meer. Ik was heel blij dat ik dus weer een krant had gevonden, waar ik aan gewend was geraakt.

Maar afgelopen weekend beleefden mijn witte broodweken met het FD een dieptepunt. Was het maar een proefabonnement. De veganisten lobby, die mij als melkveehouder altijd wegzet als dierenbeul, milieuterrorist en pervers moordenaar is het FD binnen gedrongen. Iedere vorm van wederhoor ontbreekt. Wat een toestand, lieve kiezer. Op twee pagina’s wordt “the inconvenient truth” van Kaas uit de doeken gedaan, nou dan weet je het wel.

Ik heb geprobeerd erop te reageren, maar het is gewoon te erg. Het doet mij echt pijn. Hoe kan een gerenommeerde krant dit opschrijven?? Lieve kiezer, qua journalistiek is dit echt slechter dan slecht.

“De milieuschade van de rundveehouderij is natuurlijk enorm.” “Weinig sectoren hebben zo’n ecologische voetafdruk als de vleesindustrie.” “De melkveehouderij is afschuwelijk.” “De ethische bezwaren (tegen zuivel, red) zijn even groot als die tegen vlees.” “De druk die dat op de koe legt, leidt tot gezondheidsproblemen en dierenleed.” “,kreupelheid door de grote hoeveelheid melk die ze moeten dragen.” “Ze lijden continue honger en leven daardoor maar kort.” “Uit onderzoek is gebleken dat daar (dierenrechten van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid) vaak niets van terecht komt.” “Er is gewoon niet genoeg grasland om daarmee aan de wereldwijde vraag naar melk te voldoen.” “De koeien worden immers nog steeds gezien als melkproductiemachines en de mannelijke kalfjes zijn nog steeds overtollig.”

Geen van bovenstaande zinnen is onderbouwd. De conclusie van het artikel is dat je veganistisch moet gaan eten als je bezwaren hebt tegen de genoemde milieuschade en het dierenleed in de zuivelindustrie. Als je dit zo kan framen, en in MIJN krant geplaatst kan krijgen, wil je dan alstublieft ook geen zuivel meer eten?

Ongeveer 5000 jaar geleden was het nieuw in de evolutie om vlees te laten staan. De Indiërs begonnen een vegetarisch dieet met linzen en zuivel. Koeien werden heilig verklaard en niet meer geslacht. Ik ben ik India ooit eens in een half verteerd koeien kadaver gestapt. Jammer eigenlijk, wat mij betreft had deze koe net zo goed opgegeten kunnen worden. Als je 4 liter melk drinkt of 400 gram kaas op eet, moet je ongeveer 100 gram rundvlees eten van oude melkkoeien (dus hamburgers, worstjes en gehakt inderdaad). Dan komen wij op onze zuivelboerderij goed uit. Er zijn nu een miljard Indiërs, dus wat mij betreft heeft het vegetarisch dieet zich bewezen.

Maar veganisme is echt nieuw in de evolutie. Ik zou de derde generatie veganist wel eens willen zien. Dus vier opa’s en oma’s, twee ouders en dan een kind daaruit geboren laten worden. Ik denk dat dat niet kan. Sommige voedingsdeskundigen zien veganisme als een eetstoornis die veel gezondheidsproblemen oplevert, en ook vruchtbaarheid aantast. Ik zie het als een interessant experiment van de mensheid, en hoor graag het resultaat. Het is inderdaad ethisch om geen dieren meer te doden, maar wat mij betreft een utopie. Ik zou liever de dood wat meer relatieveren en accepteren. Mijn koeien hebben een goed en kort leven. Ik denk dat de koeien in de Oostvaardersplassen God zouden danken als ze weer normaal gedomesticeerd zouden worden in een stal met permanente (ook in de winter) beschikbaarheid van voer, ook al is het dan gemaaid door mensen. De symbiose tussen de koe en de mens is al 10.000 jaar oud. Er bestaan geen wilde koeien meer, alle koeien zijn gedomesticeerd en dus ook heel erg veranderd door fokkerij. Ik hou echt van mijn koeien, ook al doe ik ze naar de slacht. Met mijn echtgenoot doe ik dat niet, dus zie het verschil tussen een dierenleven en een mensenleven. Als je dat niet ziet, wens ik je veel plezier met het veganisme, en laat me weten als er een derde generatie veganist geboren is. Respect, maar blijf dan ook bij jezelf, doe je ding, weet het beter en laat mij verder met rust.

Dan zijn er natuurlijk mensen die echt denken dat de wereld vergaat, en dus vinden dat je mijn lifestyle moet bestrijden om de wereld te redden. Mocht er echt geweld van komen, dan gun ik mijn plek wel aan een koe.

En last but not least mis ik in dit soort discussies ook altijd het verband tussen domesticatie van de koe en de teelt van gewassen. Een koe produceert niet alleen zuivel en vlees, maar ook mest. Mest is de basis van akker- en tuinbouw gewassen. Dus granen, linzen, groenten en fruit. Zelfs in het diepgravende boek “Sapiens, een kleine geschiedenis van de mens” miste ik dit verband. Dus je moet een gedeelte van de footprint van zuivel en oudmelkte slachtkoeien overschrijven naar groente. Zonder koeien geen akkerbouw en ook geen tuinbouw. In die zin bestaan er geen veganistische  groenten. Zo, die zit.

kalven met bijenhok

Hier zie je een koe liggen in de ondergaande zon. Moet kunnen.

20190415_203112

Als je goed kijkt zie je een wit pootje onder de staart,  deze koe is in barensnood, daarom kijkt ze zo verschrikt, ik heb haar echt geen pijn gedaan. Er is straks weer een kalfje bij op deze mooie aarde, en ik ben daar blij mee.

Ik weet niet of ik nu nog wel een column wil in het FD, ook al staat Jeroen Dijsselbloem er 100 keer in.

Je Irene, zij-lijn politicus en toch ook nog in hart en nieren boerin, die even aanslaat op een flut artikel in haar prille relatie met een krant.

Posted in Biomassaliteit, Compassie, Eerlijkheid | Leave a comment

‘Lieve kiezer’ te bestellen als boek

Lieve kiezer,

Mis je niet een aantal van je favoriete blogs op deze site? Dat komt omdat deze zijn gebundeld als boek. Je kunt het bestellen.

boek ‘Lieve kiezer’ bestellen

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9019

foto kaft lieve kiezer

Je Irene, te openhartig ex-wannabe politicus, voorzitter van Evenwicht, schrijvend spindokter.

Posted in Bestellen, Evenwicht | Leave a comment

Wat wil ik?

Lieve kiezer,

In deze tijd van een roepende arbeidsmarkt, had ik een super frisse HR-manager aan de lijn, die na een prettig en zakelijk goedemorgen meteen de vraag stelde: “Wat wil je?”. Wat een waanzinnig goede vraag. Flexibiliteit kan ook een nadeel zijn als het gaat om je eigen levenspad. Ik kletste wat in de rondte, maar de HR-manager herhaalde zijn vraag en gaf “Wat wil je?” op als huiswerk. Daarom alleen al wil ik bij dit bedrijf werken, ik wil een goede HR-afdeling, die mij direct, kort en bondig met coaching om de oren slaat en waar ik mezelf aan over kan geven.  Als zelfstandig ondernemer moet je altijd je eigen HR-manager zijn, en dat is eenzaam. Voor je het weet ben je cirkelredenaties over jezelf aan het opzetten. De balk in je eigen ogen aan het ronddraaien. Dat lukt sowieso alleen maar als je de burn-out al op je checklist hebt kunnen aanvinken. Het nut van HR drong door alle borden voor mijn kop heen.

Afijn, wat wil ik? Inhoudelijk vind ik het altijd heerlijk om koppie onder te gaan in het mestdossier. Ik wil respect voor mest. En ook respect voor rauwe melk. Daar liggen enorm veel kansen voor de mensheid, en nog een lange weg te gaan.

Ik heb sowieso een gepassioneerde neiging om in wespennesten te duiken, om die tot een oplossing te brengen. Daarom heb ik ook een politieke partij opgericht, “Evenwicht, De Gele Partij”, met een Syriër. Het Midden Oosten, het ultieme wespennest, moet en zal gedemocratiseerd worden, anders blijft Europa niet altijd zo veilig. Maar momenteel ken ik niemand anders op aarde die zich daar ook mee wil bemoeien, dus dit ligt stil. Ik zie dit sowieso meer als een hobby project nu. Ik wil voor veehouderijsector werken.

Ik wil in de veehouderij sector werken. De basis van alles is toch het boeren leven, en ook al melk ik zelf geen koeien meer, de aarde is een grote boerderij tegenwoordig, en daar is altijd wat te doen. Bovendien kan het altijd beter, en ik weet het graag beter. Ik wil in de landbouw blijven, dicht bij de werkvloer. In dit geval de melkput, de stal en de bodem. Ik hou van burgers, maar ik wil het niet worden.

Verder wil ik natuurlijk graag invloed hebben. Maar na al mijn lobby avonturen en politieke avonturen, columns en blogs, met veel social media gedoe, kan ik deze neiging tegenwoordig aardig goed onderdrukken. De meeste dossiers zitten behoorlijk vast, en je kunt maar beter lekker leven en aan concrete projecten werken en de stal ruiken. En verse melk.

In de burgerpers is de landbouw het zwarte schaap, hier zie ik nog wel een missie. Misschien moet ik toch nog eens proberen columnist te worden in het NRC of FD, of de landbouw onderzoeksjournalistiek in of een gezondheidsvlog beginnen met achtergrondkennis van waar alles vandaan komt en hoe voeding in elkaar zit. Maarja, dat is niet zo iets als een professionele voetbalcarrière overwegen op mijn leeftijd als vrouw. Ik heb geen zin meer om daar tijd in te investeren, met waarschijnlijk resultaat nul. Wie wil er nu niet schrijven voor het FD, zodat je jezelf kan meten aan Jeroen Dijsselbloem? Die ik overigens als de perfecte lijsttrekker van Evenwicht zie. Overal zijn altijd linken te leggen. De landbouw-onderzoeksjournalistiek knaagt aan mij. Lekker speuren in mijn lievelingsdossiers. Follow the shit, dat ontbreekt nog op aarde. Wil ik dat? Mogelijk moet ik de burgerpers gewoon aan burgers over laten, dan kunnen zij ook de balk in hún ogen blijven ronddraaien.

Het onderwijs, dat is ook een heel mooi vak. Dit laat ik open, veehouderij op HBO niveau. Daarin projecten uitvinden, met leerlingen en bedrijven verder uitvoeren, dat kan ik wel. De opleiding “Respect voor mest” moet nodig ontwikkeld worden.

Afijn, lieve kiezer, de vraag wat ik wil is hiermee lichtelijk beantwoord. Ik wil inhoudelijk, veehouderij, concrete reële zaken, samenwerking én de stalvloer dichtbij.

Als concreet resultaat voor de mensheid zie ik mezelf als radartje in “Respect voor mest”. Weer een leuke cliffhanger. Goed weekend en tot volgende week, lieve kiezer. Werkeloos zijn is ook een vak.

foto boek loopbaancoaching

Boek gekregen van een vriendin. Beetje enge foto, ik durf het boek niet open te doen.
Het lijkt wel een mot; het is bedoeld als vlinder, hoop ik. Maar dat fladderen, daar durf ik ook niet aan.

Je Irene, voorzitter Evenwicht, sorry lieve kiezer, dat ik even met mezelf bezig ben.

Posted in Uncategorized | Leave a comment