De rechter en de democratie

Lieve kiezer,

het moet niet gekker worden.

Het democratische debat wordt steeds meer gevoerd bij “het hekje”, in de rechtszaal. Nu weer de avondklok. De Tweede Kamer had veel beter naar zichzelf moeten kijken bij de avondklok-wet.

En de essentiële vraag moeten stellen: is het een risico, of is het een issue? Bij een risico is er een kans dat het gebeurt, bij een issue is het al aan het gebeuren.

Als het een risico is, heb je kans dat je in de risico-regel reflex zit als politicus. Er is een risico, en hup, je regelt een wetje en hup, het risico is kleiner. Maar LET OP, als je een risico wilt minimaliseren, dan ONTSTAAT er altijd een ANDER risico. En dat creëer je dan zelf. Die avondklok is leuk tegen corona (risico), maar er springen bij bosjes jonge mensen van flats (risico door avondklok), en ik ken er zelfs al eentje. Ik moet daarvan huilen.

Tja, het leven ís risico. Als boer kan ik hier heel veel voorbeelden van geven, ik werk dagelijks met het leven. En ik moet dan soms ook kiezen tussen leven en dood. Niet makkelijk, maar waar gehakt wordt vallen spaanders.

Een voorbeeld is de MKZ, de Mond en Klauwzeer. Dit is een enge koeienziekte. Als er MKZ heerst, worden besmette koeien geruimd, en drie kilometer eromheen ook. Dat is de veterinaire gezondheidsdienst. Je zult er maar mee te maken hebben. Vroeger lieten ze MKZ gewoon uitzieken bij koeien, maar die keuze mag niet meer tegenwoordig. Je MOET ruimen. Tja, risico-regel reflex. Het is gewoon overgereguleerd. Ik moet er nog altijd van huilen.

Ik ben blij dat de GGZ nog niet op het idee is gekomen om alle Covid 19 patienten te ruimen, en iedereen in drie kilometer eromheen ook. Maar verder gaan de maatregelen tegen Covid wel echt heel ver. Veel te ver. De risico-regelreflex in volle glorie.

Lieve kiezer, wat je dan krijgt is slordige wetten, die een risico regeluren. Maar je kunt een risico niet goed wettelijk omschrijven, het is een risico, geen issue. Dus je krijgt dan rare wetenschappelijke onderbouwingen, die altijd ter discussie staan (want je kunt niet meten aan een risico), en waar onzekere wetten mee gemaakt worden, met geschatte grenzen. De geschatte grenzen worden wel hard, en dan heb je harde grenzen, waar opeens iedereen zich aan moet houden, maar die niet heel reëel hoeven te zijn. En dan krijg je polarisatie.

Zie de avondklok en Willem Engel. Slechte wet, veel discussie, geschatte onderbouwing o.b.v. corona risico, makkelijk onderuit te halen. Je kunt in een risico-regel reflex democratie als burger naar de rechter om je gelijk te halen. De willekeur regeert dan. Tja, zo gaat dat in een risico-regel reflex democratie.

Lieve kiezer, ik hoop dat jij op een partij gaat stemmen die hier heel kritisch op is, en die alleen nog sociale wetten wil maken, over echte ISSUES. Corona is een risico dat Vrij en Sociaal Nederland www.vrijensociaalnederland.nl accepteert. Een beetje aanpassen ok, maar niet alles platleggen. Zelfde met Stikstof en met Urgenda. Risico’s moet je durven te leven.

Op Twitter kwam ik bij Jos Teunissen dit verhaal tegen, en dat bevestigt helemaal mijn idee. Het stelt dat belangenorganisaties zich opstellen als algemene belangenbehartiger, maar het is eigenlijk een mening. Als de rechter daarin mee gaat (wetten zijn zo gemaakt dat dit kan, daar moet de wetgever dus wat aan doen), dan krijg je democratische debatten “bij het hekje”, voor de neus van de rechter. In plaats van een democratische stemming, krijg je een oordeel van de rechter. Brrr, dan zijn we ver van huis hoor. Lieve kiezer DOE ER WAT AAN! De Tweede Kamer, dat ben je zelf.

Je Irene van der Marel, Kandidaat Tweede Kamer #2 voor Vrij en Sociaal Nederland. En een echte democratische debater.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s