De uitspraak van de kiesraad

Lieve kiezer,

Hierbij de uitspraak van de kiesraad over de vete tussen VSN en Lijst Zeven.

Het is duidelijk dat de kiesraad de wetgever aanspreekt op het digitaal scannen van ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen.

Bij VSN en Lijst Zeven is blijkbaar de kiezer die gebruikt maakt van zijn actieve kiesrecht, niet beschermd. Lijst Zeven kon de ondersteuningsverklaringen van VSN inleveren voor eigen gebruik, waardoor zij in 12 kiesdistricten meedoen, en VSN in 6. Twee districten zijn helemaal vervallen.
De administratie van VNS heeft zich bekeerd tot Lijst Zeven, maar dat hebben ze niet vooraf gecommuniceerd. De administratie hield bij hoog en bij laag vol dat ze neutraal waren, maar werkten uiteindelijk samen met Lijst Zeven.
Er zijn zelfs H9 formulieren, de instemmingsverklaringen van VSN, ingeleverd door lijst Zeven, waarbij drie kandidaten dachten dat ze voor VNS inleverden. Dus deze kandidaten staan volledig tegen hun wil op Lijst Zeven.

Lieve kiezer, de kiesraad zegt letterlijk dat dit je eigen probleem is. De kiesraad beschermt niet tegen een gewiekste administratie, die zich niet aan partijafspraken houdt. Naar mijn bescheiden mening had het ook veroordeeld kunnen worden als onrechtmatig. De ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen zijn duidelijk onder valse voorwendselen verkregen.

Lieve kiezer, dat dit mag in een democratische rechtstaat. De overheid stelt mij weer eens diep teleur.

In dit document vind je de uitspraak.

Je Irene van der Marel, teleurgesteld kandidaat voor VSN.
Wat je nu kunt doen is een kiezerspas aanvragen, zodat je in een ander district kunt stemmen.

De districten waar we meedoen zijn: Groningen, Utrecht, Amsterdam, Leeuwarden, Haarlem, Den Haag.
Stem Vrij en Sociaal Nederland. www.vrijensociaalnederland.nl

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s