Demonstreren tegen de Stikstofwaarheid.

Lieve Kiezer,

ik heb vandaag gedemonstreerd. In Arnhem, off all places. Gedeputeerde Drenth, van mijn ex, het CDA, had op alles wel woorden, maar geen antwoord.

Het ging over de stikstofcrisis, lieve kiezer. De boeren moeten voor vaccins spelen tegen deze crisis. Het lijkt wel alsof de overheid de stikstofwaarheid in pacht heeft.

Dat is natuurlijk niet zo, lieve kiezer. Als we binnen de huidige kaders blijven denken, dan komen we nooit meer uit de stikstofcrisis. Het zit gewoon echt muurvast. Je mag dan nooit meer stikstof uitstoten. Dus óf we offeren de boeren, óf we verlenen nooit meer een vergunning. Beide zijn ontoelaatbaar. De Natura 2000 wet is onhoudbaar. De gebieden zijn ook niet democratisch vastgesteld, maar ambtelijk. Dat is ook echt onhoudbaar.
En waarom zouden we de dit ook alweer willen? Omdat er anders stikstof op de natuur valt. En dan verandert de natuur. Maar de natuur is nog nooit niet verandert. De natuur is wild en veranderlijk, dynamisch zelfs. De natuur kún je niet conserveren, al zou je het willen.

En wat mij nu een beetje hoop gaf, lieve kiezer, is dat tijdens deze demonstratie meerdere mensen, inclusief meneer Drenth, zeiden dat de natuur dynamisch is. Daar zat dus een gaatje om uit de huidige kaders te stappen. Het zijn namelijk gekozen kaders, het is helemaal geen vast omrandde waarheid. Dé waarheid, lieve kiezer, die bestaat niet. Je kunt nog beweren dat 1+1 altijd 2 is, maar dat is numeriek. Het is vaststellen van een hoeveelheid. Het is hetzelfde als iets aanwijzen, maar dan twee keer.
Maar beweren aan de hand van een model (Aerius) dat de natuur verloren gaat als we 0,5 mol N per hectare laten neerdalen, daar zitten echt zoveel waarde-oordelen en uitgangspunten in, dat is nooit een waarheid. Het is hooguit een leuke toegepast wetenschappelijk poging van de groene toegepaste wetenschap om een hypothese de lucht in te gooien. De waarheid is altijd relatief. En in dit geval uitgewerkt in een ambtelijke keuze om bepaalde soorten op bepaalde plekken in Nederland in stand te houden onder bepaalde mogelijk relevante voorwaarden, waaronder stikstof. Om de hele economie plat te leggen op basis van deze doorgeschoten data interpretatie, dat gaat gewoon te ver. Data-interpretatie is eigenlijk niet eens toegepaste wetenschap, het is een technologie. Zie het dan als technologiekritiek. Dit geldt ook voor de corona-crisis. Het is doorgeschoten doemdenken, op basis van gekozen onrealistisch conservatisme en op basis van een scenario uit data. Het is slechte technologie en zéker geen waarheid. Het is de angst voor verandering. Wel heel menselijk, maar doorgeschoten.

Dus kortom, we kunnen ook andere kaders kiezen: Natura 3000. Dat gaat uit van dynamische natuur die continue verandert. Een beetje stikstof moet dan kunnen. Je ontwikkelt een bos en zet de focus meer op biomassaliteit. Bij mijn nieuwe liefde VSN, www.vrijensociaal.nl werd dit hartelijk ontvangen in het duurzaamheidsgroepje. We moeten namelijk positief blijven, en niet denken vanuit doem, schuld en schaamte. Daar is de jeugd een beetje klaar mee. Je kunt regenereren, dat is hét kenmerk van de natuur. We kunnen positief aan de slag. Plant eens een boom en melk eens een koe! Super leuk, en om van te genieten in het mooie leven.

Lieve kiezer, zover was Meneer Drenth nog lang niet, maar VSN wel. Vrij en Sociaal Nederland, het komt eraan op 17 maart 2021. Je kunt dan meteen ook de mondkapjes wegstemmen.

Je Irene van der Marel, demonstrerend boer en enthousiast lid van VSN. Doe mee!!

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s