Verkiezingsprogramma Evenwicht, de gele partij.

Lieve kiezer,

Hierbij een eerste opzetje voor het verkiezingsprogramma van Evenwicht, de gele partij.

Actueel:
Coronacrisis: álle maatregelen afschaffen, terug naar het normale normaal. Acceptatie van het risico.
Stikstofcrisis: weer gewoon vergunningen verlenen. Acceptatie van stikstofuitscheiding. Natuurbescherming anders inrichten, op basis van zogenaamde “procesnatuur”. Dit uitonderhandelen in Brussel, uitruilen met coronafonds. Opstarten van Natura 3000. Geen soortenbeheer, maar natuur laten ontwikkelen, gegeven de omgevingsfactoren.
Klimaatcrisis: klimaatverandering accepteren. Klimaatadaptie optimaliseren, door middel van regenereren van bodems, organische stof opbouwen en Europa-breed mestsolidariteit toestaan. Dus mestdossier koppelen aan klimaatdossier. Voedselzekerheid veiligstellen, in veranderend klimaat. Solidair zijn met huidige wereldbevolking van bijna 9 miljard zielen.
Zorgkosten: grenzen aan de zorg. Een extra “kwaly” (levensjaar met kwaliteit) mag niet meer dan 80.000 euro kosten. In het jaar dat iemand overlijdt mogen de zorgkosten dus ook niet meer zijn dan 80.000 euro (nu gemiddeld 120.000 in jaar van overlijden). Inzetten op jeugdzorg. Inzetten op preventie, met name voeding. Het voedingscentrum afschaffen, de voedingswetenschap is verdeeld, beter geen advies dan een (waarschijnlijk) slecht advies. Het programma van “Keer diabetes om” is een zeer interessant voedingsadvies voor iederéén.
Landbouw: bedrijfsvrijheid voor de ondernemer. Bodem en mest koesteren. Technologie gebruiken waar nodig, in ieder geval niet ontkennen dat de landbouw technologisch ontwikkelt.
MKB: Bedrijfsvrijheid voor de ondernemer. Koester ondernemers, zij zijn de basis van de maatschappij.
Syriëcrisis: de enige oplossing in dit conflict is een politieke oplossing. De oppositie in Syrië is niet georganiseerd op een manier zoals wij dat kennen in een democratie. Organiseer dit met de vluchtelingen die in Europa zitten. Locatie maakt niet uit, we zijn online dagelijks verbonden. Organiseer Syriërs in democratische partijen met leden, langs maatschappelijke tegenstellingen zoals groep-individu, links-rechts, markt-overheid. Dan kun je duurzame vrede ontwikkelen in het Midden Oosten.

Om niet al te one-issue over te komen heeft Evenwicht op de 13 dossiers die normaal voorkomen in verkiezingsprogramma’s ook standpunten ontwikkeld aan de hand van haar 7 uitgangspunten. Zie hiervoor het manifest op https://www.evenwichtdegelepartij.nl/manifest-2/

Lieve kiezer, nu nog een ALV met mensen die dit ook willen. Dan kunnen we dit voorstel amenderen en vaststellen. Zelf ben ik zojuist lid geworden van Vrij en Sociaal Nederland, https://vrijensociaal.nl/ omdat die al een ALV hebben, en omdat het wel lijkt te passen bij Evenwicht, de gele partij. Eens horen op hun wekelijkse zoom hoe zij denken over stikstof, klimaat en landbouw. Ze hebben nogal een focus op privacy, maar met one-issue kun je geen politiek voeren. Dus misschien is het verkiezingsprogramma van Evenwicht een leuke aanvulling.

Algemene Ledenvergaderingen zijn een eeuwenoude bezigheid, in het westen en het Midden Oosten.

Je Irene van der Marel, zijlijnpoliticus die een ALV wil.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s