Elite-populisme laat racisme bloeien

Lieve kiezer,

Wat hebben de corona-crisis en de stikstofcrisis gemeen? Het is technocratisch bestuur dat gesteund wordt door elite-populisme. De politiek gelooft “de wetenschap”, in dit geval het RIVM, en verliest haar diversiteit. Politieke partijen verliezen hun kleur. Als een eenheidsworst slikt de politiek technisch voorgeschreven oplossingen.

Maar hallo, lieve kiezer, “de wetenschap” is altijd een dispuut. Een dispuut is een discussie. Er bestaat nooit één wetenschappelijke waarheid. Wetenschap is zelfs nooit waardevrij, ook niet de technische wetenschap. Juist niet de technische wetenschap, en al helemaal niet de groene wetenschap over het leven, zoals bij stikstof en corona het geval is. Er zijn dan zoveel variabele parameters, die je in veel verschillende modellen kunt stoppen, met zoveel verschillende uitgangspunten, om nog maar te zwijgen van de verschillende data die je kunt gebruiken om je model te voeden. Er is dan geen waarheid, lieve kiezer.

Wat ik fijn vind aan de corona-crisis is dat hij de aard van de stikstofcrisis bloot legt. We leven nu in een politiestaat, lieve kiezer. We mogen elkaar niet meer aanraken, omdat wetenschappers van het RIVM dat aangeven. Je zou op wetenschappelijke gronden ook kunnen aantonen dat het beter is om elkaar wel aan te raken, met andere data, andere parameters, andere uitgangspunten en andere modellen. Kafka draait zich om in zijn graf. Het is te absurd voor woorden. Technocratie, waarin één wetenschappelijke waarheid het voor het zeggen heeft, is totalitair. We leven in een alsof-wereld, waardoor we de realiteit kwijt raken. We weten niet meer wat goed is, en wat niet. Dat is extreem kwalijk en gevaarlijk, lieve kiezer.

In de corona-crisis wordt dat letterlijk voelbaar, maar in de stikstof-crisis ging dat precies hetzelfde.

Effecten van deze crises zijn dat rijke mensen er minder last van hebben dan arme mensen. Dus de elite neemt de crises serieus, ziet ze als ernstig en houdt de wetenschappelijke onderbouwing aan voor waar. De elite zou juist moeten inzien dat eenzijdige wetenschap de democratie NOOIT mag overnemen. En de elite zou weer eens ouderwets moeten opkomen voor de zwakke in de samenleving. Achter eenzijdige wetenschap aanlopen, en dan de armoede die ontstaat wegwuiven, ziet Evenwicht als puur elite-populisme.

Eigenlijk is de klimaat-crisis ook zo’n geval. De wetenschap constateert dat het klimaat verandert, waarschijnlijk is dat ook wel zo, maar  het politieke antwoord is eenzijdig daar technisch daar achteraan hollen: we moeten CO2 uit de lucht halen. Lieve kiezer, het is een illusie dat ons dat gaat lukken, we kunnen beter omzien naar elkaar. Het is puur elite-populisme.

Dit elite-populisme duurt al veel te lang. De witte populisten komen er uit voort. En nu zijn de mensen met een donkere huidskleur ook nog ontploft. Natuurlijk. Zo wit en elitair als ik ben, zowel de witte populisten als de mensen met een donkere huidskleur hebben helemaal gelijk. En ze hebben altijd al 100% gelijk gehad. De elite-populisten, die zitten er goed naast. Het is tijd voor ouderwetse socialistische politiek, waarbij arme mensen weer betere rechten krijgen. Socialistische politiek die de economische vooruitgang ziet als groot goed, en die de welvaart die daaruit voortkomt voor iedereen beschikbaar wil maken en houden. Maar wel een gelijk speelveld bewaakt voor bedrijven. We gaan de markt niet afschaffen, maar gebruiken om welvaart te scheppen. Ben je hier voor? Wordt dan alsjeblieft lid van Evenwicht, dan ga ik aan het werk.

Lieve kiezer, nooit meer een corona-lockdown. Nooit meer een stikstof-lockdown. Nooit meer een klimaat-lockdown. Welvaart voor iedereen, in een modernistische wereld. Laten we de wetenschap gebruiken om elkaar te helpen, en haar nooit aan te zien als waarheid. De waarheid bestaat echt niet, lieve kiezer. We moeten zelf nadenken en naar elkaar omkijken.

Lieve kiezer, wordt alsjeblieft lid van Evenwicht, dan ga ik een ledenvergadering organiseren. Ik wil gewoon mensen zien die dit steunen, dan kunnen we ermee verder.

Je Irene van der Marel, zijlijn-politicus. Voorzitter van Evenwicht, de gele partij. 20190426_133514

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s