Autoriteit Onderwijs Markten

Lieve kiezer,

Na een korte episode in het onderwijs, ben ik met de staart tussen de benen van het schoolerf gevlucht. De mevrouw van de AFM, Merel van Schoonhoven, die de pabo wil gaan doen, is alvast gewaarschuwd.

Mij is het dus niet gelukt om voor de klas te gaan staan. Een analyse waar dat aan lag.

In de eerste plaats natuurlijk aan mezelf. Ik ben te naïef begonnen. Ik had alleen ervaring met mijn eigen brave VWO klasje van exact 37 jaar geleden, dus ik had echt geen flauw benul van het niveau en de gedragsnorm. Ik wist niet wat ik mee maakte. Naïef beginnen is dom. Het lag ook echt aan mezelf.

In de tweede plaats vraag ik mij af: voeden we nog wel goed genoeg op als ouders? Moderne kinderen krijgen minder grenzen mee, en dat merk je in het onderwijs. De discussie over opvoeden, wel of geen grenzen trekken naar je kind, zouden we eens moeten bekijken door de bril van de leraar.

In de derde plaats speelt dezelfde opvoeddiscussie ook in het onderwijs. Wil je een kind dat niet functioneert koste wat het kost binnen school houden? Of wil je toch duidelijk een grens trekken bij grensoverschrijdend gedrag? Zo ja, waar laat je dan het kind? Op de gang? Thuis? Een niveau lager? In het speciaal onderwijs? Dat laatste is er bijna niet meer. Is de rugzakjesdiscussie niet te ver door geschoten? Als we dan al die rugzakjes toelaten, is een school dan niet meer een therapie-centrum geworden? En wat voor therapie-centrum dan? Eentje zonder of eentje met isoleercel? Dus waar leggen we de grens van het therapie-centrum?

In de vierde plaats komen we dan aan de lat. Als je grenzen rond de gedragsnorm vaag trekt, dan krijg je discussie over de lat. Het is heel makkelijk om als leraar de lat te laten zakken, en het is heel moeilijk om de lat hoog te houden. Als er geen heldere examennorm is, dan is de lat gedoemd om te verzakken. Ik ben groot fan geworden van de rekentoets.

Een school die leerlingen op tijd door verwijst naar de gang, thuis, een lager niveau of het speciaal onderwijs, om het leerklimaat binnen school goed te houden, scoort slecht in de prestatiecijfers. Jammer eigenlijk.

En nog een vijfde dingetje: ik heb echt collega’s gezien met een vast contract die niet functioneren en toch 30 jaar uitzitten. Mijn lessen waren verre van goed, maar ik ben dan ook weer vertrokken. Met een vast contract in het onderwijs, kun je alleen ontslagen worden “als je naakt door de gang gaat rennen”. Dit zou echt anders moeten, want het werkt heel frustrerend voor frisse nieuwe mensen die het onderwijs in willen, bijvoorbeeld vanuit de AFM. Het ontslagrecht voor leraren is te soft. Daar zou ook eens een grens getrokken moeten worden.

Grenzen moeten helder in het onderwijs, ook naar lauwe collega’s die de lat omlaag halen. Die moet je net zo goed kunnen doorverwijzen als leerlingen die de gedragsnorm niet halen. Als dat geregeld wordt, dan moet er ook echt flink geld bij. We verwaarlozen het onderwijs. Te lang liberale kabinetten, die het onderwijs financieel te weinig waarderen. En binnen het onderwijs zelf te veel slap links lat-omlaag-geleuter, waar geen leerling beter van wordt. Zonder meteen een meldpunt te beginnen; laten we het eens omdraaien: laat de liberalen eens grenzen trekken in het onderwijs, zoals mensen van de AFM, en laat een linkse kabinetspartij eens goed geld uitgeven aan het onderwijs. Links én liberaal, ik zie het nieuwe Evenwicht alweer helemaal zitten. Het is trouwens echt een mooi vak, dat weet ik nu ook zeker.

Maar, lieve kiezer, wat wil ik nu? Deze cliffhanger laat ik even hangen, omdat ik het zelf ook nog niet weet.

mindmap de effectieve docent

Zelfgemaakte mindmap voor de opleiding die ik deed als zij-instromer.

Je Irene, voorlopig mislukt leraar en voorzitter van een voorlopig mislukte politieke partij, wel geslaagd ondernemer, nog niet werkzaam bij de AFM.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s