Bleker live in…. Kootwijkerbroek

Ohh, lieve kiezer,

gisteren een hele gezellige avond gehad met Bleker in Kootwijkerbroek. Wat kan die man speechen. Zeker 350 man zaten er in de zaal, weinig vrouwen helaas, de politiek kwam echt tot leven. De discussie achteraf ook boeiend, hierbij het persbericht.

Staatssecretaris Henk Bleker over ondernemen in de Gelderse Vallei

‘Ruimte om te ondernemen in de Gelderse Vallei’ was afgelopen woensdag 15 februari het thema van een inleiding van staatssecretaris Henk Bleker in dorpshuis De Essenburcht in Kootwijkerbroek. Bleker kwam spreken op een avond georganiseerd door onder andere LTO Noord afdeling Ede en Barneveld,  AJK Stroe/Wekerom en diverse afdelingen van het CDA.

Ruim 350 aanwezigen luisterden aandachtig naar de visie van de staatssecretaris op het gebied van markt, innovatie, duurzaamheid, mestverwerking en natuur in de Gelderse Vallei.

Dhr. Bleker zag zeker toekomst voor ondernemers, en riep daarbij zowel natuurbeheerders, consumenten, overheden als de ondernemers zelf op tot verantwoordelijkheid.

Het thema van de avond bleek aanleiding te zijn voor vele vragen en levendige discussies. Met stellingen op het gebied van bodemvruchtbaarheid en invulling van natuurgebieden en vragen uit de zaal werd door middel van een forumdiscussie dieper ingegaan op vraagstukken die in de sector leven. ­­­

 

In zijn inleiding gaf Dhr. Bleker het volgende aan:

Toekomst voor ondernemerschap, daar gaat het uiteindelijk om. De export van de agrarische producten afgelopen jaar ondanks de crisis gestegenen en dat draagt bij aan de Nederlandse economie. De export is belangrijk voor Nederland en daar moeten we trots op zijn. Het heeft geen pas om negatief te doen over Europa, want we zijn afhankelijk daarvan. We moeten respect hebben voor mensen uit andere landen. Duitsland heeft het goed gedaan, we moeten oppassen dat Duitsland ons niet voorbij gaat. Nederlandse bedrijven moeten verder de wereld veroveren, in Europa zit niet zoveel groei meer. Bij exportproblemen wordt er gelijk actie ondernemen om de deur in het buitenland weer open te krijgen.

Voedselveiligheid en milieu worden steeds belangrijker. De consument weet steeds beter wat er met het voedsel is gebeurd. We moeten steeds transparanter zijn. De vleessector doet het hartstikke goed maar staat ook steeds meer onder maatschappelijke druk. Bleker gaf aan dat duurzaamheid alleen maar sterker wordt, het is geen hype. Ondernemers moeten dit niet de rug toe keren. Regels moeten gehandhaafd worden, boefjes worden hard aangepakt. De positie van de dierenarts moet belangrijker worden. Streng maar rechtvaardig. Mestbeleid moet een keer goed gereorganiseerd worden. Mest moet een product worden.

Hierna kwam het natuurbeleid aan de orde. In het verleden konden overheden plannen niet betalen en werden er toch nog meer plannen aan de plannen toegevoegd. De plannen worden nu naar beneden aangepast, maar wel gerealiseerd binnen een aantal jaren.

De achilleshiel voor duurzaam produceren is de prijs die ontvangen wordt voor de producten. De agrariër moet een prijs krijgen voor de duurzame producten die de kosten ook dekt. Daar gaat Bleker over praten en afspraken maken met de supermarkten. De agrarische sector kan alleen maar blijven bestaan als er draagvlak is voor de producten. Duurzaamheid kan gerealiseerd worden volgens het verdienmodel, dus via de markt.

 

In de discussie met de zaal werd eerst bodemvruchtbaarheid aangesneden. Door de mestwetgeving daalt het organische stofgehalte in bodems, de bodemvruchtbaarheid voor de toekomst is niet gegarandeerd.

Bleker gaf aan hiernaar te gaan kijken.

Daarna kwamen de natuurgebieden aan de orde die niet onder Natura-2000 vallen, maar toch bedrijven op slot zetten, zoals WAV (Wet Ammoniak Veehouderij)-gebieden uit de oude NB-wet en EHS-claims. Dit onderwerp ging heen en weer tussen gedeputeerde Van Dijk, die ook in het forum zat en Dhr. Bleker. De agrariër (Peter Druijff, LTO Barneveld) zat er letterlijk tussenin in dit forum. Hoe het ook zij, er is al 6000 ha EHS geschrapt in Gelderland, waar toch geen geld voor is, en verder zal WAV geregeld moeten worden in de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof).

De zaal kwam met een vraag over de uitloop van kippen. Boeren met uitloop en boeren zonder uitloop hebben verschillende belangen, en de vraag was of Bleker deze strijd wilde beslechten door te kijken of het mogelijk is dat uitloop niet overal is toegestaan. Ook dit punt werd opgepikt en zal Dhr. Bleker nader bekijken.

De vraag over GBL bracht Dhr. Bleker op een verhaal over ontwikkelingssamenwerking in Mozambique, het wereldberoemde landbouwonderwijs in Wageningen, en kwam toen weer terug op een punt waarbij hij aangaf dat vergroening wisselgeld is om te kunnen blijven produceren. Hij doet wat hij kan om de haalbaarheid en betaalbaarheid daarvan voor de ondernemer realistisch te houden.

Een vraag over de verplaatste dassen die 400.000 euro hebben gekost per drie dassen, werd door Dhr. Bleker teruggebracht tot 40.000 euro. Dit werd weer gecorrigeerd: het heeft 100.000 euro gekost per das. De dassen zijn gechipped, en later zijn er twee doodgereden. Zodat we op de ene overgebleven das nu toch 300.000 euro moeten afschrijven. Dhr. Bleker vond desalniettemin dat dassen leuke beesjes zijn.

Een vraag over MKZ en een vraag over mestverwerking leidde tot een persoonlijke afspraak met de vragensteller, omdat Dhr. Bleker aangaf niet zomaar losse toezeggingen te roepen. 

 

Henk van de Brandhof (LTO Ede) en Bart van Hoef (AJK) rondde de avond af, waarna Irene van de Voort (CDA Ede) de avond afsloot.

 

Daarna ging de tap los en werd de avond beklonken, bijgestaan door duurzame bitterballen (Ecofields) en kipnuggets (Meerwaarde kip), volgens het verdienmodel.

 

 

 

 

This entry was posted in Bleker, CDA, Landbouw, Natuur and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s