Compassie in wereldwijde landbouw #cda

Lieve kiezer,

vanavond is de startavond van de Kerngroep Landbouw van het CDA. Onder mijn bezielende leiding gaan boeren even zeggen hoe het moet met de landbouw in het CDA, in Nederland en in de hele wereld. Dat gaat heus wel verder dan “Lekker knallen met die stallen”. Het gaat over compassie natuurlijk.

De nieuwe bloedgroep van het CDA, compassie, naast gereformeerden, protestanten (voor wie het verschil weet!!) en katholieken (die van de paus). Compassie is verantwoordelijkheid nemen. Het radicala midden. Dus ook compassie voor landbouw, voor wat op jou bord ligt. Daarvoor ben je zelf verantwoordelijk!! Die nieuwe bloedgroep dus, kopt vanavond het eerste balletje in: compassie in de landbouw.

Ik gooi hierbij mijn inleiding voor vanavond vast op internet, zo transparant als ik ben. Dus wordt nu ff snel lid op www.cda.nl voor 5 tientjes, dan kun je vanavond ook komen!! Je hoeft geen koeien of kippen te hebben, burgers ook welkom. Jan en Margo komen ook!!

Op www.cdagelderland.nl staat de uitnodiging!! Tot straks. 20.00 kultuurhus Jachtlust, jachtlustplein 11 in Twello, Gelderland.

Startavond Kerngroep Landbouw

 

Agenda (op flap over)

 

1. Welkom en inleiding

2. Discussie

3. Doelen formuleren

4. Vervolgafspraken

5. Sluiting

 

 

1. Inleiding:

Compassie voor wereldwijde landbouw

 

Consument en kiezer

Veel burgers weten niet meer wat ze eten. Ze mopperen op de landbouw en proberen de landbouwagenda te bepalen via de politiek. Boeren komen daardoor in een spagaat. Ze moeten voldoen aan de Nederlandse regelgeving, en komen op achterstand op de wereldmarkt. Europa legt het prijsverschil niet meer bij. De consument eet vrolijk verder uit het goedkope buitenland en maalt er verder niet meer om wat er op zijn bord ligt.

 

Zo goed mogelijk, binnen de mogelijkheden van de markt.

Duidelijk moet worden dat Nederlandse boeren het heel goed doen, binnen de mogelijkheden van de markt. En dat er gereageerd wordt op maatschappelijke problemen, bij de ontwikkeling van grootschalige landbouw. Nederlandse boeren zijn vakmensen. Daar moet de maatschappij waardering voor hebben. Feiten en kennis op tafel. Een antwoord geven aan de beste stuurlui aan wal, die het vakmanschap zwart maken, maar nooit willen betalen voor hun principes. Een beetje meer compassie, van de kant van consumenten, zou welkom zijn.

 

Boeren in de politiek

Het is belangrijk dat agrariërs uitleggen wat ze doen. In de politiek, gemeenteraad en provincie en Tweede Kamer, moet een ferm landbouwgeluid te horen zijn, dat realiteit en fictie van elkaar kan onderscheiden. Kennis van de praktijk, mogelijkheden en onmogelijkheden goed kunnen vertalen naar de politiek, een realistisch antwoord geven op alle maatschappelijke wensen, in alle lagen van de overheid. Dat hopen we ook los te trekken met de Kerngroep Landbouw.

 

Onderwerpen

Breedheid aan onderwerpen om op te focussen. Hier noemen, kort op ingaan tijdens discussie. Voedselvoorziening, landschap, leefbaarheid van het platteland, grootschaligheid, werkgelegenheid, antibiotica, dierenwelzijn, natuur, agrarische natuur, EHS, nitraat, PAS (fosfaat), Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, mestverwerking, energiebronnen, klimaat, CO2-vastlegging in de bodem, innovatie, biodiversiteit, biomassaliteit, Wageningen, agrofood-business, topsectoren, nano-technologie, genetische modificatie, landbouwonderwijs, landbouwexport, verbod op kooi-eieren, scharrel en biologisch, marktsegmenten.

Afijn, de boerderij is de wereld in het klein, dus we kunnen vooruit.

 

Uitgangspunten

Bij de analyse van al deze onderwerpen zijn de uitgangspunten van het CDA richtlijn: Verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit, rentmeesterschap.

Daarbij is het rentmeesterschap een opdracht voor de boer. Respect voor omgeving, de natuur en de dieren zijn daarbij vanzelfsprekend. Een agrarisch ondernemer met hart voor het vak onderschrijft dat en kan verantwoorden wat hij doet. De regelgeving komt soms onlogisch over en verzwaart het beroep. Een agrariër zou de intenties achter de regels in het achterhoofd moeten houden.

Verantwoordelijkheid is de opdracht voor de consument. Burgers moeten het belang dat zij hechten aan duurzame voedselproductie bevestigen in hun koopgedrag en in de bereidheid ervoor te betalen. Op die manier komen Nederlandse boeren met hun kostprijs niet klem te zitten tussen duurzame regelgeving en goedkope import uit het buitenland. Deze consumenten begrijpen dat in een globaliserende wereld de overheid in het vrije westen niet kan bepalen wat mensen op de markt kopen en met hun eigen handen in hun eigen mond stoppen. Met een buik vol duurzaamheid, en compassie in hun daden, stemmen zij CDA.

 

2. Discussie

Niet op één onderwerp focussen. Opmerkingen over onderwerpen meenemen. Kijken of “verantwoordelijkheid van consumenten” en “vakmanschap van boeren” de gemene deler is in de zaal. Compassie in landbouw, door boeren én burgers.

 

3. Doelen formuleren

Meer agrariërs actief in politiek, ook boerinnen trouwens.

Sterke lijnen naar fractieleden, in alle overheidslagen, die landbouw in portefeuille hebben.

Avonden organiseren, lokaal en provinciaal en landelijk.

Ledenvergaderingen van afdelingen op een boerenerf.

Lijnen open met LTO.

Kerngroep landbouw wordt fractie adviescommissie van TK.

Een CDA met waardering voor de landbouw.

 

4. Vervolgafspraken

Op 15 feb. Bleker in Kootwijkerbroek.

Wie wil vast lid worden van kerngroep landbouw.

Contactpersoon, of meerdere, voor avonden. Iedereen mag avonden organiseren.

Nieuwe datum.

Je Irene van de Voort, CDA lid te lunteren, afdeling Ede, bloedgroep compassie

 

 

 

This entry was posted in CDA, Compassie, Jan en Margo and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s